Dla przedszkoli

Standardy ochrony małoletnich przed przemocą (online) Analiza i interpretacja rysunku dziecka (stacjonarne) Aplikacje pakietu Google Workspace (G-Suite) jako warsztat pracy nauczyciela (online)
Aplikacje pakietu Office 365 jako warsztat pracy nauczyciela, czyli jak przenieść edukację do chmury (online lub stacjonarne) Awans zawodowy nauczycieli - szczegółowy poradnik (online) Bajkoterapia - bajki relaksacyjne, psychoedukacyjne i terapeutyczne jako metoda wspierania rozwoju osobowości dziecka (online lub stacjonarne)
Boże Narodzenie na zajęciach plastycznych i terapeutycznych w przedszkolu i szkole (stacjonarne) Ceramika - zajęcia terapeutyczne w przedszkolu i szkole (stacjonarne) Cyberbezpieczeństwo w placówce oświatowej
Diagnoza wybranych zdolności motorycznych na podstawie Wrocławskiego Testu Sprawności Fizycznej (online lub stacjonarnie) Drama jako metoda aktywizacji twórczej, intelektualnej i społecznej dzieci (stacjonarne) Dykcja, czyli poprawna wymowa (stacjonarnie)
Dziecko z cukrzycą w placówce oświatowej (online lub stacjonarne) Elementy integracji sensorycznej w pracy nauczyciela (online lub stacjonarne) Elementy Metody Dobrego Startu w praktyce przedszkolnej i szkolnej (online lub stacjonarne)
Elementy metody Marii Montessori w codziennej pracy z dziećmi (online lub stacjonarne) Emisja głosu w pracy nauczyciela (online lub stacjonarne) EXCEL - praktyczny kurs obsługi arkusza kalkulacyjnego (online lub stacjonarne)
Gdy dziecko nie chce jeść (online lub stacjonarne) Gimnastyka dla malucha - gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami gimnastyki korekcyjnej na zajęciach ruchowych z dziećmi (online lub stacjonarne) Gry i zabawy integrujące zespół klasowy/grupę dzieci/nauczycieli (online lub stacjonarne)
Gry i zabawy ruchowe dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (stacjonarne) Gry terenowe dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych - zajęcia outdoorowe (stacjonarne) Higiena psychiczna (np. nauczyciela), czyli jak oddzielić pracę od życia osobistego i zapobiegać wypaleniu zawowodemu
Indywidualizacja pracy z uczniem o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych (online lub stacjonarne) Innowacje pedagogiczne w placówce oświatowej - metody i podstawy prawne (online lub stacjonarne) Jak motywować dzieci do nauki (online lub stacjonarne)
Jak nauczyć dzieci czytania z radością (online i stacjonarnie) Jak pracować z grupą międzykulturową i uczniami z doświadczeniem migracji (online lub stacjonarne) Jak skutecznie rozwijać i doskonalić umiejętności matematyczne dzieci (online)
Jak wspierać kreatywność i stymulować procesy twórcze u dzieci (online lub stacjonarne) Kalendarz Google (online) Kimatyczne ABC dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych (stacjonarne)
Kompensacyjne nauczanie dzieci ze spektrum autyzmu (online lub stacjonarne) Kompensacyjne nauczanie dzieci ze spektrum autyzmu cz. 2 (stacjonarne) Kreatywne zajęcia plastyczne na cztery pory roku (stacjonarne)
Metodyka nauczania dzieci języka angielskiego w przedszkolu i w nauczaniu zintegrowanym (stacjonarne) Mowa i ruch, czyli o wspomaganiu mowy u dzieci w aspekcie fonologicznym - wstęp do logorytmiki (stacjonarne) Mózg ma moc, czyli jak nauczyć dzieci skutecznie zapamiętywać (online i stacjonarne)
Narzędzia cyfrowe dla nauczyciela (online lub stacjonarne) Narzędzia cyfrowe niezbędne w pracy dyrektora placówki oświatowej - wiedza i praktyka w pigułce (online lub stacjonarne) Nauczę was czytać – naturalne czytanie metodą globalną (stacjonarne)
Nauczyciel jako kierownik wycieczki przedszkolnej/szkolnej (online lub stacjonarne) Odpowiedzialność dyscyplinarna, porządkowa, cywilna i karna nauczycieli (online) Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce oświatowej – IPET, WOPFU (online lub stacjonarne)
Pewność siebie i samoocena dziecka (online lub stacjonarne) Plastykoterapia jako metoda wspierająca pracę z grupą międzykulturową (stacjonarne) Plastykoterapia jako metoda wspierania rozwoju dzieci (stacjonarne)
Praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo z deficytem uwagi (online lub stacjonarne) Praca z dziećmi z deficytami i zaburzeniami z zakresu małej motoryki (stacjonarne) Prawidłowe żywienie dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych (online lub stacjonarne)
Prezentacje Power Point w praktyce (online lub stacjonarne) Problemy żywieniowe dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych (online lub stacjonarne) Rodzic w przedszkolu/szkole-jak z nim rozmawiać i współpracować (online lub stacjonarnie)
Rozpoznawanie potrzeb edukacyjnych dzieci i dobór metod pracy w zależności od stylu uczenia się (online lub stacjonarne) Skuteczna komunikacja (z rodzicami lub w gronie pracowników), czyli jak rozmawiać, aby uzyskać porozumienie (online lub stacjonarne) Śmiechoterapia jako klucz do świata dziecka (stacjonarne)
Sposoby radzenia sobie ze stresem w pracy nauczyciela i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu (online lub stacjonarne) Szczególne potrzeby edukacyjne dzieci z zespołem Downa w wieku przedszkolnym (stacjonarne) Sztuka motywacji, czyli poznaj sekret dzieci zdolnych (online lub stacjonarne)
Tablica interaktywna w procesie dydaktycznym (online lub stacjonarne) Teoria umysłu – jak uczyć dzieci ze spektrum autyzmu czytania umysłu (online lub stacjonarne) Trening asertywności dla nauczycieli (stacjonarne)
Trening interpersonalny dla nauczycieli i nie tylko (stacjonarne) Trening kreatywnego pobudzania dla nauczycieli (stacjonarne) TUSiaki z jednej paki - elementy treningu umiejętności społecznych w przedszkolu i szkole (online lub stacjonarne)
Uprawnienia rodzicielskie w kontekście ochrony interesów placówki oświatowej (online) WORD w praktyce (online lub stacjonarne) Wspomaganie rozwoju dziecka przez ruch z wykorzystaniem elementów Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne (online lub stacjonarne)
Wycieczka w procesie dydaktyczno-wychowawczym, czyli od pomysłu do realizacji (online lub stacjonarne) Wykorzystanie klocków LEGO w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (online) Wykorzystanie technik uważności w dydaktyce nauczania – Mindfulness (stacjonarne)
Zabawy i ćwiczenia rozwijające pamięć i koncentrację dzieci (online lub stacjonarne) Zaburzenia emocjonalne dzieci - diagnoza i metody pracy (online lub stacjonarne) Zapobieganie niewłaściwym zachowaniom (w tym agresywnym) dzieci w grupie rówieśniczej (online lub stacjonarne)
Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej (stacjonarne) Zdalne nauczanie uczniów za pośrednictwem platformy Microsoft Teams (online lub stacjonarne) Zdalne nauczanie uczniów za pośrednictwem platformy Zoom (online)
Żywienie dzieci z alergią w przedszkolu i szkole (online lub stacjonarne)
pełny HTML | wersja mobilna