Zdalne nauczanie uczniów za pośrednictwem platformy Microsoft Teams (online lub stacjonarnie)

Data szkolenia: Gdy zbierze się grupa min. 10 osób
online na platformie Webex

Forma szkolenia online: zajęcia z trenerem w ustalonym czasie rzeczywistym w klasie wirtualnej za pośrednictwem MS Teams lub Webex

Ilość godzin dydaktycznych: 
3 (szkolenie otwarte i rada pedagogiczna dla przedzkola)
4 (rada pedagogiczna dla szkoły)

Rodzaj zaliczenia: obecność na zajęciach i aktywny udział w ćwiczeniach

Prowadzący: dr Tomasz Greczyło lub dr Anna Przyborska-Borkowicz

Cel szkolenia: zapoznanie uczestników z obsługą Microsoft Teams w zakresie prowadzenia zajęć zdalnych z dziećmi i młodzieżą szkolną

Zakres szkolenia:

1. Przedstawienie podstawowych funkcjonalności MS Teams:
a) interfejs użytkownika w wersji online oraz stacjonarnej;
b) tworzenie i zarządzenie zespołem: ogłoszenia, pliki, notes zajęć, zadania, oceny;
c) rozmowy.
2. Zapoznanie uczestników z procedurą tworzenia zespołu:
a) dołącz do zespołu;
b) utwórz nowy.
3. Zaznajomienie z narzędziami dla zespołu:
a) umieszczanie ogłoszeń;
b) gromadzenie i udostępnianie zasobów;
c) tworzenie notatki do zajęć;
d) przygotowanie zadania: test, zadanie złożone;
e) ustawienia oceniania.
4. Przedstawienie sposobów organizowania i prowadzenia spotkań:
a) czat;
b) rozmowy.
5. Dyskusja na temat metod organizacji i zarządzania środowiskiem edukacyjnym oraz prezentacja dodatkowych źródeł nt. MS Teams.

Dla kogo:
– nauczycieli wszystkich szczebli edukacji;
– pedagogów, psychologów, logopedó;
– studentów kierunków pedagogicznych;
– wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia.

Cena szkolenia:
– zamknietego dla rady pedagogicznej dla grupy do 12 osób 1200 pln + 50 pln każda kolejna osoba;;
– online dla osób indywidualnych 79 pln/os. z zaświadczeniem mailem.

Miejsce szkolenia: 
online: w wirtualnym pokoju na Webex lub panelu MS Teams placówki
stacjonarnego zamkniętego: w zamawiającej placówce
stacjonarnego dla grupy otwartej: Inkubator Przedsiębiorczości DAWG we Wrocławiu, al. Kasztanowa 3a (Krzyki)

UWAGA: szkolenie w formie stacjonarnej z tego zakresu możliwe do realizacji na terenie Wrocławia i najbliższych okolic; w pozostałych miejscowowściach tylko szkolenie online.

W przypadku wyjazdowych rad pedagogicznych (poza granicami Wrocławia) doliczamy koszty paliwa zgodnie z obowiązujacymi ustawowymi stawkami (0,8358 pln za 1 km) oraz 50 pln netto za każda godzinę dojazdu z Wrocławia do miejsca docelowego (wyliczenia na podstawie Google Maps).

Kontakt: 
tel.: 515 588 177
e-mail: biuro@euro-szkolenia.com
fax:  71-7072604

Formularz zgłoszenia - indywidualny:
online | w formacie PDF | w formacie DOC

Formularz zgłoszenia - dla Placówki Oświatowej:
online | w formacie PDF | w formacie DOC
pełny HTML | wersja mobilna
Bądź na bieżąco, polub nas na Facebook.com