Odpowiedzialność dyscyplinarna, porządkowa, cywilna i karna nauczycieli lub dyrektora (online)

Data szkolenia: Gdy zbierze się grupa min. 10 osób
online na Zoom

Forma szkolenia:
- online:
a) w czasie rzeczywistym na platformie Zoom
b) dostęp do filmu ze szkoleniem na 7 dni w dowolnym terminie i miejscu

UWAGA: 
aby uczestniczyś w szkoleniu online należy posiadać laptop/komputer/tablet połączony z Internetem, ale nie trzeba posiadać konta na Zoom, ani pobierać aplikacji

Ilość godzin dydaktycznych: 3 (rada pedagogiczna online)
                                                  5 (otwarte szkolenie online ) 

Prowadzący: mgr Marek Młodecki – radca prawny, właściciel łódzkiej kancelarii VERBA LEGIS, która specjalizuje się m. in. w prawie oświatowym

Cel szkolenia: wykonywanie obowiązków pracowniczych przez nauczyciela czy dyrektora wiąże się często z podjęciem – czasem nieświadomie, czy też niecelowo – działań i czynności będących przedmiotem penalizacji przez przepisy prawa; w trakcie szkolenia zdefiniowane zostaną tytułowe rodzaje odpowiedzialności prawnej, tj. odpowiedzialności dyscyplinarnej – w związku z naruszeniem godności nauczyciela, porządkowej – regulowanej przepisami Kodeksu pracy, cywilnej – z tytułu deliktów i kontraktów oraz odpowiedzialności karnej – za przestępstwa, określenie przesłanek tej odpowiedzialności oraz sankcji.

Zakres szkolenia:

  1. Nauczyciel/dyrektor jako funkcjonariusz publiczny.
  2. Wskazanie rodzajów odpowiedzialności prawnej nauczycieli/dyrektorów.
  3. Przesłanki, procedura oraz sankcje z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej z Karty Nauczyciela. Odpowiedzialność porządkowa nauczyciela jako pracownika - rodzaje kar, zasady wymierzania, uprawnienia pracownika w związku z nałożoną karą, zatarcie, zasady odpowiedzialności materialnej.
  4. Przesłanki odpowiedzialności cywilnej nauczyciela/dyrektora z tytułu czynów niedozwolonych (deliktów) oraz z tytułu odpowiedzialności kontraktowej; przykłady praktyczne.
  5. Odpowiedzialność karna z tytułu popełnienia przestępstwa; przykłady przestępstw.

Dla kogo:
– dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych;
– pracowników administracyjnych z placówek oświatowych:
– nauczycieli.

Cena szkolenia:
– zamkniętego dla rady pedagogicznej:

online 1200 pln dla grupy do 12 os. + 50 pln każda kolejna os. (dla grupy powyżej 25 os. + 30 pln każda kolejna osoba powyżej 25 os.);
– otwartego:
online dla osób indywidualnych:
      – w czasie rzeczywistym na Zoom 290 pln/os.;
      – dostęp do nagranego szkolenia na 7 dni 240 pln/os.

UWAGA: cena szkolenia razem z zaświadczeniem (w przypadku szkolenia online zaświadczenia przesyłamy mailem do wydruku).

Miejsce szkolenia: 
a) zamkniętego dla rady pedagogicznej: stacjonarnie (tylko do 30 km od Wrocławia i Łodzi) w zamawiającej placówce lub online na Zoom;
b) otwartego dla osób indywidulanych stacjonarnie: Wrocław, Inkubator Przedsiębiorzości DAWG, al. Kasztanowa 3a;
c) otwartego dla osób indywidualnych online: w czasie rzeczywistym na Zoom lub dostęp do nagranego szkolenia (zewnętrzny link w chmurze).

Kontakt: 
tel.: 515 588 177
e-mail: biuro@euro-szkolenia.com.pl 
fax:  71-7072604

Wykonywanie obowiązków pracowniczych przez nauczyciela wiąże się często z podjęciem  czasem nieświadomie, czy też niecelowo – działań i czynności będących przedmiotem penalizacji przez przepisy prawa. W przypadku osób zatrudnionych w placówkach oświatowych charakter odpowiedzialności oraz sankcje uzależnione są od rodzaju niezgodnego z prawem zachowania.

W trakcie szkolenia zdefiniowane zostaną tytułowe rodzaje odpowiedzialności prawnej, tj. odpowiedzialności dyscyplinarnej – w związku z naruszeniem godności nauczyciela, porządkowej  regulowanej przepisami Kodeksu pracy, cywilnej – z tytułu deliktów i kontraktów oraz odpowiedzialności karnej  za przestępstwa, określenie przesłanek tej odpowiedzialności oraz sankcji.

Formularz zgłoszenia - indywidualny:
online | w formacie PDF | w formacie DOC

Formularz zgłoszenia - dla Placówki Oświatowej:
online | w formacie PDF | w formacie DOC
pełny HTML | wersja mobilna
Bądź na bieżąco, polub nas na Facebook.com