Zapraszamy

NAUCZYCIELI, DYREKTORÓW, PSYCHOLOGÓW i PEDAGOGÓW
oraz inne osoby z placówek oświatowych na nasze najbliższe 

SZKOLENIA otwarte

- stacjonarne we Wrocławiu:

Show dance i street dance - choreografie na lekcję wf
02.12.22 (pt.), godz. 10.00-13.00 (4 godz. dyd.)
koszt szkolenia: 210 pln/os.

YIN YOGA jako innowacyjna forma stretchingu na lekcji wf-u
08.12.22 (czw.), godz. 11.00-13.30 (3 godz. dyd.)
koszt szkolenia: 210 pln/os.

Kreatywne zajęcia plastyczne na cztery pory roku
18.03.23 (sob.), godz. 10.00-13.00 (4 godz. dyd.)
koszt szkolenia: 210 pln/os.

Zajęcia siłowe z młodzieżą szkolną
28.03.23 (wt.), godz. 10.00-13.00 (4 godz. dyd.)
koszt szkolenia: 250 pln/os.

Crossfit jako forma urozmaicenia zajęć wychowania fizycznego
20.04.23 (czw.), godz. 10.00-13.00 (4 godz. dyd.)
koszt szkolenia: 280 pln/os.

Plastykoterapia jako metoda wspierania rozwoju dzieci
22.04.23 (sob.), godz. 10.00-13.00 (4 godz. dyd.)
koszt szkolenia: 210 pln/os.

Analiza i interpretacja rysunku dziecka
13.05.23 (sob.), godz. 10.00-14.00 (4 godz. dyd.)
koszt szkolenia: 240 pln/os.

Jak rozwijać siebie i uczniów w oparciu o talenty neuronalne
- DNA talentu ATOM

14.05.23 (niedz.), godz. 10.00-14.00 (5 godz. dyd.)
koszt szkolenia: 240 pln/os.

- online w czasie rzeczywistym na platformie Zoom:

EXCEL - praktyczny kurs obsługi arkusza kalkulacyjnego
30.11.22 (śr.), godz. 17.00-20.45 (5 godz. dyd.)
koszt szkolenia: 240 pln/os.

Gimnastyka dla malucha - gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami gimnastyki korekcyjnej na zajęciach ruchowych z dziećmi
02.12.22 (pt.), godz. 17.30-20.30 (4 godz. dyd.)
koszt szkolenia: 150 pln/os.

Elementy metody Marii Montessori w codziennej pracy
z dziećmi

05.12.22 (pt.), godz. 18.00-20.15 (3 godz. dyd.)
koszt szkolenia: 79 pln/os.

Uprawnienia rodzicielskie w kontekście ochrony interesów placówki oświatowej
06.12.22 (wt.), godz. 10.00-14.00 (5 godz. dyd.)
koszt szkolenia: 290 pln/os.

Praktyczne narzędzia cyfrowe w zdalnym nauczaniu dla nauczyciela wychowania fizycznego
12.12.22 (pn.), godz. 17.00-20.00 (4 godz. dyd.)
koszt szkolenia: 150 pln/os.

Narzędzia cyfrowe niezbędne w pracy dyrektora placówki oświatowej - wiedza i praktyka w pigułce
13.12.2022 (wt.)godz. 9.00-13.00 (5 godz. dyd.)
koszt szkolenia: 290 pln/os.

Elementy integracji sensorycznej w pracy nauczyciela cz. 1
13.12.22 (wt.), godz. 18.00-20.15 (3 godz. dyd.)
koszt szkolenia: 99 pln/os.

Kompensacyjne nauczanie dzieci ze spektrum autyzmu
14.12.22 (śr.), godz. 18.00-20.15 (3 godz. dyd.)
koszt szkolenia: 120 pln/os.

Teoria umysłu – jak uczyć dzieci ze spektrum autyzmu czytania umysłu
19.12.22 (pon.), godz. 18.00-20.15 (3 godz. dyd.)
koszt szkolenia: 99 pln/os.

Jak pracować z dzieckiem/uczniem w grupie/klasie międzykulturowej, w kontekście migracji w związku z wojną na Ukrainie
17.01.23 (wt.), godz. 18.00-20.15 (3 godz. dyd.)
koszt szkolenia: 79 pln/os.

