Regulamin rad pedagogicznych oraz zasady ich protokołowania (online)

Data szkolenia: Gdy zbierze się grupa min. 10 osób
online na Zoom

Forma szkolenia:
- online:
a) w czasie rzeczywistym na platformie Zoom;

b) dostęp do filmu ze szkoleniem na 30 dni w dowolnym terminie i miejscu.

Ważne: 
aby uczestniczyć w szkoleniu online należy posiadać laptop/komputer/tablet połączony z Internetem, ale nie trzeba posiadać konta na Zoom ani pobierać aplikacji

Ilość godzin dydaktycznych: 
5 (szkolenie otwarte online)

Prowadzący: Mirosław Krajewski - właściciel firmy szkoleniowej, emerytowany pracownik Kuratorium Oświaty w Suwałkach i Białymstoku, wicedyrektor Suwalskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Centrum Edukacji Nauczycieli oraz Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Suwałkach, wykładowca na wyższych uczelniach.

Cena szkolenia online:
– otwartego dla osób indywidulanych:
a) w czasie rzeczywistym 240 pln/os.z dostępem do filmu szkoleniowego na 30 dni;

b) dostęp do filmu szkoleniowego na 30 dni 210 pln/os. (do odtworzenia w dowolnym miejscu i czasie).

Uwaga: w przypadku szkoleń online zaświadczenia standardowo przesyłamy do wydruku mailem po szkoleniu; istnieje mozliwość wykupienia opcji wysyłki zaświadczenia pocztą w cenie 20 pln/os.

Cel szkolenia: usytemetyzowanie wiedzy i umiejętności uczestników z zakresu funkcjonowania rady pedagogicznej na podstawie regulaminu jego działaności, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zasady protokołowania zebrań,  w tym formulowanie uchwał i opinii.

Zakres szkolenia:

1. Kompetencje (stanowiące i opiniodawcze) oraz zakres pracy rady pedagogicznej.
2. P
ropozycje zapisów w regulaminie rady pedagogicznej.

3. Protokołowanie zebrań rady jako ważny element dokumentowania pracy rady.
4. Zakres uchwał rady pedagogicznej i decyzji dyrektora.
5. Zasad techniki prawodawczej.
6. Formułowanie uchwał – zapisy, szata graficzna.

Dla kogo:
– dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych;

– nauczycieli protoolantów rad pedagogicznych.

UWAGA: cena szkolenia razem z zaświadczeniem (w przypadku szkolenia online zaświadczenia przesyłamy mailem do wydruku).

Miejsce szkolenia: 
otwartego dla osób indywidualnych online: w czasie rzeczywistym na Zoom lub dostęp do nagranego szkolenia (zewnętrzny link w chmurze).

Kontakt: 
tel.: 515 588 177
e-mail: biuro@euro-szkolenia.com.pl 

Formularz zgłoszenia - indywidualny:

online | w formacie PDF | w formacie DOC

Formularz zgłoszenia - indywidualny:
online | w formacie PDF | w formacie DOC

Formularz zgłoszenia - dla Placówki Oświatowej:
online | w formacie PDF | w formacie DOC
pełny HTML | wersja mobilna