Instrukcja kancelaryjna, jednorodny rzeczowy wykaz akt i instrukcja archiwalna w placówce oświatowej (online)

Data szkolenia: Gdy zbierze się grupa min. 10 osób
online dla grupy otwartej w czasie rzeczywistym na platformie Zoom

Forma szkolenia:
- online:
a) w czasie rzeczywistym na platformie Zoom

b) dostęp do filmu ze szkoleniem na 7 dni w dowolnym terminie i miejscu

UWAGA: 
w celu wzięcia udziału w szkoleniu online nie trzeba posiadać konta na Zoom

Ilość godzin dydaktycznych:  5

Prowadząca: mgr Elżbieta Billing - radca prawny, kierownik Oddziału Nadzoru Kancelaryjno-Archiwalnego w Archiwum Państwowym we Wrocławiu, kierownik Krajowego Centrum Edukacji Archiwalnej SAP we Wrocławiu, praktyk z wieloletnim doświadczeniem zawodowym z zakresu zarządzania dokumentacją w postaci papierowej i elektronicznej

Cena szkolenia online:
– otwartego dla osób indywidulanych:
a) w czasie rzeczywistym 340 pln/os.;

b) dostęp do filmu szkoleniowego na 7 dni 290 pln/os. (do odtworzenia w dowolnym miejscu i czasie);
– zamkniętego dla rady pedagogicznej placówki:
a) w czasie rzeczywistym 1 500 pln (do 12 osób + 50 pln każda kolejna osoba, a powyżej 25 osób negocjacja ceny);

b) dostęp do filmu szkoleniowego na 7 dni 240 pln/os. (do odtworzenia w dowolnym miejscu i czasie).

Uwaga: w przypadku szkoleń online zaświadczenia standardowo przesyłamy do wydruku mailem po szkoleniu; istnieje możliwość wykupienia opcji wysyłki wydrukowanego zaświadczenia pocztą w cenie 20 pln/os.

Cel szkolenia: zapoznanie z obowiązującymi przepisami z zakresu prawidłowego wykonywania czynności kancelaryjnych i archiwizacji dokumentacji oraz nabycie przez uczestników umiejętności opracowania przepisów kancelaryjno-archiwalnych dla własnej jednostki oświatowej

Zakres szkolenia:
1. Zadania punktu kancelaryjnego z zakresu przyjmowania oraz ewidencjonowania korespondencji przychodzącej i wychodzącej w postaci papierowej i elektronicznej.
2. Jednolity rzeczowy wykaz akt - konstrukcja i zasady posługiwania się.
3. System kancelaryjny bezdziennikowy - rejestrowanie spraw i znakowanie pism znakiem sprawy.
4. Zasady przygotowania dokumentacji do przekazania do archiwum zakładowego/składnicy akt.
5. Archiwizacja dokumentacji.
6. Braki w dokumentacji niearchiwalnej.
7. Postępowanie z dokumentacją w przypadku reorganizacji i likwidacji jednostki.

Dla kogo:
– dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych;

– pracowników administracyjnych z placówek oświatowych.

Miejsce szkolenia: 
a) zamkniętego dla rad pedagogicznych: online na Zoom;

b) otwartego dla osób indywidualnych online: w czasie rzeczywistym na platformie Zoom;
c) film ze szkoleniem na dysku zewnętrznym (link do filmu).

Miejsce szkolenia: otwartego online dla osób indywidualnych: w wirtualnym pokoju na Zoom.

W przypadku wyjazdowych rad pedagogicznych (do 20 km poza granicami Wrocławia) doliczamy koszty paliwa zgodnie z obowiązującymi ustawowymi stawkami (0,8358 pln za 1 km) oraz 70 pln netto za każdą godzinę dojazdu.

Kontakt: 
tel.: 515 588 177
e-mail: biuro@euro-szkolenia.com.pl 
fax:  71-7072604

Formularz zgłoszenia - indywidualny:
online | w formacie PDF | w formacie DOC

Formularz zgłoszenia - dla Placówki Oświatowej:
online | w formacie PDF | w formacie DOC
pełny HTML | wersja mobilna
Bądź na bieżąco, polub nas na Facebook.com