Odpowiedzialność dyscyplinarna, porządkowa, cywilna i karna nauczycieli lub dyrektora (online)

Data szkolenia: Gdy zbierze się grupa min. 10 osób
online na Zoom

Forma szkolenia:
- online:
a) w czasie rzeczywistym na platformie Zoom

b) dostęp do filmu ze szkoleniem na 7 dni w dowolnym terminie i miejscu

UWAGA: 
aby uczestniczyś w szkoleniu online należy posiadać laptop/komputer/tablet połączony z Internetem, ale nie trzeba posiadać konta na Zoom, ani pobierać aplikacji

Ilość godzin dydaktycznych: 3 (rada pedagogiczna online)
                                              5 (otwarte szkolenie online ) 

Prowadzący: mgr Marek Młodecki – radca prawny, właściciel łódzkiej kancelarii VERBA LEGIS, która specjalizuje się m. in. w prawie oświatowym

Cena szkolenia online:
– otwartego dla osób indywidulanych:
a) w czasie rzeczywistym 290 pln/os.;

b) dostęp do filmu szkoleniowego na 7 dni 240 pln/os. (do odtworzenia w dowolnym miejscu i czasie);
– zamkniętego dla rady pedagogicznej placówki:
a) w czasie rzeczywistym 1 500 pln (do 12 osób + 30 pln każda kolejna osoba, a powyżej 25 osób negocjacja ceny);
b) dostęp do filmu szkoleniowego na 7 dni 240 pln/os. (do odtworzenia w dowolnym miejscu i czasie).

Uwaga: w przypadku szkoleń online zaświadczenia standardowo przesyłamy do wydruku mailem po szkoleniu; istnieje mozliwość wykupienia opcji wysyłki zaświadczenia pocztą w cenie 20 pln/os.

Cel szkolenia: wykonywanie obowiązków pracowniczych przez nauczyciela czy dyrektora wiąże się często z podjęciem – czasem nieświadomie, czy też niecelowo – działań i czynności będących przedmiotem penalizacji przez przepisy prawa; w trakcie szkolenia zdefiniowane zostaną tytułowe rodzaje odpowiedzialności prawnej, tj. odpowiedzialności dyscyplinarnej – w związku z naruszeniem godności nauczyciela, porządkowej – regulowanej przepisami Kodeksu pracy, cywilnej – z tytułu deliktów i kontraktów oraz odpowiedzialności karnej –za przestępstwa, określenie przesłanek tej odpowiedzialności oraz sankcji.

Zakres szkolenia:

  1. Nauczyciel/dyrektor jako funkcjonariusz publiczny.
  2. Wskazanie rodzajów odpowiedzialności prawnej nauczycieli/dyrektorów.
  3. Przesłanki, procedura oraz sankcje z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej z Karty Nauczyciela. Odpowiedzialność porządkowa nauczyciela jako pracownika - rodzaje kar, zasady wymierzania, uprawnienia pracownika w związku z nałożoną karą, zatarcie, zasady odpowiedzialności materialnej.
  4. Przesłanki odpowiedzialności cywilnej nauczyciela/dyrektora z tytułu czynów niedozwolonych (deliktów) oraz z tytułu odpowiedzialności kontraktowej; przykłady praktyczne.
  5. Odpowiedzialność karna z tytułu popełnienia przestępstwa; przykłady przestępstw.

Dla kogo:
– dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych;

– pracowników administracyjnych z placówek oświatowych:
– nauczycieli.

Miejsce szkolenia: 
a) zamkniętego dla rady pedagogicznej: stacjonarnie (tylko do 20 km od Wrocławia i Łodzi) w zamawiającej placówce lub online na Zoom;

b) otwartego dla osób indywidulanych stacjonarnie: Wrocław, Inkubator Przedsiębiorzości DAWG, al. Kasztanowa 3a;
c) otwartego dla osób indywidualnych online: w czasie rzeczywistym na Zoom lub dostęp do nagranego szkolenia (zewnętrzny link w chmurze).

Kontakt: 
tel.: 515 588 177
e-mail: biuro@euro-szkolenia.com.pl 
fax:  71-7072604

Formularz zgłoszenia - indywidualny:
online | w formacie PDF | w formacie DOC

Formularz zgłoszenia - dla Placówki Oświatowej:
online | w formacie PDF | w formacie DOC
pełny HTML | wersja mobilna
Bądź na bieżąco, polub nas na Facebook.com