Praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo z deficytem uwagi cz.1

Data szkolenia: Gdy zbierze się grupa min. 10 osób
Wrocław, Inkubator Przedsiębiorczości DAWG, al. Kasztanowa 3a (Krzyki)

Forma szkolenia: wykład z elementami zajęć warsztatowych

Ilość godzin dydaktycznych: 3 (rada pedagogiczna) lub 4 (sobotnie szkolenia otwarte)             

Prowadz
ąca: mgr Barbara Łakomy (psycholog)

UWAGA: kolejność uczestnictwa w szkoleniu z tego zakresu (w cz.1 i 2) jest dowolna; można uczestniczyć tylko w jednej, wybranej części szkolenia.

Cel szkolenia: profilaktyka zaburzeń zachowania; zdobycie wiedzy na temat nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci; podniesienie kompetencji wychowawczych; poznanie zasad pracy z dziećmi nadpobudliwymi psychoruchowo.

 Zakres szkolenia:

    1. Ocena i diagnoza nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi.

    2. Zachowanie się dzieci nadpobudliwych psychoruchowo.

    3. Omówienie zasad pracy i postępowania z dzieckiem nadpobudliwym.

    4. Metody pracy z dzieckiem nadpobudliwym.

    5. Współpraca z rodzicami i innymi nauczycielami.

 

Dla kogo:

nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele szkół podstawowych;

studenci planujący pracę w placówkach oświatowych;

wszyscy zainteresowani wspieraniem rozwoju osobowości dziecka. 


Cena szkolenia:

– dla rady pedagogicznej 800 pln (do 12 osób + 30 pln każda kolejna osoba);

– dla osób indywidulanych 150 pln.

Miejsce szkolenia: 

a) szkolenia otwarte dla osób indywidulanych: Wrocław, Inkubator Przedsiębiorzości DAWG, al. Kasztanowa 3a;
b) szkolenia zamknięte dla rad pedagogicznych: w zamawiającej placówce.

W przypadku wyjazdowych rad pedagogicznych (poza granicami Wrocławia) doliczamy koszty paliwa zgodnie z obowiązujacymi ustawowymi stawkami (0,8358 pln za 1 km) oraz 50 pln za każda godzinę dojazdu.

Kontakt:
tel.: 515 588 177
e-mail: biuro@euro-szkolenia.com.pl
fax:  71-7072604

Formularz zgłoszenia - indywidualny:
online | w formacie PDF | w formacie DOC

Formularz zgłoszenia - dla Placówki Oświatowej:
online | w formacie PDF | w formacie DOC
pełny HTML | wersja mobilna
Bądź na bieżąco, polub nas na Facebook.com