Szkolenia otwarte

 

Analiza i interpretacja rysunku dziecka Awans zawodowy na nauczyciela mianowanego i dyplomowanego Awans zawodowy nauczyciela po 1 września 2018
Bajkoterapia - bajki relaksacyjne, psychoedukacyjne i terapeutyczne jako metoda wspierania rozwoju osobowości dziecka Bezpieczeństwo dzieci w placówce oświatowej wraz z wykorzystaniem gier i zabaw mających wpływ na jego wzmocnienie Crossfit jako forma urozmaicenia zajęć wychowania fizycznego
Czy suplementacja jest bezpieczna dla młodzieży? Czytaj sprawniej i szybciej, czyli jak walczyć ze złymi nawykami czytania Drama jako metoda aktywizacji twórczej, intelektualnej i społecznej dzieci
Elementy integracji sensorycznej w pracy nauczyciela (cz.1) Elementy integracji sensorycznej w pracy nauczyciela (cz.2) Elementy metody Marii Montessori w codziennej pracy z dziećmi
Emisja głosu w pracy nauczyciela EXCEL - kurs obsługi arkusza kalkulacyjnego dla nauczycieli Fit Ball – metodyka prowadzenia zajęć w szkole
FitWychowawca, czyli jak integrować, motywować i inspirować uczniów - spotkanie dla liderów Gimnastyka dla malucha - gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami gimnastyki korekcyjnej na zajęciach ruchowych z dziećmi Gry i zabawy terenowe jako zajęcia ruchowo-integracyjne dla uczniów (8-19 lat)
Indywidualizacja pracy z uczniem o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych Jak pomóc uczniom bronić się przed mobbingiem rówieśniczym Jak skutecznie rozwijać i doskonalić umiejętności matematyczne dzieci
Jak wspierać kreatywność i stymulować procesy twórcze u dzieci Jak zintegrować uczniów w klasie, czyli gry i zabawy integrujące zespół Kompensacyjne nauczanie dzieci ze spektrum autyzmu cz.1
Kompensacyjne nauczanie dzieci ze spektrum autyzmu cz.2 Metodyka nauczania dzieci języka angielskiego w przedszkolu i nauczaniu zintegrowanym Mobility jako terapia mięśniowo-powięziowa uczniów
Mowa i ruch, czyli o wspomaganiu mowy u dzieci w aspekcie fonologicznym (wstęp do logorytmiki) Nauczanie przyjazne mózgowi - mnemotechniki w pracy nauczyciela Nauczyciel jako kierownik wycieczki przedszkolnej/szkolnej
Nordic walking jako aktywność fizyczna uczniów na świeżym powietrzu Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce oświatowej Pewność siebie i samoocena dziecka
Pierwsza pomoc przedmedyczna w nagłych wypadkach na lekcji wf Plastykoterapia jako metoda wspierania rozwoju dzieci Praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo z deficytem uwagi cz.1
Praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo z deficytem uwagi cz.2 - wychowanie rytmiczno-muzyczne Problemy żywieniowe dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych Profilaktyka zdrowego kręgosłupa na zajęciach wf-u
Show dance i street dance - choreografie na lekcję wf Skuteczna komunikacja, czyli jak rozmawiać, aby uzyskać porozumienie Śmiechoterapia jako klucz do świata dziecka
Sposoby radzenia sobie ze stresem w pracy nauczyciela i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu Step – teoretyczne i praktyczne wskazówki do prowadzenia tej formy fitnessu na lekcjach wychowania fizycznego Szczególne potrzeby edukacyjne dzieci z zespołem Downa w wieku przedszkolnym
Tańce latynoamerykańskie (salsa, bachata) – kroki podstawowe i ich wykorzystanie w sekwencjach choreograficznych Trening asertywności dla nauczycieli Trening interpersonalny dla nauczycieli i nie tylko
Trening kreatywności dla nauczycieli oraz uczniów TUSiaki z jednej paki - trening umiejętności społecznych w przedszkolu i w szkole Wizualizacja i techniki uważności jako nowe narzędzia wspierania procesów koncentracji i uwagi dzieci i młodzieży
WORD w praktyce Wspomaganie rozwoju dziecka przez ruch z wykorzystaniem elementów Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne Wykorzystanie ćwiczeń z gumowymi taśmami na lekcji wychowania fizycznego
Wykorzystanie technik uważności w dydaktyce nauczania (Mindfulness) YIN YOGA jako innowacyjna forma zajęć z rozciągania na lekcji wf-u Zabawy pomagające tłumić agresję i integrować dzieci
Zaburzenia emocjonalne dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym - diagnoza i metody pracy Zajęcia siłowe z młodzieżą szkolną Zajęcia z gliną jako element twórczego i manualnego rozwoju dziecka
Zapobieganie niewłaściwym zachowaniom (w tym agresywnym) dzieci w grupie rówieśniczej Zasady prawidłowego odżywiania młodzieży szkolnej (od 12 r.ż.) Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
Zwycięskie CV, czyli jak przygotować profesjonalne dokumenty aplikacyjne, aby dostać pracę
pełny HTML | wersja mobilna
Bądź na bieżąco, polub nas na Facebook.com