Szkolenia otwarte

 

Analiza i interpretacja rysunku dziecka Awans zawodowy nauczyciela - wszystkie etapy Bajkoterapia - bajki relaksacyjne, psychoedukacyjne i terapeutyczne jako metoda wspierania rozwoju osobowości dziecka
Ceramika - zajęcia terapeutyczne w przedszkolu i szkole Crossfit jako forma urozmaicenia zajęć wychowania fizycznego Czy suplementacja jest bezpieczna dla młodzieży?
Czytaj sprawniej i szybciej, czyli jak walczyć ze złymi nawykami czytania Drama jako metoda aktywizacji twórczej, intelektualnej i społecznej dzieci Elementy integracji sensorycznej w pracy nauczyciela (cz.1)
Elementy integracji sensorycznej w pracy nauczyciela (cz.2) Elementy metody Marii Montessori w codziennej pracy z dziećmi Emisja głosu w pracy nauczyciela
EXCEL - praktyczny kurs obsługi arkusza kalkulacyjnego Fit Ball – metodyka prowadzenia zajęć w szkole FitLekcja, czyli jak kreatywne zaktywizować dzieci
Gimnastyka dla malucha - gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami gimnastyki korekcyjnej na zajęciach ruchowych z dziećmi Gry i zabawy integrujące zespół klasowy (lub nauczycieli) Gry i zabawy ruchowe dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
Gry i zabawy terenowe jako zajęcia ruchowo-integracyjne dla uczniów (8-19 lat) Indywidualizacja pracy z uczniem o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych Jak skutecznie rozwijać i doskonalić umiejętności matematyczne dzieci
Jak wspierać kreatywność i stymulować procesy twórcze u dzieci Kompensacyjne nauczanie dzieci ze spektrum autyzmu cz.1 Kompensacyjne nauczanie dzieci ze spektrum autyzmu cz.2
Kreatywne zajęcia plastyczne na wszystkie pory roku Metodyka nauczania dzieci języka angielskiego w przedszkolu i w nauczaniu zintegrowanym Mobility jako terapia mięśniowo-powięziowa uczniów
Mowa i ruch, czyli o wspomaganiu mowy u dzieci w aspekcie fonologicznym (wstęp do logorytmiki) Nauczanie przyjazne mózgowi - mnemotechniki w pracy nauczyciela Nauczę was czytać – naturalne czytanie metodą globalną
Nauczyciel jako kierownik wycieczki przedszkolnej/szkolnej Nordic walking jako aktywność fizyczna uczniów na świeżym powietrzu Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce oświatowej
Pewność siebie i samoocena dziecka Pierwsza pomoc przedmedyczna w nagłych wypadkach na lekcji wf Plastykoterapia jako metoda wspierania rozwoju dzieci
Praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo z deficytem uwagi cz.1 Praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo z deficytem uwagi cz.2 warsztatowa Praca z dziećmi z deficytami i zaburzeniami z zakresu małej motoryki
Problemy żywieniowe dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych Profilaktyka zdrowego kręgosłupa na zajęciach wf-u Show dance i street dance - choreografie na lekcję wf
Skuteczna komunikacja na linii nauczyciel-uczeń-rodzic Śmiechoterapia jako klucz do świata dziecka Sposoby radzenia sobie ze stresem w pracy nauczyciela i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
Step – teoretyczne i praktyczne wskazówki do prowadzenia tej formy fitnessu na lekcjach wychowania fizycznego Szczególne potrzeby edukacyjne dzieci z zespołem Downa w wieku przedszkolnym Tańce integracyjne jako zajęcia muzyczno-ruchowe dla uczniów
Tańce latynoamerykańskie (salsa, bachata) – kroki podstawowe i ich wykorzystanie w sekwencjach choreograficznych TIK (ITC) z użyciem tablicy interaktywnej w edukacji Trening asertywności dla nauczycieli
Trening interpersonalny dla nauczycieli i nie tylko Trening kreatywnego pobudzania dla nauczycieli TUSiaki z jednek paki - trening umiejętności społecznych w przedszkolu i szkole
Wielkanoc na zajęciach plastycznych z dziećmi Wizualizacja i techniki uważności (Mindfulness) jako nowe narzędzia wspierania procesów koncentracji i uwagi dzieci i młodzieży WORD w praktyce
Wspomaganie rozwoju dziecka przez ruch z wykorzystaniem elementów Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne Wykorzystanie ćwiczeń z gumowymi taśmami na lekcji wychowania fizycznego Wykorzystanie technik uważności w dydaktyce nauczania (Mindfulness)
YIN YOGA jako innowacyjna forma stretchingu na lekcji wf-u Zabawy pomagające tłumić agresję i integrować dzieci Zaburzenia emocjonalne dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym - diagnoza i metody pracy
Zajęcia siłowe z młodzieżą szkolną Zapobieganie niewłaściwym zachowaniom (w tym agresywnym) dzieci w grupie rówieśniczej Zasady prawidłowego odżywiania dzieci i młodzieży szkolnej (od 12 r.ż.)
Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej Zwycięskie CV, czyli jak przygotować profesjonalne dokumenty aplikacyjne, aby dostać pracę
pełny HTML | wersja mobilna
Bądź na bieżąco, polub nas na Facebook.com