Dla przedszkoli

Awans zawodowy nauczyciela po 1 września 2018 Bajkoterapia - bajki relaksacyjne, psychoedukacyjne i terapeutyczne jako metoda wspierania rozwoju osobowości dziecka Bezpieczeństwo dzieci w placówce oświatowej wraz z wykorzystaniem gier i zabaw mających wpływ na jego wzmocnienie
Czytaj sprawniej i szybciej, czyli jak walczyć ze złymi nawykami czytania Diagnoza wybranych zdolności motorycznych na podstawie Wrocławskiego Testu Sprawności Fizycznej Elementy integracji sensorycznej w pracy nauczyciela (cz.1)
Elementy integracji sensorycznej w pracy nauczyciela (cz.2) Emisja głosu w pracy nauczyciela Gimnastyka dla malucha - gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami gimnastyki korekcyjnej na zajęciach ruchowych z dziećmi
Gry i zabawy kształtujące pewność siebie i wzmacniające samoocenę dziecka Indywidualizacja pracy z uczniem o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych Jak wspierać kreatywność dzieci
Kompensacyjne nauczanie dzieci ze spektrum autyzmu Metodyka nauczania dzieci języka angielskiego Mowa i ruch, czyli o wspomaganiu mowy u dzieci w aspekcie fonologicznym - wstęp do logorytmiki
Nauczyciel jako kierownik wycieczki przedszkolnej i szkolnej Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce oświatowej Plastykoterapia jako metoda wspierania rozwoju dzieci
Praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo z deficytem uwagi cz.1 Praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo z deficytem uwagi cz.2 - wychowanie rytmiczno-muzyczne Rozwijanie kompetencji osobowych
Skuteczna komunikacja z rodzicami, czyli jak rozmawiać, aby uzyskać porozumienie Stres w pracy nauczyciela i sposoby radzenia sobie ze stresem i zagrożeniem wypalenia zawodowego Szczególne potrzeby edukacyjne dzieci z zespołem Downa w wieku przedszkolnym
Trening asertywności dla nauczycieli Trening kreatywności dla nauczycieli oraz uczniów WORD w praktyce
Wykorzystanie technik uważności w dydaktyce nauczania (Mindfulness) Zaburzenia emocjonalne dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym - diagnoza i metody pracy Zajęcia z gliną jako element twórczego i manualnego rozwoju dziecka
Zapobieganie niewłaściwym zachowaniom (w tym agresywnym) dzieci w grupie rówieśniczej Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
pełny HTML | wersja mobilna
Bądź na bieżąco, polub nas na Facebook.com