Nowe metody kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych w szkole (online)

Data szkolenia: 09.10.2020
online: 09.10.20 w godz. 17.00-20.00 (szkolenie w czasie rzeczywistym za pośrednictwem platformy Webex) stacjonarnie (terminy do ustalenia): Inkubator Przedsiębiorczości DAWG, al. Kasztanowa 3a, Wrocław lub w zamawiającej placówce (szkolenie rady pedagogicznej)

Forma szkolenia online: zajęcia z trenerem w ustalonym czasie rzeczywistym w klasie wirtualnej na Webex

Ilość godzin dydaktycznych: 4 (rada pedagogiczna i szkolenie otwarte)

Rodzaj zaliczenia: obecność na zajęciach i aktywny udział w ćwiczeniach

Prowadzący: dr Anna Przyborska-Borkowicz lub dr Tomasz Greczyło

Cel szkolenia: przedstawienie uczestnikom innowacyjnych metod kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych na różnych poziomach edukacji

Zakres szkolenia:

1. Dlaczego warto wprowadzać techniki i technologie informacyjno-komunikacyjne do dydaktyki? - podstawy neurodydaktyczne, społeczne i technologiczne.
2. Jakimi umiejętnościami powinien wykazywać się współczesny nauczyciel/edukator?
3. Jakie narzędzia, aplikacje i umiejętności mogą zostać wykorzystane do tworzenia zajęć z wykorzystaniem TIK?
4. Warsztat pracy nauczyciela, ćwiczenia praktyczne na podstawie wybranych aplikacji: Google-chmura, ankiety, testy, classroom, witryny, Lerning Apps, Quizziz, Quizlet, Mentimeter, Canva, Mystory, QR, programy do nagrywania filmów, padlet, prezentacje.

Dla kogo:
– dyrektorów placówek oświatwoych;
– nauczycieli wszystkich szczebli edukacji;
– pedagogów, psychologów, logopedów;
– studentów kierunków pedagogicznych;
– wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia.

Cena szkolenia:
– zamknietego dla rady pedagogicznej 1200 pln (do 12 osób + 30 pln każda kolejna osoba);
 stacjonarnego (we Wrocławiu) dla osób indywidulanych 180 pln/os.;
– online dla osób indywidualnych 120 pln/os. z zaświadczeniem mailem lub 130 pln/os. z zaświadczeniem pocztą.

Miejsce szkolenia: 
a) zamknięte dla rady pedagogicznej: online na Webex lub stacjonarnie w zamawiającej placówce;
b) otwarte dla osób indywidulanych: online na platformie Webex, lub stacjonarnie we Wrocławiu, Inkubator Przedsiębiorzości DAWG, al. Kasztanowa 3a.

UWAGA: szkolenie w formie stacjonarnej z tego zakresu możliwe do realizacji na terenie Wrocławia i okolic (do 70 km); w pozostałych przypadkach tylko szkolenie online.

W przypadku wyjazdowych rad pedagogicznych (poza granicami Wrocławia) doliczamy koszty paliwa zgodnie z obowiązujacymi ustawowymi stawkami (0,8358 pln za 1 km) oraz 50 pln netto za każda godzinę dojazdu z Wrocławia do miejsca docelowego (wyliczenia na podstawie Google Maps).

Kontakt: 
tel.: 515 588 177
e-mail: biuro@euro-szkolenia.com.pl 
fax:  71-7072604

Formularz zgłoszenia - indywidualny:
online | w formacie PDF | w formacie DOC

Formularz zgłoszenia - dla Placówki Oświatowej:
online | w formacie PDF | w formacie DOC
pełny HTML | wersja mobilna
Bądź na bieżąco, polub nas na Facebook.com