Dla przedszkoli

Awans zawodowy nauczyciela - wszystkie etapy Bajkoterapia - bajki relaksacyjne, psychoedukacyjne i terapeutyczne jako metoda wspierania rozwoju osobowości dziecka Bezpieczeństwo dzieci w placówce oświatowej wraz z wykorzystaniem gier i zabaw mających wpływ na jego wzmocnienie
Ceramika - zajęcia terapeutyczne w przedszkolu i szkole Czytaj sprawniej i szybciej, czyli jak walczyć ze złymi nawykami czytania Diagnoza wybranych zdolności motorycznych na podstawie Wrocławskiego Testu Sprawności Fizycznej
Drama jako metoda aktywizacji twórczej, intelektualnej i społecznej dzieci Dykcja, czyli poprawna wymowa Elementy integracji sensorycznej w pracy nauczyciela (cz.1)
Elementy integracji sensorycznej w pracy nauczyciela (cz.2) Elementy metody Marii Montessori w codziennej pracy z dziećmi Emisja głosu w pracy nauczyciela
Gimnastyka dla malucha - gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami gimnastyki korekcyjnej na zajęciach ruchowych z dziećmi Gry i zabawy integrujące zespół klasowy (lub nauczycieli) Gry i zabawy ruchowe dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
Indywidualizacja pracy z uczniem o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych Jak wspierać kreatywność i stymulować procesy twórcze u dzieci Kompensacyjne nauczanie dzieci ze spektrum autyzmu cz.1
Kompensacyjne nauczanie dzieci ze spektrum autyzmu cz.2 Kreatywne zajęcia plastyczne na wszystkie pory roku Metodyka nauczania dzieci języka angielskiego w przedszkolu i w nauczaniu zintegrowanym
Mowa i ruch, czyli o wspomaganiu mowy u dzieci w aspekcie fonologicznym (wstęp do logorytmiki) Nauczyciel jako kierownik wycieczki przedszkolnej/szkolnej Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce oświatowej
Pewność siebie i samoocena dziecka Plastykoterapia jako metoda wspierania rozwoju dzieci Praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo z deficytem uwagi cz.1
Praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo z deficytem uwagi cz.2 warsztatowa Problemy żywieniowe dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych Skuteczna komunikacja na linii nauczyciel-uczeń-rodzic
Śmiechoterapia jako klucz do świata dziecka Sposoby radzenia sobie ze stresem w pracy nauczyciela i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu Szczególne potrzeby edukacyjne dzieci z zespołem Downa w wieku przedszkolnym
TIK (ITC) z użyciem tablicy interaktywnej w edukacji Trening asertywności dla nauczycieli Trening kreatywnego pobudzania dla nauczycieli
TUSiaki z jednek paki - trening umiejętności społecznych w przedszkolu i szkole Wizualizacja i techniki uważności (Mindfulness) jako nowe narzędzia wspierania procesów koncentracji i uwagi dzieci i młodzieży WORD w praktyce
Wspomaganie rozwoju dziecka przez ruch z wykorzystaniem elementów Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne Wykorzystanie technik uważności w dydaktyce nauczania (Mindfulness) Zaburzenia emocjonalne dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym - diagnoza i metody pracy
Zapobieganie niewłaściwym zachowaniom (w tym agresywnym) dzieci w grupie rówieśniczej Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
pełny HTML | wersja mobilna
Bądź na bieżąco, polub nas na Facebook.com