Szkolenia otwarte

 

Analiza i interpretacja rysunku dziecka Awans zawodowy nauczyciela - wszystkie etapy (szkolenie online) Bajkoterapia - bajki relaksacyjne, psychoedukacyjne i terapeutyczne jako metoda wspierania rozwoju osobowości dziecka (stacjonarnie lub online)
Ceramika - zajęcia terapeutyczne w przedszkolu i szkole Crossfit jako forma urozmaicenia zajęć wychowania fizycznego (stacjonarnie) Czy suplementacja jest bezpieczna dla młodzieży?
Czytaj sprawniej i szybciej, czyli jak walczyć ze złymi nawykami czytania Drama jako metoda aktywizacji twórczej, intelektualnej i społecznej dzieci Elementy integracji sensorycznej w pracy nauczyciela cz. 1 (online)
Elementy integracji sensorycznej w pracy nauczyciela cz.2 (online) Elementy metody Marii Montessori w codziennej pracy z dziećmi (stacjonarnie i online) Emisja głosu w pracy nauczyciela
EXCEL - praktyczny kurs obsługi arkusza kalkulacyjnego (stacjonarnie lub online) Fit Ball – metodyka prowadzenia zajęć w szkole (stacjonarnie lub online) FitLekcja, czyli jak kreatywne zaktywizować dzieci
Gimnastyka dla malucha - gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami gimnastyki korekcyjnej na zajęciach ruchowych z dziećmi (stacjonarnie lub online) Gry i zabawy integrujące zespół klasowy lub nauczycieli (stacjonarnie) Gry i zabawy ruchowe dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (stacjonarnie)
Gry i zabawy terenowe jako zajęcia ruchowo-integracyjne dla uczniów 8-19 lat (stacjonarnie) Indywidualizacja pracy z uczniem o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych Instrukcja kancelaryjna, wykaz akt i instrukcja archiwalna w placówce oświatowej (stacjonarnie lub online)
Jak motywować dzieci do nauki (stacjonarnie lub online) Jak skutecznie rozwijać i doskonalić umiejętności matematyczne dzieci (online) Jak wspierać kreatywność i stymulować procesy twórcze u dzieci
Kompensacyjne nauczanie dzieci ze spektrum autyzmu cz.1 Kompensacyjne nauczanie dzieci ze spektrum autyzmu cz.2 Kreatywne zajęcia plastyczne na wszystkie pory roku (stacjonarnie i online)
Metodyka nauczania dzieci języka angielskiego w przedszkolu i w nauczaniu zintegrowanym Mobility jako terapia mięśniowo-powięziowa uczniów (satcjonarnie) Mowa i ruch, czyli o wspomaganiu mowy u dzieci w aspekcie fonologicznym (wstęp do logorytmiki)
Mózg ma moc, czyli jak nauczyć dzieci skutecznie zapamiętywać (online) Nauczę was czytać – naturalne czytanie metodą globalną (satcjonarnie) Nauczyciel jako kierownik wycieczki przedszkolnej/szkolnej
Nordic walking jako aktywność fizyczna uczniów na świeżym powietrzu (stacjonarnie) Nowe metody kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych w szkole (stacjonarnie lub online) Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce oświatowej (stacjonarnie)
Pewność siebie i samoocena dziecka Pierwsza pomoc przedmedyczna w nagłych wypadkach na lekcji wf Plastykoterapia jako metoda wspierania rozwoju dzieci
Praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo z deficytem uwagi cz.1 Praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo z deficytem uwagi cz.2 warsztatowa Praca z dziećmi z deficytami i zaburzeniami z zakresu małej motoryki
Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) - wdrożenie i naliczanie wpłat (szkolenie online) Prawidłowe żywienie dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych (stacjonarnie lub online) Problemy żywieniowe dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych
Profilaktyka zdrowego kręgosłupa na zajęciach wf-u Show dance i street dance - choreografie na lekcję wf Skuteczna komunikacja z rodzicami, czyli jak rozmawiać, aby uzyskać porozumienie (stacjonarnie lub online)
Śmiechoterapia jako klucz do świata dziecka Sposoby radzenia sobie ze stresem w pracy nauczyciela i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu (stacjonarnie lub online) Step – teoretyczne i praktyczne wskazówki do prowadzenia tej formy fitnessu na lekcjach wychowania fizycznego
Szczególne potrzeby edukacyjne dzieci z zespołem Downa w wieku przedszkolnym Sztuka motywacji, czyli poznaj sekret dzieci zdolnych (online) Tańce integracyjne jako zajęcia muzyczno-ruchowe dla uczniów
Tańce latynoamerykańskie (salsa, bachata) – kroki podstawowe i ich wykorzystanie w sekwencjach choreograficznych TIK (ITC) z użyciem tablicy interaktywnej w edukacji Trening asertywności dla nauczycieli
Trening interpersonalny dla nauczycieli i nie tylko Trening kreatywnego pobudzania dla nauczycieli TUSiaki z jednej paki - trening umiejętności społecznych w przedszkolu i szkole (stacjonarnie lub online)
Wielkanoc na zajęciach plastycznych z dziećmi Wizualizacja i techniki uważności (Mindfulness) jako nowe narzędzia wspierania procesów koncentracji i uwagi dzieci i młodzieży WORD w praktyce (stacjonarnie lub online)
Wspomaganie rozwoju dziecka przez ruch z wykorzystaniem elementów Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne Wykorzystanie ćwiczeń z gumowymi taśmami na lekcji wychowania fizycznego Wykorzystanie narzędzi cyfrowych w pracy nauczyciela wychowania przedszkolnego (stacjonarnie lub online)
Wykorzystanie technik uważności w dydaktyce nauczania (Mindfulness) YIN YOGA jako innowacyjna forma stretchingu na lekcji wf-u (satcjonarnie) Zabawy pomagające tłumić agresję i integrować dzieci (stacjonarnie)
Zaburzenia emocjonalne dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym - diagnoza i metody pracy Zajęcia siłowe z młodzieżą szkolną Zapobieganie niewłaściwym zachowaniom (w tym agresywnym) dzieci w grupie rówieśniczej
Zasady prawidłowego odżywiania dzieci i młodzieży szkolnej (od 12 r.ż.) Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej Zdalne nauczanie uczniów za pośrednictwem platformy Microsoft Teams (online lub stacjonarnie)
Zdalne nauczanie uczniów za pośrednictwem platformy Zoom (online) Zwycięskie CV, czyli jak przygotować profesjonalne dokumenty aplikacyjne, aby dostać pracę
pełny HTML | wersja mobilna
Bądź na bieżąco, polub nas na Facebook.com