Zasady prawidłowego odżywiania dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych

Data szkolenia: 08.06.2018
Wrocław, Dolnośląska Agnecja Współpracy Gospodarczej, al. Kasztanowa 3a (Krzyki), godz. 17.00-20.00

Forma szkolenia: wykład i zajęcia praktyczne

Ilość godzin dydaktycznych: 3 (rada pedagogiczna) lub 4 (weekendowe szkolenia otwarte)                

Rodzaj zaliczenia: obecność na zajęciach i aktywny udział w ćwiczeniach

Prowadząca: mgr Anna Motak (dietetyk)

Cel zajęć: nabycie podstawowej wiedzy na temat zasad prawidłowego odżywiania się dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych.       

Zakres zajęć:

 1. Regulacje prawne dotyczące zasad żywienia dzieci w przedszkolu i szkole.
 2. Wpływ żywności i żywienia na prawidłowy rozwój dziecka.
 3. Żywność wysokoprzertworzona a naturalna, gdzie są granice?
 4. Rola nauczycieli i rodziców w kształtowaniu nawyków żywieniowych dzieci. 
 5. Jak rozmawiać z rodzicem na temat żywienia w stołówce, asortymentu w sklepiku szkolnym.
 6. Analiza przypadków i dyskusja.

Dla kogo:

– nauczyciele przedszkolni i wczesnoszkolni;
– studenci kierunków pedagogicznych;
– intendeci;
– dietetycy dziecięcy;
– wszyscy zainteresowani wspieraniem rozwoju osobowości dzieci, np. rodzice dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych.

 

Cena szkolenia:

– dla rady pedagogicznej 700 pln (do 12 osób + 30 pln każda kolejna osoba);

– dla osób indywidulanych 150 pln (lub 120 pln przy zapisie min. 3 osób z jednej placówki)

Miejsce szkolenia: 
a) szkolenia otwarte dla osób indywidulanych: Wrocław, Inkubator Przedsiębiorzości DAWG, al. Kasztanowa 3a;
b) szkolenia zamknięte dla rad pedagogicznych: w zamawiającej placówce.

W przypadku wyjazdowych rad pedagogicznych (poza granicami Wrocławia) doliczamy koszty paliwa zgodnie z obowiązujacymi ustawowymi stawkami (0,8358 pln za 1 km) oraz 50 pln za każda godzinę dojazdu.

Kontakt: 
tel.: 515 588 177
e-mail: biuro@euro-szkolenia.com.pl 
fax:  71-7072604

 

Zakres zajęć:

 1. Omówienie pojęcia samoocena i jego znaczenia w funkcjonowaniu 
  człowieka.
 2. Kiedy kształtuje się samoocena i kto ma na nią największy wpływ.
 3. Co to znaczy wysoka samoocena i jak się przejawia.
 4. Ćwiczenia, gry i zabawy wspierające u dzieci pewność siebie i zwrotnie wpływające na podniesienie samooceny.

Dla kogo:

– nauczyciele placówek oświatowych;

– studenci planujący pracę w placówkach oświatowych;

– wszyscy zainteresowani wspieraniem rozwoju osobowości dzieci. 

 

Cena szkolenia:

– dla rady pedagogicznej 600 pln (do 12 osób + 30 pln każda kolejna osoba);

– dla osób indywidulanych 150 pln (lub 120 pln przy zapisie min. 3 osób z jednej placówki)

 

Miejsce szkolenia: 
a) szkolenia otwarte dla osób indywidulanych: Wrocław, Inkubator Przedsiębiorzości DAWG, al. Kasztanowa 3a;
b) szkolenia zamknięte dla rad pedagogicznych: w zamawiającej placówce.

W przypadku wyjazdowych rad pedagogicznych (poza granicami Wrocławia) doliczamy koszty paliwa zgodnie z obowiązujacymi ustawowymi stawkami (0,8358 pln za 1 km) oraz 50 pln za każda godzinę dojazdu.

