Czytaj sprawniej i szybciej, czyli jak walczyć ze złymi nawykami czytania (stacjonarne)

Data szkolenia: 25.05.2018
Wrocław

Forma szkolenia:
- stacjonarne 
(Wrocław i okolice)

Ilość godzin dydaktycznych: 3 (rada pedagogiczna) lub 4 (sobotnie szkolenia otwarte)

Rodzaj zaliczenia: obecność na zajęciach i aktywny udział w ćwiczeniach

Prowadząca: mgr Izabela Dmowska-Głowacka (bibliotekarka)

Cel zajęć: doskonalenie kompetencji czytelniczych uczniów, poprawienie umiejętność czytania i rozumienia treści, pokazanie sposobów kierowania uwagą i radzenia sobie z dekoncentracją, poznanie technik i ćwiczeń przyśpieszających czytanie; zajęcia mogą być wykorzystywane do pracy z uczniem zdolnym i z dysfunkcjami.

UWAGA: szkolenie dedykowane jest głównie nauczycielom klas IV-VI szkół podstawowych oraz nauczycielom klas gimnazjalnych i ponadgimanzjalnych.

 Zakres zajęć:
1. Czytanie jako proces oraz pomiar szybkości czytania.
2. Czynniki obniżające efektywne i płynne czytanie.
3. Czytanie tekstów różnego rodzajów i strategie czytania.
4. Ćwiczenia na peryferyjność widzenia, regresję i kierowanie uwagą, antycypację, pobudzenie motywacji i celu czytania.
5. Gimnastyka oka.

Dla kogo:

– nauczycieli wszystkich szczebli edukacji;

– studentów planujących pracę w placówkach oświatowych.

Cena szkolenia:

– dla rady pedagogicznej 1000 pln (do 12 osób) + 30 pln każda kolejna osoba;

– dla osób indywidulanych 150 pln.

Miejsce szkolenia: 

a) szkolenia otwarte dla osób indywidulanych: Wrocław, Inkubator Przedsiębiorzości DAWG, al. Kasztanowa 3a;
b) szkolenia zamknięte dla rad pedagogicznych: w zamawiającej placówce.

W przypadku wyjazdowych rad pedagogicznych (tylko do 20 km poza granicami Wrocławia) doliczamy koszty paliwa zgodnie z obowiązującymi ustawowymi stawkami (0,8358 pln za 1 km) oraz 70 pln netto za każdą godzinę dojazdu.

Kontakt:
tel.: 515 588 177
e-mail: biuro@euro-szkolenia.com

fax:  71-7072604

Formularz zgłoszenia - indywidualny:
online | w formacie PDF | w formacie DOC

Formularz zgłoszenia - dla Placówki Oświatowej:
online | w formacie PDF | w formacie DOC
pełny HTML | wersja mobilna
Bądź na bieżąco, polub nas na Facebook.com