Indywidualizacja pracy z uczniem o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych (online lub stacjonarne)

Data szkolenia: Gdy zbierze się grupa min. 10 osób.
stacjonarne lub online na platformie Zoom

Forma szkolenia:
- stacjonarne 
(Wrocław i okolice)
- online:
a) w czasie rzeczywistym na platformie Zoom
b) dostęp do filmu ze szkoleniem na 7 dni w dowolnym terminie i miejscu

Ilość godzin dydaktycznych: 3 (rada pedagogiczna) lub 4 (sobotnie szkolenia otwarte)

Rodzaj zaliczenia: obecność na zajęciach i aktywny udział w ćwiczeniach

Prowadząca: mgr Magdalena Frontczak (pedagog, psycholog), dr Anna Przyborska-Borkowicz (pedagog), dr Sławomir Świtała (psycholog)

Cel zajęć: pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu prowadzenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole i placówce, z uwzględnieniem zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach poradni psychologiczno-pedagogicznych; doskonalenie umiejętności rozpoznawania indywidulanych potrzeb edukacyjnych uczniów oraz preferencji sensorycznych ucznia, jak również jego stylu uczenia się.

Zakres zajęć:

1. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.
2. Indywidualizacja procesu kształcenia ze względu na specyficzne potrzeby edukacyjne. 3. Indywidualizacja procesu kształcenia ze względu na specjalne potrzeby edukacyjne. 4. Indywidualizacja procesu kształcenia ze względu na preferencje sensoryczne ucznia i strategie uczenia się. 

Dla kogo:

 nauczycieli wszystkich szczebli edukacji;

 pedagogów i psychologów szkolnych;

 studentów kierunków pedagogicznych.

Cena szkolenia:

– dla rady pedagogicznej 800 pln  (grupa do 12 osób + 30 pln każda kolejna osoba);

– dla osób indywidulanych 150 pln netto (lub 120 pln/os. przy zapisie min. 3 osób z jednej placówki).

Miejsce szkolenia: 

a) weekendowe szkolenia otwarte dla osób indywidulanych: Wrocław, Inkubator Przedsiębiorzości DAWG, al. Kasztanowa 3a;
b) szkolenia zamknięte dla rad pedagogicznych: w zamawiającej placówce.

W przypadku wyjazdowych rad pedagogicznych (tylko do 20 km poza granicami Wrocławia) doliczamy koszty paliwa zgodnie z obowiązującymi ustawowymi stawkami (0,8358 pln za 1 km) oraz 70 pln netto za każdą godzinę dojazdu.

 

Kontakt: 
tel.: 515 588 177
e-mail:biuro@euro-szkolenia.com
fax:  71-7072604

Formularz zgłoszenia - indywidualny:
online | w formacie PDF | w formacie DOC

Formularz zgłoszenia - dla Placówki Oświatowej:
online | w formacie PDF | w formacie DOC
pełny HTML | wersja mobilna
Bądź na bieżąco, polub nas na Facebook.com