Kontakt: 
tel.: 515 588 177
e-mail: biuro@euro-szkolenia.com.pl 
fax:  71-7072604

Forma szkolenia: mini-wykład i zajęcia warsztatowe

Ilość godzin dydaktycznych: 3 (rada pedagogiczna) lub 4 (sobotnie szkolenia otwarte)                

Rodzaj zaliczenia: obecność na zajęciach i aktywny udział w ćwiczeniach

Prowadząca: mgr Wielisława Wasyłew-Zwierz (psycholog)

Cel zajęć: zapoznanie uczestników z ćwiczeniami kształtującymi u dzieci pewność siebie i zwiększającymi umiejętności radzenia sobie w rozmaitych sytuacjach społecznych.

Zakres zajęć:

 1. Omówienie pojęcia samoocena i jego znaczenia w funkcjonowaniu 
  człowieka.
 2. Kiedy kształtuje się samoocena i kto ma na nią największy wpływ.
 3. Co to znaczy wysoka samoocena i jak się przejawia.
 4. Ćwiczenia, gry i zabawy wspierające u dzieci pewność siebie i zwrotnie wpływające na podniesienie samooceny.

Dla kogo:

– nauczyciele placówek oświatowych;

– studenci planujący pracę w placówkach oświatowych;

– wszyscy zainteresowani wspieraniem rozwoju osobowości dzieci. 

 

Cena szkolenia:

– dla rady pedagogicznej 600 pln (do 12 osób + 30 pln każda kolejna osoba);

– dla osób indywidulanych 150 pln (lub 120 pln przy zapisie min. 3 osób z jednej placówki)

 

Miejsce szkolenia: 
a) szkolenia otwarte dla osób indywidulanych: Wrocław, Inkubator Przedsiębiorzości DAWG, al. Kasztanowa 3a;
b) szkolenia zamknięte dla rad pedagogicznych: w zamawiającej placówce.

W przypadku wyjazdowych rad pedagogicznych (poza granicami Wrocławia) doliczamy koszty paliwa zgodnie z obowiązujacymi ustawowymi stawkami (0,8358 pln za 1 km) oraz 50 pln za każda godzinę dojazdu.

Kontakt: 
tel.: 515 588 177
e-mail: biuro@euro-szkolenia.com.pl 
fax:  71-7072604

Zakres zajęć:

 1. Omówienie pojęcia samoocena i jego znaczenia w funkcjonowaniu 
  człowieka.
 2. Kiedy kształtuje się samoocena i kto ma na nią największy wpływ.
 3. Co to znaczy wysoka samoocena i jak się przejawia.
 4. Ćwiczenia, gry i zabawy wspierające u dzieci pewność siebie i zwrotnie wpływające na podniesienie samooceny.

Dla kogo:

– nauczyciele placówek oświatowych;

– studenci planujący pracę w placówkach oświatowych;

– wszyscy zainteresowani wspieraniem rozwoju osobowości dzieci. 

 

Cena szkolenia:

– dla rady pedagogicznej 600 pln (do 12 osób + 30 pln każda kolejna osoba);

– dla osób indywidulanych 150 pln (lub 120 pln przy zapisie min. 3 osób z jednej placówki)

 

Miejsce szkolenia: 
a) szkolenia otwarte dla osób indywidulanych: Wrocław, Inkubator Przedsiębiorzości DAWG, al. Kasztanowa 3a;
b) szkolenia zamknięte dla rad pedagogicznych: w zamawiającej placówce.

W przypadku wyjazdowych rad pedagogicznych (poza granicami Wrocławia) doliczamy koszty paliwa zgodnie z obowiązujacymi ustawowymi stawkami (0,8358 pln za 1 km) oraz 50 pln za każda godzinę dojazdu.

Kontakt: 
tel.: 515 588 177
e-mail: biuro@euro-szkolenia.com.pl 
fax:  71-7072604

Formularz zgłoszenia - indywidualny:
online | w formacie PDF | w formacie DOC

Formularz zgłoszenia - dla Placówki Oświatowej:
online | w formacie PDF | w formacie DOC
pełny HTML | wersja mobilna
Bądź na bieżąco, polub nas na Facebook.com