Elementy integracji sensorycznej w pracy nauczyciela (online lub stacjonarne)

Data szkolenia: 22.10.2024
cz. 1, 22.10.2024 r., godz. 17.00-19.15 online dla grupy otwartej w czasie rzeczywistym na Zoom

Dostępne formy szkolenia:
- stacjonarne 
(Wrocław i Kłodzko oraz okolice)
- online:
a) w czasie rzeczywistym na platformie Zoom

b) dostęp do filmu ze szkoleniem na 30 dni w dowolnym terminie i miejscu

UWAGA: 
- w celu wzięcia udziału w szkoleniu online nie trzeba posiadać konta na Zoom ani pobierać aplikacji;
- cena obejmuje jedną część szkolenia (każda część trwa 3 godz. dyd.).

Ilość godzin dydaktycznych: 3

Prowadząca: mgr Urszula Zyśko (pedagożka, terapeutka SI - właścicielka gabinetu
z terapią integracji sensorycznej) lub mgr Angelika Grępka (pedagożka specjalna, terapeutka SI)

Cena szkolenia:
– otwartego dla osób indywidulanych:
a) online w czasie rzeczywistym 120 pln/os.;
b) dostęp do filmu szkoleniowego na 30 dni 99 pln/os. (do odtworzenia
w dowolnym miejscu i czasie);
– zamkniętego dla grona pedagogicznego placówki:
a) online w czasie rzeczywistym 1300 pln (do 12 osób + 30 pln każda kolejna osoba, a powyżej 25 osób negocjacja ceny);
b) stacjonarnego 1500 (do 12 osób + 50 pln każda kolejna osoba, a powyżej 25 osób negocjacja ceny);
c) dostęp do filmu szkoleniowego na 30 dni (do odtworzenia
w dowolnym miejscu i czasie) 1000 pln 
(do 15 osób + 20 pln każda kolejna osoba).

Uwaga: cena szkolenia razem z zaświadczeniem, które standardowo przesyłamy do wydruku mailem po szkoleniu; na życzenie istnieje możliwość wykupienia opcji wysyłki wydrukowanego zaświadczenia pocztą w cenie 30 pln/os.

cz. 1

Cel szkolenia: zapoznanie uczestników szkolenia z podstawową terminologią dotyczącą zagadnienia integracji sensorycznej; przybliżenie procesu diagnozy oraz postępowania terapeutycznego; omówienie strategii postępowania
z dzieckiem z zaburzeniami integracji sensorycznej w środowisku edukacyjnym.

Zakres szkolenia:

1.    Co to jest integracja sensoryczna? W jaki sposób kształtują cie prawidłowo przebiegające procesy integracji sensorycznej? Jakie czynniki na nią wpływają?
2.    Omówienie poszczególnych układów sensorycznych:
•    układ przedsionkowy;
•    układ proprioceptywny;
•    układ dotykowy;
•    układ słuchowy;
•    układ wzrokowy;
•    układ węchowy.
3.    Symptomy zaburzeń integracji sensorycznej z zaakcentowaniem szczególnie tych, które najłatwiej zaobserwować w przedszkolu lub szkole.
4.    Rozróżnienie poszczególnych grup zaburzeń sensorycznych: 
•    zaburzenia modulacji sensorycznej, 
•    zaburzenia różnicowania sensorycznego, 
•    zaburzeń ruchowych na bazie sensorycznej: dyspraksji oraz zaburzeń posturalnych (z krótkim odniesieniem do symptomów obserwowanych
w zachowaniu dziecka).

5.    Postępowanie terapeutyczne z dzieckiem z zaburzeniami SI:
•    na czym polega diagnoza i terapia procesów sensorycznych?;
•    co to jest dieta sensoryczna? (program domowy);
•    jakie problemy wychowawcze najczęściej współwystępują z zaburzeniami integracji sensorycznej?
6.    Dziecko z diagnozą zaburzeń integracji sensorycznej w przedszkolu lub
w szkole:

•    jak efektywnie pracować z dzieckiem z zaburzeniami SI? (strategie postępowania: kącik wyciszenia, omówienie pomocy terapeutycznych: słuchawki, pled obciążeniowy, gniotki, taśmy, dyski sensoryczne, gryzaki itd).
•    jak pracować z rodzicami dziecka z zaburzeniami integracji sensorycznej? (czego nauczyciel może oczekiwać od rodzica dziecka
z zaburzenia SI, jak poprawić efektywność komunikacji).

7.    Omówienie indywidualnych przypadków.

cz. 2

Cel szkolenia: zapoznanie uczestników z praktycznym wykorzystaniem elementów integracji sensorycznej w pracy nauczyciela.

Zakres szkolenia:

1. Zabawy sensoplastyczne.
2. Zabawy sensomotoryczne.
3. Zabawy kształtujące schemat ciała.
4. Usprawnianie grafomotoryczne (w tym także dobranie i przygotowanie  
     odpowiedniego przyrządu pisarskiego).
5. Zabawy wyciszające: program „Uważność i spokój żabki”, mandala, medytacja.
6. Stymulacja zapachowa.
7. Pudełko sensoryczne.

Dla kogo:
– nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz szkół podstawowych;

– studentów kierunków pedagogicznych;
– wszystkich zainteresowanych wspieraniem rozwoju osobowości dzieci,
np. rodziców dzieci z orzeczeniem o zaburzeniach integracji sensorycznej.

Miejsce szkolenia: 

a) zamkniętego dla grona pedagogicznego: stacjonarnie w zamawiającej placówce lub online - w czasie rzeczywistym na platformie Zoom lub jako link z dostępem do filmu na 30 dni;
b) otwartego dla osób indywidualnych: online - w czasie rzeczywistym na platformie Zoom lub jako link z dostępem do filmu na 30 dni.

UWAGA:
w przypadku wyjazdowych rad pedagogicznych (poza granicami Wrocławia oraz Kłodzka) doliczamy koszty paliwa zgodnie z obowiązujacymi ustawowymi stawkami (1,15 pln za 1 km) oraz 90 pln netto za każdą godzinę dojazdu.

Kontakt: 
tel.: 515 588 177
e-mail: biuro@euro-szkolenia.com.pl 

Formularz zgłoszenia - indywidualny:

online | w formacie PDF | w formacie DOC

Formularz zgłoszenia - dla Placówki Oświatowej:
online | w formacie PDF | w formacie DOC

Formularz zgłoszenia - indywidualny:
online | w formacie PDF | w formacie DOC

Formularz zgłoszenia - dla Placówki Oświatowej:
online | w formacie PDF | w formacie DOC
pełny HTML | wersja mobilna