Dla szkół

Ceramika - zajęcia terapeutyczne w przedszkolu i szkole Czytaj sprawniej i szybciej, czyli jak walczyć ze złymi nawykami czytania Elementy integracji sensorycznej w pracy nauczyciela (cz.1)
Elementy integracji sensorycznej w pracy nauczyciela (cz.2) Gdy dziecko nie chce jeść Indywidualizacja pracy z uczniem o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych
Jak wspierać kreatywność i stymulować procesy twórcze u dzieci Kompensacyjne nauczanie dzieci ze spektrum autyzmu cz.1 Nauczyciel jako kierownik wycieczki przedszkolnej/szkolnej
Pewność siebie i samoocena dziecka Pierwsza pomoc przedmedyczna w nagłych wypadkach na lekcji wf Plastykoterapia jako metoda wspierania rozwoju dzieci
Praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo z deficytem uwagi cz.2 warsztatowa Rozpoznawanie potrzeb edukacyjnych dzieci i dobór metod pracy w zależności od stylu uczenia się Rozwijanie kompetencji osobowych
Trening kreatywnego pobudzania dla nauczycieli Wizualizacja i techniki uważności (Mindfulness) jako nowe narzędzia wspierania procesów koncentracji i uwagi dzieci i młodzieży WORD w praktyce
Wykorzystanie ćwiczeń z gumowymi taśmami na lekcji wychowania fizycznego Wykorzystanie technik uważności w dydaktyce nauczania (Mindfulness) Zaburzenia emocjonalne dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym - diagnoza i metody pracy
Zasady prawidłowego odżywiania dzieci i młodzieży szkolnej (od 12 r.ż.)
pełny HTML | wersja mobilna
Bądź na bieżąco, polub nas na Facebook.com