Szkolenia otwarte

 

Analiza i interpretacja rysunku dziecka Bajkoterapia - bajki relaksacyjne, psychoedukacyjne i terapeutyczne jako metoda wspierania rozwoju osobowości dziecka Bezpieczeństwo dzieci w placówce oświatowej wraz z wykorzystaniem gier i zabaw mających wpływ na jego wzmocnienie
Crossfit jako forma urozmaicenia zajęć wychowania fizycznego Czy suplementacja jest bezpieczna dla młodzieży? Czytaj sprawniej i szybciej, czyli jak walczyć ze złymi nawykami czytania
Drama jako metoda aktywizacji twórczej, intelektualnej i społecznej dzieci Elementy integracji sensorycznej w pracy nauczyciela (cz.1) Elementy integracji sensorycznej w pracy nauczyciela (cz.2)
Emisja głosu w pracy nauczyciela EXCEL - kurs obsługi arkusza kalkulacyjnego dla nauczycieli Fit Ball – metodyka prowadzenia zajęć w szkole
Funkcjonowanie psychospołeczne dzieci sześcioletnich w kontekście ich predyspozycji poznawczych Gimnastyka dla malucha - gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami gimnastyki korekcyjnej na zajęciach ruchowych z dziećmi Gry i zabawy kształtujące pewność siebie i wzmacniające samoocenę dziecka
Gry i zabawy terenowe jako zajęcia ruchowo-integracyjne dla uczniów (8-19 lat) Indywidualizacja pracy z uczniem o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych Jak skutecznie rozwiązywać konflikty, czyli zasady komunikacji
Jak skutecznie rozwijać i doskonalić umiejętności matematyczne u dzieci Jak wspierać kreatywność i stymulować procesy twórcze u dzieci Jak zintegrować uczniów w klasie, czyli gry i zabawy integrujące zespół
Kompensacyjne nauczanie dzieci ze spektrum autyzmu Metodyka nauczania dzieci języka angielskiego Mowa i ruch, czyli o wspomaganiu mowy u dzieci w aspekcie fonologicznym - wstęp do logorytmiki
Nauczanie przyjazne mózgowi - mnemotechniki w pracy nauczyciela Nauczyciel jako kierownik wycieczki przedszkolnej i szkolnej Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce oświatowej
Pierwsza pomoc przedmedyczna w nagłych wypadkach na lekcji wf Plastykoterapia jako metoda wspierania rozwoju dzieci Praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo z deficytem uwagi cz.1
Praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo z deficytem uwagi cz.2 - wychowanie rytmiczno-muzyczne Profilaktyka zdrowego kręgosłupa na zajęciach wf-u Rozpoznawanie potrzeb edukacyjnych dzieci i dobór metod pracy w zależności od stylu uczenia się
Rozwijanie kompetencji osobowych Skuteczna komunikacja z rodzicami, czyli jak rozmawiać, aby uzyskać porozumienie Step – teoretyczne i praktyczne wskazówki do prowadzenia tej formy fitnessu na lekcjach wychowania fizycznego
Stres w pracy nauczyciela i sposoby radzenia sobie ze stresem i zagrożeniem wypalenia zawodowego Szczególne potrzeby edukacyjne dzieci z zespołem Downa w wieku przedszkolnym Sztuka zarządzania czasem, czyli jak efektywnie realizować swoje cele
Trening asertywności dla nauczycieli Trening interpersonalny dla nauczycieli i nie tylko Trening kreatywności dla nauczycieli (i nie tylko)
Wizualizacja i techniki uważności jako nowe narzędzia wspierania procesów koncentracji i uwagi dzieci i młodzieży WORD w praktyce nauczyciela (i nie tylko) Wykorzystanie ćwiczeń z gumowymi taśmami na lekcji wychowania fizycznego
Wykorzystanie technik uważności w dydaktyce nauczania (Mindfulness) YIN YOGA jako innowacyjna forma zajęć z rozciągania na lekcji wf-u Zaburzenia emocjonalne dzieci w wieku szkolnym lub przedszkolnym - diagnoza i metody pracy
Zajęcia siłowe z młodzieżą szkolną Zajęcia z gliny jako stymulacja rozwoju dzieci Zapobieganie niewłaściwym zachowaniom (w tym agresywnym) dzieci w grupie rówieśniczej
Zasady prawidłowego odżywiania młodzieży szkolnej Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej Zasady zdrowego odżywiania dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych
Zwycięskie CV, czyli jak przygotować profesjonalne dokumenty aplikacyjne, aby dostać pracę
pełny HTML | wersja mobilna
Bądź na bieżąco, polub nas na Facebook.com