17.07.2024

Standardy ochrony małoletnich przed przemocą (online)

online na Zoom lub film z nagranym szkoleniem

Dostępne formy szkolenia:
- online:
a) w czasie rzeczywistym na platformie Zoom;

b) dostęp do filmu ze szkoleniem na 30 dni w dowolnym terminie i miejscu.

Ważne: 
aby uczestniczyć w szkoleniu online należy posiadać laptop/komputer/tablet połączony z Internetem, ale nie trzeba posiadać konta na Zoom, ani pobierać aplikacji

Ilość godzin dydaktycznych: 
5 (szkolenie otwarte online i stacjonarnie)
3 (szkolenie dla grona pedagogicznego)

Prowadząca: Justyna Świder – radczyni prawna, specjalistka prawa oświatowego

Cena szkolenia online:
– otwartego dla osób indywidulanych:
a) w czasie rzeczywistym 320 pln/os. z dostępem do filmu szkoleniowego na 30 dni od daty szkolenia;

b) dostęp do filmu szkoleniowego na 30 dni 290 pln/os. (do odtworzenia w dowolnym miejscu i czasie);
– zamkniętego dla pracowników placówki:
a) w czasie rzeczywistym 1900 pln (do 20 osób + 30 pln każda kolejna osoba, a powyżej 30 osób negocjacja ceny);
b) dostęp do filmu szkoleniowego na 30 dni 1600 pln - do odtworzenia
w dowolnym miejscu i czasie (do 20 osób + 10 pln każda kolejna osoba).

Uwaga: w przypadku szkoleń online zaświadczenia standardowo przesyłamy do wydruku mailem po szkoleniu; istnieje mozliwość wykupienia opcji wysyłki zaświadczenia pocztą w cenie 20 pln/os.

Cel szkolenia: wyjaśnienie czym są przepisy ochrony małoletnich i jakie procedury wprowadzają oraz co należy określić w standardach ochrony małoletnich w praktyce, które weszły w życie 15 lutego 2024 r. (czas na wdrożenie jest do 15.08.2024 r.)

Zakres szkolenia dla dyrektorów (5 godz. dydaktycznych):
Standardy ochrony małoletnich przed przemocą - jak je wdrożyć w placówce oświatowej
1. Wymogi prawne w zakresie obowiązku zgłaszania podejrzenia popełnienia. przestępstwa w ustawie kodeks karny i ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej.

2. Procedura „Niebieskiej Karty”- dla kogo i po co?
3. Nowe obowiązki dyrektorów placówek oświatowych wynikające z nowelizacji ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
4. Zakres merytoryczny Standardów Ochrony Małoletnich - omówienie.
5. W jakiej formie i do kiedy wdrożyć Standardy.
6. Rola Zespołu ekspertów - zasady powoływania i kompetencje.
7. Obowiązki pracowników jednostek oświatowych w zakresie współpracy z zespołem ekspertów.
8. Kontrola wdrażania przepisów o Standardach Ochrony Małoletnich.
9. Odpowiedzialność dyrektora placówki w związku z wprowadzeniem procedur zgodnych z nowymi przepisami.

Zakres szkolenia dla nauczycieli (szkolenie na zamówienie dla Grona Pedagogicznego lub niepedagogicznego placówki - 2 godziny zegarowe):
1. Wymogi prawne w zakresie obowiązku zgłaszania podejrzenia popełnienia przestępstwa w ustawie kodeks karny i ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej.

2. Zakres merytoryczny Standardów Ochrony Małoletnich - omówienie.
3. W jakiej formie i do kiedy wdrożyć Standardy.
4. Obowiązki pracowników jednostek oświatowych w zakresie współpracy z zespołem ekspertów.

Dla kogo:
– dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych;

– nauczycieli i kadry niepedagogicznej z placówek oświatowych.

Miejsce szkolenia: 
online w czasie rzeczywistym na platfomie Zoom lub dostęp do nagranego szkolenia (zewnętrzny link w chmurze).

Kontakt: 
tel.: 515 588 177
e-mail: biuro@euro-szkolenia.com.pl 

Formularz zgłoszenia - indywidualny:

online | w formacie PDF | w formacie DOC

Formularz zgłoszenia - dla Placówki Oświatowej:
online | w formacie PDF | w formacie DOC

pełny HTML | wersja mobilna