19.11.2024

Aerobik w układach choreograficznych na lekcji wf

19.11.2024 r., godz. 10:00–12:30, stacjonarnie, Flow Factory, ul. Wawrzyniaka 2, Wrocław

Dostępne formy szkolenia:
- stacjonarne 
(Wrocław i okolice)

Ilość  godzin dydaktycznych:  3

Prowadząca: Magdalena Stasiak (instruktorka rekreacji oraz  fitnessu)

Cena szkolenia stacjonarnego:

 otwartego dla osób indywidulanych 240 pln/os. (przy zapisie min. 3 osób z jednej placówki cena 210 pln/os.)

Uwaga: cena szkolenia razem z zaświadczeniem i materiałami w formie drukowanej.

Cel szkolenia: przygotowanie do prowadzenia lekcji aerobiku na poziomie podstawowym; zapoznanie uczestników z metodyką prowadzenia tego rodzaju zajęć.

Kompetencje nabyte podczas szkolenia:
- umiejętność samodzielnego prowadzenia zajęć w zakresie podstawowym oraz budowania i modyfikacji choreografii na bazie kroków bazowych poznanych podczas szkolenia.

Zakres szkolenia:

1. Wprowadzenie teoretyczne:

  • schemat i budowa lekcji aerobiku
  • podstawowe kroki aerobikowe i ich modyfikacje
  • muzyka i jej tempo podczas zajęć
  • metody i formy komunikacji z grupą – werbalne i niewerbalne.

2. Rozgrzewka aerobowa: nazwy, rozliczanie i nauczanie kroków oraz ich prawidłowy      sposób wykonania, rozliczanie, nauczanie kroków.

3. Układ choreograficzny dla początkujących i średnio zaawansowanych specjalnie przygotowany dla potrzeb lekcji wychowania fizycznego – do wykorzystania na zajęciach.

4. Ćwiczenia wzmacniające z muzyką w układach.

5. Ćwiczenia rozciągające obowiązkowe po każdej lekcji aerobiku.

Dla kogo:

– nauczycieli wf wszystkich typów szkół;
– studentów wychowania fizycznego planujący pracę w placówkach oświatowych;

– wszystkich zainteresowani wspieraniem rozwoju ruchowego dziecka. 

Miejsce szkolenia: stacjonarnie we Wrocławiu, Flow Factory, ul. Wawrzyniaka 2

Kontakt:
tel.: 515 588 177
e-mail:biuro@euro-szkolenia.com

Formularz zgłoszenia - indywidualny:

online | w formacie PDF | w formacie DOC

pełny HTML | wersja mobilna