Dla szkół

Stany depresyjne u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym-rozpoznanie i postępowanie (online) Ceramika - zajęcia terapeutyczne w przedszkolu i szkole (stacjonarne) Czy suplementacja jest bezpieczna dla młodzieży? (online lub stacjonarne)
Czytaj sprawniej i szybciej, czyli jak walczyć ze złymi nawykami czytania (stacjonarne) Elementy integracji sensorycznej w pracy nauczyciela (online lub stacjonarne) EXCEL - praktyczny kurs obsługi arkusza kalkulacyjnego (online lub stacjonarne)
Gdy dziecko nie chce jeść (online lub stacjonarne) Gry i zabawy terenowe (outdoorowe) jako zajęcia ruchowo-integracyjne dla uczniów 8-19 lat (stacjonarne) Indywidualizacja pracy z uczniem o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych (online lub stacjonarne)
Jak skutecznie rozwijać i doskonalić umiejętności matematyczne dzieci (online) Jak wspierać kreatywność i stymulować procesy twórcze u dzieci (online lub stacjonarne) Kompensacyjne nauczanie dzieci ze spektrum autyzmu (online lub stacjonarne)
Mózg ma moc, czyli jak nauczyć dzieci skutecznie zapamiętywać (online i stacjonarne) Nauczyciel jako kierownik wycieczki przedszkolnej/szkolnej (online lub stacjonarne) Pewność siebie i samoocena dziecka (online lub stacjonarne)
Pierwsza pomoc przedmedyczna w nagłych wypadkach na lekcji wf (stacjonarne) Plastykoterapia jako metoda wspierania rozwoju dzieci (stacjonarne) Praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo z deficytem uwagi cz.2 warsztatowa (stacjonarne)
Rozpoznawanie potrzeb edukacyjnych dzieci i dobór metod pracy w zależności od stylu uczenia się (online lub stacjonarne) Rozwijanie kompetencji osobowych Trening interpersonalny dla nauczycieli i nie tylko (stacjonarne)
Trening kreatywnego pobudzania dla nauczycieli (stacjonarne) WORD w praktyce (online lub stacjonarne) Wykorzystanie ćwiczeń z gumowymi taśmami na lekcji wychowania fizycznego (stacjonarne)
Wykorzystanie technik uważności w dydaktyce nauczania – Mindfulness (stacjonarne) Zaburzenia emocjonalne dzieci - diagnoza i metody pracy (online lub stacjonarne) Zasady prawidłowego odżywiania dzieci i młodzieży szkolnej powyżej 12 r.ż. (online lub stacjonarne)
Zwycięskie CV, czyli jak przygotować profesjonalne dokumenty aplikacyjne, aby dostać pracę (online lub stacjonarne)
pełny HTML | wersja mobilna