Praca z dziećmi z deficytami i zaburzeniami z zakresu małej motoryki (stacjonarne)

Data szkolenia: Gdy zbierze się grupa min. 10 osób
Wrocław, Inkubator Przedsiębiorczości DAWG, al. Kasztanowa 3a

Forma szkolenia:
- stacjonarne 
(Wrocław i okolice)

Ilość godzin dydaktycznych: 7 

Rodzaj zaliczenia: obecność na zajęciach i aktywny udział w ćwiczeniach

Prowadząca: mgr Wielisława Wasylew-Zwierz

Cel szkolenia: zapoznanie uczestników z testami, nauką diagnozy i ćwiczeniami usprawniającymi pracę ręki dziecka.

Zakres zajęć:

1. Podstawy biomedyczne związane z terapią ręki.
2. Zapoznanie z testami diagnozującymi zaburzenia motoryki małej.
3. Nauka diagnozy i propozycje ćwiczeń rodzajów chwytu w zależności od wieku dziecka,.
3. Omówienie wpływu innych zaburzeń na trudności w pracy ręki.
4. Omówienie zasad konstruowania programu terapii ręki.
5. Prezentacja wybranych metod i technik wykorzystywanych w terapii ręki.
6. Podstawowe zasady pracy z dzieckiem o dużych trudności w zakresie motoryki małej.

Dla kogo:

 pracowników oświaty: nauczycieli przedszkolnych, nauczycieli szkoły podstawowej, pedagogów, psychologów;

 studentów kierunków pedagogicznych;

 wszystkich zainteresowanych wspieraniem rozwoju osobowości dziecka, a szcególnie rodziców, opiekunek dziecięcych itp.

Cena szkolenia:
–  dla osób indywidulanych (sobotnie szkolenie otwarte) 240 pln.

Miejsce szkolenia: 

Wrocław, Inkubator Przedsiębiorzości DAWG, al. Kasztanowa 3a.

UWAGA: szkolenie to nie jest organizowane w formie szkoleń dla rady pedagogicznej, dlatego zainteresowanych nauczycieli zapraszamy na szkolenia dla grup otwartych w podanych w grafiku terminach.

Kontakt: 
tel.: 515 588 177
e-mail: biuro@euro-szkolenia.com.pl 

fax: 
71-7072604

Formularz zgłoszenia - indywidualny:
online | w formacie PDF | w formacie DOC

Formularz zgłoszenia - dla Placówki Oświatowej:
online | w formacie PDF | w formacie DOC
pełny HTML | wersja mobilna
Bądź na bieżąco, polub nas na Facebook.com