Obowiązki pracodawcy wynikające z Karty Nauczyciela i ustawy o pracownikach samorządowych w świetle regulacji Kodeksu pracy - analiza porównawcza
(aktualny stan prawny)
31.01.23 (wt.), godz. 10.00-14.00 (5 godz. dyd.)
koszt szkolenia: 290 pln/os.

Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach w kontekście pełnionej funkcji dyrektora placówki oświatowej
08.02.23 (śr.), godz. 18.00-20.15 (3 godz. dyd.)
koszt szkolenia: 120 pln/os.

Emisja głosu w pracy nauczyciela
15.02.23 (śr.), godz. 17.00-19.15 (3 godz. dyd.)
koszt szkolenia: 180 pln/os.

Jak rozwijać siebie i uczniów w oparciu o talenty neuronalne
- DNA talentu ATOM

20.02.23 (pon.), godz. 18.00-20.15 (3 godz. dyd.)
koszt szkolenia: 150 pln/os.

Zasady prawidłowego odżywiania dzieci i młodzieży szkolnej od 12 r.ż.
13.03.23 (pon.), godz. 17.00-20.00 (4 godz. dyd.)
koszt szkolenia: 180 pln/os.

WORD w praktyce
14.03.23 (wt.), godz. 17.00-20.45 (5 godz. dyd.)
koszt szkolenia: 240 pln/os.

Kompetencje cyfrowe nauczyciela
20.03.23 (pon.), godz. 17.00-20.00 (4 godz. dyd.)

koszt szkolenia: 120 pln/os.

Instrukcja kancelaryjna, wykaz akt i instrukcja archiwalna w placówce oświatowej
15.05.23 (pon.), godz. 10.00-14.00 (5 godz. dyd.)
koszt szkolenia: 290 pln/os.

-  -  -

SZKOLENIA ONLINE jako FILM SZKOLENIOWY
(dostęp do nagrania na 7 dni w dowolnym miejscu i czasie)

Wspomaganie rozwoju dziecka przez ruch z wykorzystaniem elementów Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki
szkolenie online 3 godz. dyd. (link zewnętrzny do filmu)
koszt: 79 pln/os. (zamiast 99 pln/os. w czasie rzeczywistym)

Stany depresyjne u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym-rozpoznanie i postępowanie
szkolenie online 3 godz. dyd. (link zewnętrzny do filmu)
koszt: 59 pln/os. (zamiast 79 pln/os. w czasie rzeczywistym)

Zabawy i ćwiczenia rozwijające pamięć i koncentrację dzieci
szkolenie online 3 godz. dyd. (link zewnętrzny do filmu)
koszt: 79 pln/os. (zamiast 99 pln/os. w czasie rzeczywistym)

Teoria umysłu – jak uczyć dzieci ze spektrum autyzmu czytania umysłu
szkolenie online 3 godz. dyd. (link zewnętrzny do filmu)
koszt: 79 pln/os. (zamiast 99 pln/os. w czasie rzeczywistym)

Elementy integracji sensorycznej w pracy nauczyciela cz. 1 
szkolenie online 3 godz. dyd. (link zewnętrzny do filmu)
koszt: 79 pln/os. (zamiast 99 pln/os. w czasie rzeczywistym)

Uczeń z innego kręgu kulturowego w grupie rówieśniczej placówki ogólnodostępnej
szkolenie online 3 godz. dyd. (link zewnętrzny do filmu)
koszt: 59 pln/os. (zamiast 79 pln/os. w czasie rzeczywistym)

Elementy metody Marii Montessori w codziennej pracy z dziećmi
szkolenie online 3 godz. dyd. (wideotransmisja w grupie na FB)
koszt: 59 pln/os. (zamiast 79 pln w czasie rzeczywistym)

Zdalne nauczanie uczniów za pośrednictwem platformy ZOOM
szkolenie online 3 godz. dyd. (link zewnętrzny do filmu)
koszt: 59 pln/os. (zamiast 79 pln/os. w czasie rzeczywistym)

Sposoby radzenia sobie ze stresem w pracy nauczyciela i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu  
szkolenie online 2 godz. dyd. (wideotransmisja w grupie na FB)
koszt: 59 pln/os. (zamiast 79 pln/os. w czasie rzeczywistym)

Skuteczna komunikacja na linii nauczyciel-rodzic-dziecko
szkolenie online 2 godz. dyd. 

koszt: 59 pln/os. (zamiast 79 pln/os. w czasie rzeczywistym)

