19.11.2024

Higiena psychiczna (np. nauczyciela), czyli jak oddzielić pracę od życia osobistego i zapobiegać wypaleniu zawowodemu

19.11.2024 r., godz. 18.00-20.15, online na Zoom

Dostępne formy szkolenia:
- stacjonarnie (Wrocław i okolice);

- online:
a) w czasie rzeczywistym na platformie Zoom

b) film ze szkoleniem na 30 dni w dowolnym terminie i miejscu

Ważne: aby uczestniczyć w szkoleniu online należy posiadać laptop/komputer/tablet połączony z Internetem, ale nie trzeba posiadać konta na Zoom

Ilość godzin dydaktycznych: 
3 (rada pedagogiczna online lub stacjonarnie oraz otwarte szkolenie online)
4 (stacjonarne szkolenie otwarte) 

Prowadząca: mgr Marcelina Varol (pedagożka, trenerka kadry pedagogicznej)

Cena szkolenia dla sektora publicznego:
– otwartego dla osób indywidulanych:
a) online w czasie rzeczywistym 99 pln/os.;

b) stacjonarnego 180 pln/os.;
c) dostęp do filmu szkoleniowego na 30 dni 79 pln/os. (do odtworzenia w dowolnym miejscu i czasie);
– zamkniętego dla grona pedagogicznego placówki:
a) online w czasie rzeczywistym 1300 pln (do 12 osób + 30 pln każda kolejna osoba, a powyżej 25 osób negocjacja ceny);
b) stacjonarnego 1500 (do 12 osób + 50 pln każda kolejna osoba);
c) dostęp do filmu szkoleniowego na 30 dni 1000 pln/os. do odtworzenia
w dowolnym miejscu i czasie (do 20 osób + 10 pln każda kolejna osoba).
Cena szkolenia dla sektora prywatnego:
wycena robiona na indywidulane zamówienie.

Uwaga: cena szkolenia razem z zaświadczeniem, a w przypadku szkoleń online zaświadczenia standardowo przesyłamy do wydruku mailem po szkoleniu; istnieje możliwość wykupienia opcji wysyłki wydrukowanego zaświadczenia pocztą w cenie 20 pln/os.

Cel szkolenia: rozwijanie odpowiedzialności za swoje zdrowie psychiczne i umiejętności troszczenia się o nie.

Szkolenie dotyka ważkiego problemu wypalenia zawodowego wśród nauczycieli oraz troski o zdrowie psycho-emocjonalne jako elementu prewencyjnego i wspierającego rekonwalescencję.

Podczas szkolenia uczestnik:
– pozna psychosomatyczne symptomy wypalenia zawodowego i praktyczne rozwiązania pozwalające się przed nimi chronić;

– dowie się jak zachować higienę psychiczną i dbać o poczucie własnego dobrostanu;
– zidentyfikuje czynniki chroniące i czynniki ryzyka we własnej pracy zawodowej i życiu osobistym;
– dowie się jak zaznaczać i egzekwować granice.

Zakres szkolenia:
1. Zdrowie psychiczne i symptomy jego braku.

2. Przebieg reakcji stresowych w organizmie (Selye, tranzakcyjna teoria stresu, skala do mierzenia stresu).
3. Zapobieganie własnemu wypaleniu zawodowemu i życiowemu – pojęcie zdrowia psychicznego i jego praktyczna realizacja (koło życia).
4. Hierarchizacja wartości i celów w życiu osobistym i zawodowym (Matryca Eisenhowera i Core Values).
5. Przekucie pragnień i potrzeb w działanie (Metodologia SMART).

Dla kogo:
–  dla oświaty, czyli
    nauczycieli wszystkich etapów edukacji,
    wychowawców,
    dyrektorów placówek oświatowych,

    studentów kierunków pedagogicznych,
    psychologów i pedagogów;
– dla pracowników każdego szczebla, w tym kadry zarzadzającej, sektora publicznego;
– dla pracowników, w tym kadry zarzadzającej, sektora prywatnego.

Miejsce szkolenia:
a)  stacjonarnego dla osób indywidualnych: Wrocław, Inkubator Przedsiębiorzości DAWG, al. Kasztanowa 3a;

b) zamkniętego dla grona pedagogicznego/pracowników: stacjonarnie w zamawiającej placówce lub online w czasie rzeczywistym na platformie Zoom lub platformie zamawiającego;
c) online w czasie rzeczywistym dla osób indywidualnych: na platformie Zoom;
d) dostęp do zewnętrznego linku z filmem szkoleniowym na 30 dni.

UWAGA: 

W przypadku wyjazdowych rad pedagogicznych (poza granicami Wrocławia) doliczamy koszty paliwa zgodnie z obowiązującymi ustawowymi stawkami (1,15 pln za 1 km) oraz 90 pln netto za każdą godzinę dojazdu.

Kontakt: 
tel.: 515 588 177
e-mail:biuro@euro-szkolenia.com

Formularz zgłoszenia - indywidualny:

online | w formacie PDF | w formacie DOC

Formularz zgłoszenia - dla Placówki Oświatowej:
online | w formacie PDF | w formacie DOC

pełny HTML | wersja mobilna