Aplikacje pakietu Google Workspace (G-Suite) jako warsztat pracy nauczyciela (online)

Data szkolenia: Gdy zbierze się grupa min. 10 osób
online na platformie Webex

Forma szkolenia:
- online:
a) w czasie rzeczywistym na platformie Webex

b) dostęp do filmu ze szkoleniem na 7 dni w dowolnym terminie i miejscu

Ilość godzin dydaktycznych: 
4 wersja podstawowa (szkolenie otwarte i rada pedagogiczna)
6 wersja rozszerona

Prowadząca: dr Anna Przyborska-Borkowicz

Cena szkolenia online:
– otwartego dla osób indywidulanych w czasie rzeczywistym 79 pln/os.;

– zamkniętego dla rady pedagogicznej placówki w czasie rzeczywistym:
a) wersja podstawowa 1 200 pln (do 12 osób + 30 pln każda kolejna osoba, a powyżej 25 osób negocjacja ceny);

b) wersja rozszerzona 1 600 pln (do 12 osób + 30 pln każda kolejna osoba, a powyżej 25 osób negocjacja ceny).

Uwaga: w przypadku szkoleń online zaświadczenia standardowo przesyłamy do wydruku mailem po szkoleniu; istnieje mozliwość wykupienia opcji wysyłki zaświadczenia pocztą w cenie 20 pln/os.

Cel szkolenia: zapoznanie uczestników z użytecznością pakietu Google, czyli jak przenieść edukację do chmury.

Zakres szkolenia: 

w wersji podstawowej (4 godz. dyd.)
1. Dysk - tworzenie chmury - środowisko.
2. Kalendarz - zarządzanie zespołem w czasie.
3. Tłumacz.
4. Wideokonferencja.
5. Dokumenty - edytowanie, przesyłanie, praca na dokumencie współdzielonym, tworzenie notesów.
6. Komunikacja - czat, poczta elektroniczna, lekcje wideo.
7. Classroom - zarządzanie zespołem.

w wersji rozszerzonej (6 godz. dyd.)
dodatkowo:
8. Formularze - ankiety, testy, sprawdziany.

9. Prezentacje - przygotowanie i przedstawienie.

Dla kogo:
– nauczycieli wszystkich szczebli edukacji;

– pedagogów, psychologów, logopedów;
– studentów kierunków pedagogicznych;
– wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia.

Miejsce szkolenia: 
– online: na Webex lub platformie zamawiającego.

W przypadku wyjazdowych rad pedagogicznych (do 20 km poza granicami Wrocławia) doliczamy koszty paliwa zgodnie z obowiązującymi ustawowymi stawkami (0,8358 pln za 1 km) oraz 70 pln netto za każdą godzinę dojazdu.

Kontakt: 
tel.: 515 588 177
e-mail: biuro@euro-szkolenia.com
fax:  71-7072604

Formularz zgłoszenia - indywidualny:
online | w formacie PDF | w formacie DOC

Formularz zgłoszenia - dla Placówki Oświatowej:
online | w formacie PDF | w formacie DOC
pełny HTML | wersja mobilna