TUSiaki z jednej paki - trening umiejętności społecznych w przedszkolu i szkole
szkolenie online 3 godz. dyd. (link zewnętrzny do filmu)
koszt: 79 pln/os. (zamiast 99 pln/os. w czasie rzeczywistym)

Wykorzystanie klocków LEGO w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
szkolenie online 3 godz. dyd. (link zewnętrzny do filmu)
koszt: 79 pln/os. (zamiast 99 pln/os. w czasie rzeczywistym)

Gimnastyka dla malucha - gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami gimnastyki korekcyjnej na zajęciach ruchowych z dziećmi
szkolenie online 3 godz. dyd. (link zewnętrzny do filmu)
koszt: 120 pln/os. (zamiast 150 pln/os. w czasie rzeczywistym)

Jak motywować dzieci do nauki
szkolenie online 2 godz. dyd. (link zewnętrzny do filmu)
koszt: 59 pln/os. (zamiast 79 pln/os. w czasie rzeczywistym)

Wspomaganie rozwoju dziecka przez ruch z wykorzystaniem elementów Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne 
szkolenie online 3 godz. dyd. (link zewnętrzny do filmu)
koszt: 79 pln/os. (zamiast 99 pln/os. w czasie rzeczywistym)

EXCEL - praktyczny kurs obsługi arkusza kalkulacyjnego
szkolenie online 5 godz. dyd. (link zewnętrzny do filmu)
koszt: 210 pln/os.(zamiast 240 pln/os. w czasie rzeczywistym)

Prawidłowe żywienie dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych
szkolenie online 5 godz. dyd.
koszt 210 pln/os. (zamiast 240 pln/os. w czasie rzeczywistym)

Zamówienia publiczne do kwoty 130 000 złotych i zamówienia na usługi społeczne w nowym Prawie zamówień publicznych
szkolenie online 5 godz. dyd. (link zewnętrzny do filmu)
koszt: 290 pln/os. (zamiast 340 pln/os. w czasie rzeczywistym)

*
Szkolenia online dla nauczycieli wychowania fizycznego:

Fit Ball – metodyka prowadzenia zajęć w szkole
w dowolnym terminie (2,5 godz. dydaktyczne) 
szkolenie online (wideotransmisja w grupie na FB)
koszt dostępu do nagrania ze szkolenia online oraz płytą DVD z ćwiczeniami:

99 pln/os. (zamiast 180 pln stacjonarnie) 

Oferujemy także szkolenia dla rad pedagogicznych z powyższych zakresów tematycznych, a także ze zdalnego nauczania uczniów i prowadzenia z nimi lekcji online za pośrednictwem Teams (Microsoft)Webex (Cisco), czy Zoom.

UWAGA: szczegóły o każdym z powyższych szkoleń dostępne są po kliknięciu na jego temat, będący jednocześnie aktywnym linkiem do szkolenia

*
POLECAMY e-book 
JAK ZINTEGROWAĆ UCZNIÓW W KLASIE
20 gier i zabaw integrujących zespół
 

autorstwa naszego psychologa dr Słwomira Świtały
w cenie 39,90 pln ---> więcej informacji o e-booku pod linkiem http://www.euro-szkolenia.com.pl/m,5357,e-book.html, a formularz zamowienia znajduje się tutaj pod linkiem ---> https://forms.gle/DmADHMHKam3srxjT6 .

aa

*

ZAPRASZAMY
na wyjazdowe szkolenia dla Dyrketorów placówek oświatowych Koszt w cenie 980 pln/os. (w cenie: 2 szkolenia, 1 nocleg ze śniadaniem, obiad i kolacja w dniu przyjazdu, gry integracyjne). 
UWAGA
: dojazd we własnym zakresie

16-17.03.22 (czw.-pt.) do pięknego Gościńca Pod Zającem w Ostrowienie k/Leśnicy w woj. dolnośląskim ( www.gosciniecpodzajacem.pl)

- Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach w kontekście pełnionej funkcji dyrektora placówki oświatowej 4 godz. dyd. (pedagog, trener kadry pedagogicznej Urszula Zyśko)
- Skuteczna komunikacja na linii dyrektor-nauczyciel-rodzic 4 godz. dyd. (psych dr Sławomir Świtała)

Formularz formularz online pod linkiem https://forms.gle/VabdaDvz65wy88HX7 .

 

 

pełny HTML | wersja mobilna
Bądź na bieżąco, polub nas na Facebook.com