Analiza i interpretacja rysunku dziecka (stacjonarne)

Data szkolenia: 22.10.2022
godz. 10.00-14.00 Wrocław, Inkubator Przedsiębiorczości DAWG, al. Kasztanowa 3a

Forma szkolenia:
- stacjonarnie 
(Wrocław i okolice)

Ilość godzin dydaktycznych: 5

Rodzaj zaliczenia: obecność na zajęciach i aktywny udział w ćwiczeniach

Prowadząca: mgr Wielisława Wasylew-Zwierz

Cena szkolenia stacjonarnego:
–  otwartego dla osób indywidulanych 240 pln.

Cel szkolenia: zapoznanie z podstawowymi testami projekcyjnymi oraz z etapami rysunku dziecka; nabycie podstawowej wiedzy do stawiania i weryfikacji wstępnych hipotez dotyczących sytuacji dziecka.

Zakres zajęć:

1. Twórczość dziecięca – zakres pojęcia.

2. Etapy rozwoju rysunku dziecka – diagnozowanie opóźnień w rozwoju dziecka
i zaburzeń z zakresu koordynacji oko-ręka i grafomotoryki.

3. Omówienie znaczenia testów projekcyjnych i rysunków projekcyjnych.

4. Elementy interpretacji rysunku dziecięcego. 

Dla kogo:
 pracowników oświaty: nauczycieli przedszkolnych, nauczycieli szkoły podstawowej, pedagogów, psychologów;

 studentów kierunków pedagogicznych;
 wszystkich zainteresowanych wspieraniem rozwoju osobowości dziecka,
a szcególnie rodziców, opiekunek dziecięcych itp.

Miejsce szkolenia: 

Wrocław, Inkubator Przedsiębiorzości DAWG, al. Kasztanowa 3a.

UWAGA: szkolenie to nie jest organizowane w formie szkoleń dla rady pedagogicznej, dlatego zainteresowanych nauczycieli zapraszamy na szkolenia dla grup otwartych w podanych w grafiku terminach.

Kontakt: 
tel.: 515 588 177
e-mail: biuro@euro-szkolenia.com.pl 

fax: 
71-7072604

Formularz zgłoszenia - indywidualny:
online | w formacie PDF | w formacie DOC

Formularz zgłoszenia - dla Placówki Oświatowej:
online | w formacie PDF | w formacie DOC
pełny HTML | wersja mobilna
Bądź na bieżąco, polub nas na Facebook.com