Nowe metody kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych w szkole (online lub stacjonarne)

Data szkolenia: Gdy zbierze się grupa min. 10 osób
szkolenie online w czasie rzeczywistym za pośrednictwem platformy Webex lub Teams stacjonarnie: dla grupy otwartej w Inkubatorze Przedsiębiorczości DAWG, al. Kasztanowa 3a, Wrocław lub w zamawiającej placówce (termin do ustalenia)

Forma szkolenia:
- stacjonarne 
(Wrocław i okolice)
- online:
a) w czasie rzeczywistym na platformie Webex
b) dostęp do filmu ze szkoleniem na 7 dni w dowolnym terminie i miejscu

Ilość godzin dydaktycznych: 4 lub 6 (rada pedagogiczna) i 4 (szkolenie otwarte)

Prowadzący: dr Anna Przyborska-Borkowicz lub dr Tomasz Greczyło

Cel szkolenia: przedstawienie uczestnikom innowacyjnych metod kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych na różnych poziomach edukacji

Zakres szkolenia (4 godz. dydaktyczne):
1. Dlaczego warto wprowadzać techniki i technologie informacyjno-komunikacyjne do dydaktyki? - podstawy neurodydaktyczne, społeczne i technologiczne.
2. Jakimi umiejętnościami powinien wykazywać się współczesny nauczyciel/edukator?
3. Jakie narzędzia, aplikacje i umiejętności mogą zostać wykorzystane do tworzenia zajęć z wykorzystaniem TIK?
4. Warsztat pracy nauczyciela, ćwiczenia praktyczne na podstawie: a) G-Suite (dysk, ankiety, testy, classroom) b) aplikacje: Lerning Apps, Quizziz, Mentimeter, QR, Coogle.

w wersji rozszerzonej 6 godz. dydaktycznych

4. Warsztat pracy nauczyciela, ćwiczenia praktyczne na podstawie wybranych aplikacji: a) G-Suite - rozszerzone, (praca na dokumencie dzielonym, prezentacja), b) aplikacje: Canva (tworzenie grafik, komiksów, kolaży, zadań), Kizoa (tworzenie filmów).


Koszt szkolenia 3 godz. dyd.: 
1000 pln do 12 osób + 50 pln/os. 
Koszt szkolenia 2 godz. dyd.: 800 pln do 12 osób + 50 pln/os. 
Canva - 3 godz. dyd.
Lerning Apps - 2 godz. dyd.
Genially - 2 godz. dyd.
Mentimeter - 2 godz. dyd.
Mystory - 2 godz. dyd.
Quizziz - 2 godz. dyd.
Coogle- 2 godz. dyd.
Quizlet - 2 godz. dyd.
prezentacje (Canva, G-Suite, Thinglink) - 2 godz. dyd.

aplikacje na android - nauczanie wczesnoszkolne - 2 godz. dyd.
aplikacje na android -matematyka -  2 godz. dyd.
aplikacje na android - język polski - 2 godz. dyd.
aplikacje na android -  historia - 2 godz. dyd.
aplikacje na android - biologia - 2 godz. dyd.
aplikacje na android - geografia - 2 godz. dyd.
aplikacje na android - chemia - 2 godz. dyd.
Khan Academy - 2 godz.dyd.
projekt uczniowski w zdalnym nauczaniu - 2 godz. dyd.

Dla kogo:
– dyrektorów placówek oświatwoych;
– nauczycieli wszystkich szczebli edukacji;
– pedagogów, psychologów, logopedów;
– studentów kierunków pedagogicznych;
– wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia.

Cena szkolenia:
– zamknietego dla rady pedagogicznej:
 a) 4 godz. dydaktyczne dla grupy do 12 osób 1200 pln + 50 pln każda kolejna osoba;
 b) 6 godz. dydaktycznych dla grupy do 12 osób 1600 pln + 50 pln każda kolejna osoba;– stacjonarnego (we Wrocławiu) dla osób indywidulanych 180 pln/os.;
– online dla osób indywidualnych 120 pln/os. z zaświadczeniem mailem lub 130 pln/os. z zaświadczeniem pocztą.

Miejsce szkolenia: 
a) zamknięte dla rady pedagogicznej: online na Webex/teams lub stacjonarnie (do 50 km od Wrocławia) w zamawiającej placówce;
b) otwarte dla osób indywidulanych: online na platformie Webex, lub stacjonarnie we Wrocławiu, Inkubator Przedsiębiorzości DAWG, al. Kasztanowa 3a.

UWAGA: szkolenie w formie stacjonarnej z tego zakresu możliwe do realizacji na terenie Wrocławia i okolic (do 20 km); w pozostałych przypadkach tylko szkolenie online.

W przypadku wyjazdowych rad pedagogicznych (tylko do 20 km poza granicami Wrocławia) doliczamy koszty paliwa zgodnie z obowiązującymi ustawowymi stawkami (0,8358 pln za 1 km) oraz 70 pln netto za każdą godzinę dojazdu.

Kontakt: 
tel.: 515 588 177
e-mail: biuro@euro-szkolenia.com.pl 
fax:  71-7072604

Formularz zgłoszenia - indywidualny:
online | w formacie PDF | w formacie DOC

Formularz zgłoszenia - dla Placówki Oświatowej:
online | w formacie PDF | w formacie DOC
pełny HTML | wersja mobilna
Bądź na bieżąco, polub nas na Facebook.com