Zdalne nauczanie uczniów za pośrednictwem platformy Microsoft Teams (online)

Data szkolenia: 05.10.2020
otwarte: szkolenie online na platformie Webex w godz. 17.00-19.15 zamknięte dla rady: szkolenie online na platformie MS Teams w ustalonym terminie i czasie

Forma szkolenia online: (zajęcia z trenerem w ustalonym czasie rzeczywistym w klasie wirtualnej za pośrednictwem MS Teams lub Webex)

Ilość godzin dydaktycznych: 3 (szkolenie otwarte i rada pedagogiczna dla przedzkola) lub 4 (rada pedagogiczna dla szkoły)

Rodzaj zaliczenia: obecność na zajęciach i aktywny udział w ćwiczeniach

Prowadzący: dr Tomasz Greczyło

Cel szkolenia: zapoznanie uczestników z obsługą Microsoft Teams w zakresie prowadzenia zajęć zdalnych z dziećmi i młodzieżą szkolną

Zakres szkolenia:

1. Przedstawienie podstawowych funkcjonalności MS Teams:
a) interfejs użytkownika w wersji online oraz stacjonarnej;
b) tworzenie i zarządzenie zespołem: ogłoszenia, pliki, notes zajęć, zadania, oceny;
c) rozmowy.
2. Zapoznanie uczestników z procedurą tworzenia zespołu:
a) dołącz do zespołu;
b) utwórz nowy.
3. Zaznajomienie z narzędziami dla zespołu:
a) umieszczanie ogłoszeń;
b) gromadzenie i udostępnianie zasobów;
c) tworzenie notatki do zajęć;
d) przygotowanie zadania: test, zadanie złożone;
e) ustawienia oceniania.
4. Przedstawienie sposobów organizowania i prowadzenia spotkań:
a) czat;
b) rozmowy.
5. Dyskusja na temat metod organizacji i zarządzania środowiskiem edukacyjnym oraz prezentacja dodatkowych źródeł nt. MS Teams.

Dla kogo:
– nauczycieli wszystkich szczebli edukacji;
– pedagogów, psychologów, logopedó;
– studentów kierunków pedagogicznych;
– wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia.

Cena szkolenia:
– zamknietego dla rady pedagogicznej 1200 pln (do 12 osób + 30 pln każda kolejna osoba);
– online dla osób indywidualnych 79 pln/os. z zaświadczeniem mailem lub 89 pln/os. z zaświadczeniem pocztą.

Miejsce szkolenia: 
w wirtualnej klasie na MS Teams

Kontakt: 
tel.: 515 588 177
e-mail: biuro@euro-szkolenia.com
fax:  71-7072604

Formularz zgłoszenia - indywidualny:
online | w formacie PDF | w formacie DOC

Formularz zgłoszenia - dla Placówki Oświatowej:
online | w formacie PDF | w formacie DOC
pełny HTML | wersja mobilna
Bądź na bieżąco, polub nas na Facebook.com