Szkolenia otwarte

 

Stany depresyjne u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym-rozpoznanie i postępowanie (online) Analiza i interpretacja rysunku dziecka (stacjonarne) Aplikacje pakietu Google Workspace (G-Suite) jako warsztat pracy nauczyciela (online lub stacjonarne)
Aplikacje pakietu Office 365 jako warsztat pracy nauczyciela, czyli jak przenieść edukację do chmury (online lub stacjonarne) Awans zawodowy nauczyciela na nowych warunkach- wszystkie etapy (online lub stacjonarnie) Bajkoterapia - bajki relaksacyjne, psychoedukacyjne i terapeutyczne jako metoda wspierania rozwoju osobowości dziecka (online lub stacjonarne)
Crossfit jako forma urozmaicenia zajęć wychowania fizycznego (stacjonarne) Czy suplementacja jest bezpieczna dla młodzieży? (online lub stacjonarne) Drama jako metoda aktywizacji twórczej, intelektualnej i społecznej dzieci (stacjonarne)
Dykcja, czyli poprawna wymowa (stacjonarnie) Dziecko z cukrzycą w placówce oświatowej (stacjonarnie lub online) Elementy integracji sensorycznej w pracy nauczyciela cz. 1 i 2 (online lub stacjonarne)
Elementy Metody Dobrego Startu w praktyce przedszkolnej i szkolnej (online lub stacjonarne) Elementy metody Marii Montessori w codziennej pracy z dziećmi (online lub stacjonarne) Emisja głosu w pracy nauczyciela (online lub stacjonarne)
EXCEL - praktyczny kurs obsługi arkusza kalkulacyjnego (online lub stacjonarne) Fit Ball – metodyka prowadzenia zajęć w szkole (online lub stacjonarne) Gimnastyka dla malucha - gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami gimnastyki korekcyjnej na zajęciach ruchowych z dziećmi (online lub stacjonarne)
Gry i zabawy ruchowe dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (stacjonarne) Gry i zabawy terenowe jako zajęcia ruchowo-integracyjne dla uczniów 8-19 lat (stacjonarne) Indywidualizacja pracy z uczniem o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych (online lub stacjonarne)
Innowacje pedagogiczne w placówce oświatowej - metody i podstawy prawne (online lub stacjonarne) Instrukcja kancelaryjna, wykaz akt i instrukcja archiwalna w placówce oświatowej (online) Jak motywować dzieci do nauki (online lub stacjonarne)
Jak pracować z dziećmi/uczniami w grupie/klasie międzykulturowej, w kontekście migracji w związku z wojną na Ukrainie (online lub stacjonarne) Jak radzić sobie z emocjami i trudnymi zachowaniami uczniów po powrocie do szkoły (online) Jak rozwijać siebie i uczniów w oparciu o talenty neuronalne - DNA Talentu ATOM (stacjonarne i online)
Jak skutecznie rozwijać i doskonalić umiejętności matematyczne dzieci (online) Jak wspierać kreatywność i stymulować procesy twórcze u dzieci (online lub stacjonarne) Jak zintegrować uczniów w klasie, czyli 20 gier i zabaw integrujących zespół (e-book)
Kompensacyjne nauczanie dzieci ze spektrum autyzmu (online lub stacjonarne) Kompensacyjne nauczanie dzieci ze spektrum autyzmu cz. 2 (stacjonarne) Kompetencje cyfrowe nauczyciela (online lub stacjonarne)
Kreatywne zajęcia plastyczne na cztery pory roku (stacjonarne) Metodyka nauczania dzieci języka angielskiego w przedszkolu i w nauczaniu zintegrowanym (stacjonarne) Mobility jako terapia mięśniowo-powięziowa uczniów (stacjonarne)
Mowa i ruch, czyli o wspomaganiu mowy u dzieci w aspekcie fonologicznym (wstęp do logorytmiki) (stacjonarne) Mózg ma moc, czyli jak nauczyć dzieci skutecznie zapamiętywać (online) Narzędzia cyfrowe niezbędne w pracy dyrektora placówki oświatowej - wiedza i praktyka w pigułce (online lub stacjonarne)
Nauczę was czytać – naturalne czytanie metodą globalną (stacjonarne) Nauczyciel jako kierownik wycieczki przedszkolnej/szkolnej (online lub stacjonarne) Nordic walking jako aktywność fizyczna uczniów na świeżym powietrzu (stacjonarne)
Nowe metody kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych w szkole (online lub stacjonarne) Obowiązki pracodawcy wynikające z Karty Nauczyciela i ustawy o pracownikach samorządowych w świetle regulacji Kodeksu pracy - analiza porównawcza aktualnego stanu prawnego (online lub stacjonarnie) Odpowiedzialność dyscyplinarna, porządkowa, cywilna i karna nauczycieli lub dyrektora (online)
Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce oświatowej – IPET, WOPFU (online lub stacjonarne) Pewność siebie i samoocena dziecka (online lub stacjonarne) Pierwsza pomoc przedmedyczna w nagłych wypadkach na lekcji wf (stacjonarne)
Plastykoterapia jako metoda wspierania rozwoju dzieci (stacjonarne) Praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo z deficytem uwagi (online lub stacjonarne) Praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo z deficytem uwagi cz.2 warsztatowa (stacjonarne)
Praca z dziećmi z deficytami i zaburzeniami z zakresu małej motoryki (stacjonarne) Praktyczne narzędzia cyfrowe w zdalnym nauczaniu dla nauczyciela wychowania fizycznego (online) Prawidłowe żywienie dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych (online lub stacjonarne)
Prezentacje Power Point w praktyce (online lub stacjonarne) Problemy żywieniowe dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych (online lub stacjonarne) Profilaktyka zdrowego kręgosłupa na zajęciach wf-u (stacjonarne)
Show dance i street dance - choreografie na lekcję wf (stacjonarne) Skuteczna komunikacja (z rodzicami lub w gronie pracowników), czyli jak rozmawiać, aby uzyskać porozumienie (online lub stacjonarne) Śmiechoterapia jako klucz do świata dziecka (stacjonarne)
Sposoby radzenia sobie ze stresem w pracy nauczyciela i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu (online lub stacjonarne) Step – teoretyczne i praktyczne wskazówki do prowadzenia tej formy fitnessu na lekcjach wychowania fizycznego (stacjonarne) Szczególne potrzeby edukacyjne dzieci z zespołem Downa w wieku przedszkolnym (stacjonarne)
Sztuka motywacji, czyli poznaj sekret dzieci zdolnych (online) Tablica interaktywna w procesie dydaktycznym (online lub stacjonarne) Tańce integracyjne jako zajęcia muzyczno-ruchowe dla dzieci i młodzieży (stacjonarne)
Tańce latynoamerykańskie (salsa, bachata) – kroki podstawowe i ich wykorzystanie w sekwencjach choreograficznych (stacjonarne) Teoria umysłu – jak uczyć dzieci ze spektrum autyzmu czytania umysłu (online lub stacjonarne) Trening asertywności dla nauczycieli (stacjonarne)
Trening interpersonalny dla nauczycieli i nie tylko (stacjonarne) Trening kreatywnego pobudzania dla nauczycieli (stacjonarne) TUSiaki z jednej paki - elementy treningu umiejętności społecznych w przedszkolu i szkole (online lub stacjonarne)
Uprawnienia rodzicielskie w kontekście ochrony interesów placówki oświatowej (online) Wielkanoc na zajęciach plastycznych z dziećmi (stacjonarne) WORD w praktyce (online lub stacjonarne)
Wspomaganie rozwoju dziecka przez ruch z wykorzystaniem elementów Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne (online lub stacjonarne) Wykorzystanie ćwiczeń z gumowymi taśmami na lekcji wychowania fizycznego (stacjonarne) Wykorzystanie klocków LEGO w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (online)
Wykorzystanie technik uważności w dydaktyce nauczania – Mindfulness (online) Yin yoga jako innowacyjna forma stretchingu na lekcji wf-u (stacjonarne) Zabawy i ćwiczenia rozwijające pamięć i koncentrację dzieci (online)
Zabawy pomagające tłumić agresję i integrować dzieci (stacjonarne) Zaburzenia emocjonalne dzieci - diagnoza i metody pracy (online lub stacjonarne) Zajęcia siłowe z młodzieżą szkolną (stacjonarne)
Zamówienia publiczne do kwoty 130 000 złotych i zamówienia na usługi społeczne w nowym Prawie zamówień publicznych (online) Zapobieganie niewłaściwym zachowaniom (w tym agresywnym) dzieci w grupie rówieśniczej (online lub stacjonarne) Zasady prawidłowego odżywiania dzieci i młodzieży szkolnej powyżej 12 r.ż. (online lub stacjonarne)
Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dzieciom (stacjonarne) Zdalne nauczanie uczniów za pośrednictwem platformy Zoom (online) Zwycięskie CV, czyli jak przygotować profesjonalne dokumenty aplikacyjne, aby dostać pracę (online lub stacjonarne)
pełny HTML | wersja mobilna
Bądź na bieżąco, polub nas na Facebook.com