Skuteczna komunikacja (z rodzicami lub w gronie pracowników), czyli jak rozmawiać, aby uzyskać porozumienie (online lub stacjonarne)

Data szkolenia: Gdy zbierze się grupa min. 10 osób
dostęp do nagrania online w zamkniętej grupie na FB lub w film z nagranym szkoleniem na 7 dni w dowolnym terminie

Forma szkolenia:
- stacjonarne 
(Wrocław i okolice)
- online:
a) w czasie rzeczywistym na platformie Zoom
b) dostęp do filmu ze szkoleniem na 7 dni w dowolnym terminie i miejscu

UWAGA: 
aby uczestniczyś w szkoleniu online należy posiadać laptop/komputer/tablet połączony z Internetem

Ilość godzin dydaktycznych: 3 (stacjonarna rada pedagogiczna)
                                                  4 (stacjonarne szkolenie otwarte) 
                                                  2 (szkolenia online: otwarte i rada pedagogiczna)
                                                  1 (prelekcja dla rodziców)

Prowadzący: dr Sławomir Świtała (psycholog)

Cel szkoleniapoprawa sposobu komunikowania się oraz nabycie umiejętności świadomego rozwiązywania sytuacji konfliktowych na linii nauczyciel–rodzic, ale także do wyboru nauczyciel–uczeń, nauczyciel–dyrektor, rodzic-dziecko.

Zakres szkolenia:

  1. Przekaz komunikatu i jego zakłócenia, bariery komunikacyjne.
  2. Zasady skutecznego porozumiewania się.
  3. Aktywne słuchanie, komunikat: "ja".
  4. Język ciała.
  5. Nauka ochrony własnego terytorium psychicznego.
  6. Konflikt interpersonalny i sposoby jego rozwiązywania.
  7. Zasady współpracy z rodzicami.

Dla kogo:

– nauczycieli wszystkich etapów edukacji;
– pedagogów i psychologów;
– dyrektorów i innych pracowników administracyjnych z placówek oświatowych;
– opiekunek dziecięcych;
– terapeutów zajęciowych;
– studentów kierunków pedagogicznych;
– wszystkich zainteresowanych wspieraniem rozwoju własnej osobowości. 

Cena szkolenia:
– zamkniętego dla rady pedagogicznej:
a) online 900 pln (do 12 osób + 50 pln każda kolejna osoba);
b) stacjonarnie 1000 pln (do 12 osób + 50 pln każda kolejna osoba);
– prelekcja dla rodziców 300 pln;
– stacjonarnego (we Wrocławiu) dla osób indywidulanych 150 pln/os.;
– online dla osób indywidualnych:
a) w czasie rzeczywistym na Zoom 79 pln/os.;
b) dostęp do nagranego szkolenia na 7 dni (link zewnętzrny lub w grupie na FB) 59 pln/os.

UWAGA: cena szkolenia razem z zaświadczeniem (w przypadku szkolenia online zaświadczenia przesyłamy mailem do wydruku).

Miejsce szkolenia: 
a) zamkniętego dla rady pedagogicznej lub prelekcja dla rodziców: stacjonarnie w zamawiającej placówce lub online na Zoom;
b) otwartego dla osób indywidulanych stacjonarnie: Wrocław, Inkubator Przedsiębiorzości DAWG, al. Kasztanowa 3a;
c) otwartego dla osób indywidualnych online: w czasie rzeczywistym na Zoom lub dostęp do nagranego szkolenia w zamknietej grupie na FB.

W przypadku wyjazdowych rad pedagogicznych (tylko do 20 km poza granicami Wrocławia) doliczamy koszty paliwa zgodnie z obowiązującymi ustawowymi stawkami (0,8358 pln za 1 km) oraz 70 pln netto za każdą godzinę dojazdu.

Kontakt: 
tel.: 515 588 177
e-mail: biuro@euro-szkolenia.com.pl
fax:  71-7072604

Formularz zgłoszenia - indywidualny:
online | w formacie PDF | w formacie DOC

Formularz zgłoszenia - dla Placówki Oświatowej:
online | w formacie PDF | w formacie DOC
pełny HTML | wersja mobilna
Bądź na bieżąco, polub nas na Facebook.com