Dla przedszkoli

Analiza i interpretacja rysunku dziecka (stacjonarne) Aplikacje pakietu Google Workspace (G-Suite) jako warsztat pracy nauczyciela (online lub stacjonarne) Aplikacje pakietu Office 365 jako warsztat pracy nauczyciela, czyli jak przenieść edukację do chmury (online lub stacjonarne)
Awans zawodowy nauczyciela na nowych warunkach- wszystkie etapy (online lub stacjonarnie) Bajkoterapia - bajki relaksacyjne, psychoedukacyjne i terapeutyczne jako metoda wspierania rozwoju osobowości dziecka (online lub stacjonarne) Ceramika - zajęcia terapeutyczne w przedszkolu i szkole (stacjonarne)
Diagnoza wybranych zdolności motorycznych na podstawie Wrocławskiego Testu Sprawności Fizycznej Drama jako metoda aktywizacji twórczej, intelektualnej i społecznej dzieci (stacjonarne) Dykcja, czyli poprawna wymowa (stacjonarnie)
Dziecko z cukrzycą w placówce oświatowej (stacjonarnie lub online) Elementy integracji sensorycznej w pracy nauczyciela cz. 1 i 2 (online lub stacjonarne) Elementy Metody Dobrego Startu w praktyce przedszkolnej i szkolnej (online lub stacjonarne)
Elementy metody Marii Montessori w codziennej pracy z dziećmi (online lub stacjonarne) Emisja głosu w pracy nauczyciela (online lub stacjonarne) EXCEL - praktyczny kurs obsługi arkusza kalkulacyjnego (online lub stacjonarne)
Gimnastyka dla malucha - gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami gimnastyki korekcyjnej na zajęciach ruchowych z dziećmi (online lub stacjonarne) Gry i zabawy integrujące zespół klasowy/grupę dzieci/nauczycieli (online lub stacjonarne) Gry i zabawy ruchowe dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (stacjonarne)
Gry terenowe dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych - zajęcia outdoorowe (stacjonarne) Indywidualizacja pracy z uczniem o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych (online lub stacjonarne) Innowacje pedagogiczne w placówce oświatowej - metody i podstawy prawne (online lub stacjonarne)
Jak motywować dzieci do nauki (online lub stacjonarne) Jak pracować z dziećmi/uczniami w grupie/klasie międzykulturowej, w kontekście migracji w związku z wojną na Ukrainie (online lub stacjonarne) Jak skutecznie rozwijać i doskonalić umiejętności matematyczne dzieci (online)
Jak wspierać kreatywność i stymulować procesy twórcze u dzieci (online lub stacjonarne) Kimatyczne ABC dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych (stacjonarne) Kompensacyjne nauczanie dzieci ze spektrum autyzmu (online lub stacjonarne)
Kompensacyjne nauczanie dzieci ze spektrum autyzmu cz. 2 (stacjonarne) Kompetencje cyfrowe nauczyciela (online lub stacjonarne) Kreatywne zajęcia plastyczne na cztery pory roku (stacjonarne)
Metodyka nauczania dzieci języka angielskiego w przedszkolu i w nauczaniu zintegrowanym (stacjonarne) Mowa i ruch, czyli o wspomaganiu mowy u dzieci w aspekcie fonologicznym (wstęp do logorytmiki) (stacjonarne) Mózg ma moc, czyli jak nauczyć dzieci skutecznie zapamiętywać (online)
Narzędzia cyfrowe niezbędne w pracy dyrektora placówki oświatowej - wiedza i praktyka w pigułce (online lub stacjonarne) Nauczyciel jako kierownik wycieczki przedszkolnej/szkolnej (online lub stacjonarne) Odpowiedzialność dyscyplinarna, porządkowa, cywilna i karna nauczycieli lub dyrektora (online)
Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce oświatowej – IPET, WOPFU (online lub stacjonarne) Pewność siebie i samoocena dziecka (online lub stacjonarne) Plastykoterapia jako metoda wspierania rozwoju dzieci (stacjonarne)
Praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo z deficytem uwagi (online lub stacjonarne) Praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo z deficytem uwagi cz.2 warsztatowa (stacjonarne) Prawidłowe żywienie dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych (online lub stacjonarne)
Prezentacje Power Point w praktyce (online lub stacjonarne) Problemy żywieniowe dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych (online lub stacjonarne) Rozpoznawanie potrzeb edukacyjnych dzieci i dobór metod pracy w zależności od stylu uczenia się (online lub stacjonarne)
Skuteczna komunikacja (z rodzicami lub w gronie pracowników), czyli jak rozmawiać, aby uzyskać porozumienie (online lub stacjonarne) Śmiechoterapia jako klucz do świata dziecka (stacjonarne) Sposoby radzenia sobie ze stresem w pracy nauczyciela i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu (online lub stacjonarne)
Szczególne potrzeby edukacyjne dzieci z zespołem Downa w wieku przedszkolnym (stacjonarne) Sztuka motywacji, czyli poznaj sekret dzieci zdolnych (online) Tablica interaktywna w procesie dydaktycznym (online lub stacjonarne)
Teoria umysłu – jak uczyć dzieci ze spektrum autyzmu czytania umysłu (online lub stacjonarne) Trening asertywności dla nauczycieli (stacjonarne) Trening kreatywnego pobudzania dla nauczycieli (stacjonarne)
TUSiaki z jednej paki - elementy treningu umiejętności społecznych w przedszkolu i szkole (online lub stacjonarne) Uprawnienia rodzicielskie w kontekście ochrony interesów placówki oświatowej (online) Wielkanoc na zajęciach plastycznych z dziećmi (stacjonarne)
WORD w praktyce (online lub stacjonarne) Wspomaganie rozwoju dziecka przez ruch z wykorzystaniem elementów Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne (online lub stacjonarne) Wycieczka w procesie dydaktyczno-wychowawczym, czyli od pomysłu do realizacji (online lub stacjonarne)
Wykorzystanie klocków LEGO w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (online) Wykorzystanie technik uważności w dydaktyce nauczania – Mindfulness (online) Zabawy i ćwiczenia rozwijające pamięć i koncentrację dzieci (online)
Zaburzenia emocjonalne dzieci - diagnoza i metody pracy (online lub stacjonarne) Zapobieganie niewłaściwym zachowaniom (w tym agresywnym) dzieci w grupie rówieśniczej (online lub stacjonarne) Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dzieciom (stacjonarne)
Zdalne nauczanie uczniów za pośrednictwem platformy Microsoft Teams (online lub stacjonarne) Zdalne nauczanie uczniów za pośrednictwem platformy Zoom (online) Żywienie dzieci z alergią w przedszkolu i szkole (online lub stacjonarne)
pełny HTML | wersja mobilna
Bądź na bieżąco, polub nas na Facebook.com