Dyrektorzy

Organizujemy stacjonarnie we WROCŁAWIU oraz ONLINE (za pośrednictwem platformy Zoom) wiele fachowych szkoleń dedykowanych głównie Dyrekcji placówek oświatowych oraz szkolno-wychowawczych i opiekuńczych, a także osobom przez Państwa delegowanym (np. kadrowym, księgowym, kier. gospodarczym i administracyjnym, sekretarzom, ZSIP itd.). Szkolenia online odbywają się w czasie rzeczywistym, a większość z nich dostępna jest również w formie filmu z nagranym szkoleniem (dostęp do nagrania w dowolnym miejscu i czasie przez okres 7 dni).
Poniżej wykaz najbliższych szkoleń zaplanowanych na II semestr roku szkolnego 2021/22, a jeśli chcą Państwo zamówić jedno z nich dla placówki w formie rady szkoleniowej na wyłączność swojej kadry - zapraszamy do kontaktu z nami (tel. 515 588 177).

Szkolenia STACJONARNE we Wrocławiu:

16.11.2022 (śr.), godz. 10.00-14.00 (5 godz. dyd.)  – szkolenie stacjonarne  we Wrocławiu
Wybrane zagadnienia z zakresu prawa pracy w placówkach oświatowych aktualnymi zmianami
Prowadząca: Mirosław Szczepaniak (specjalista ds. prawa pracy w placówkach oświatowych)
Koszt szkolenia stacjonarnego: 380 pln/os.

19.10.2022 (śr.), godz. 10.00-14.00 cz.1 (5 godz. dyd.)  – szkolenie
Szkolenie dla Zakładowych Społecznych Inspektorów Pracy (ZSIP) z placówek oświatowych
– cz. 1 (19.10.22): zakres obowiązków ZSIP, najczęstsze niedociągnięcia i uchybienia w zakresie objętym działalnością ZSIP w placówkach oświatowych oraz współdziałanie PIP z ZSIP;
– cz. 2 (...): wypadki przy pracy pracowników, wypadki uczniów, prowadzenie dokumentacji powypadkowej – rejestr wypadków.
Prowadzący: mgr Mirosław Szczepaniak – specjalista ds. BHP w placówkach oświatowych
Koszt szkolenia stacjonarnego: 340 pln/os.

Szkolenia ONLINE w czasie rzeczywistym na Zoom:

19.10.2022 (śr.), godz. 10.00-14.00 cz.1 (5 godz. dyd.)
Szkolenie dla Zakładowych Społecznych Inspektorów Pracy (ZSIP) z placówek oświatowych – szkolenie stacjonarne we Wrocławiu
– cz. 1 (19.10.22): zakres obowiązków ZSIP, najczęstsze niedociągnięcia i uchybienia w zakresie objętym działalnością ZSIP w placówkach oświatowych oraz współdziałanie PIP z ZSIP;

– cz. 2 (...): wypadki przy pracy pracowników, wypadki uczniów, prowadzenie dokumentacji powypadkowej – rejestr wypadków.
Prowadzący: mgr Mirosław Szczepaniak – specjalista ds. BHP w placówkach oświatowych
Koszt szkolenia stacjonarnego340 pln/os.

18.10.2022 (wt.), godz. 17.00-20.45 (5 godz. dyd.) – szkolenie online na Zoom
WORD w praktyce

Prowadząca: mgr Izabela Mädge – specjalista MS Office
Koszt szkolenia online w czasie rzeczywistym (z możliwością zadawania pytań na żywo): 210 pln/os. (zamiast 280 pln stacjonarnie).
Koszt szkolenia online w formie nagranego szkolenia z dostępem do filmu na 7 dni w dowolnym miejscu i czasie (bez możliwości zadawania pytań): 180 pln/os. (zamiast 210 pln w czasie rzeczywistym).

24.10.2022 (pon.), godz. 9.00-13.00 (5 godz. dyd.) – szkolenie online na Zoom
Narzędzia cyfrowe niezbędne w pracy dyrektora placówki oświatowej - wiedza i praktyka w pigułce
Prowadząca: Agnieszka Zienkiewicz – właścicielka firmy szkoleniowej, specjalistka TIK

Koszt szkolenia online w czasie rzeczywistym (z możliwością zadawania pytań na żywo): 290 pln/os. (zamiast 340 pln stacjonarnie)

14.11.2022 (pon.), godz. 18.00-20.15 (3 godz. dyd.)  – szkolenie online na Zoom
Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach w kontekście pełnionej funkcji dyrektora placówki oświatowej
Prowadzący: Urszula Zyśko (pedagog, właścicielka gabinetu SI „Sentidos” we Wrocławiu)

Koszt szkolenia online w czasie rzeczywistym (z możliwością zadawania pytań na żywo): 120 pln/os.

29.11.2022 (wt.), godz. 10.00-14.00 (5 godz. dyd.)  – szkolenie online 

Koszt szkolenia online w czasie rzeczywistym (z możliwością zadawania pytań na żywo): 290 pln/os.

30.11.2022 (śr.), godz. 17.00-20.45 (5 godz. dyd.) – szkolenie online na Zoom
EXCEL - praktyczny kurs obsługi arkusza kalkulacyjnego
Prowadząca: mgr Izabela Mädge – specjalista MS Office

Koszt szkolenia online w czasie rzeczywistym (z możliwością zadawania pytań na żywo): 240 pln/os. (zamiast 280 pln stacjonarnie).
Koszt szkolenia online w formie nagranego szkolenia z dostępem do filmu na 7 dni w dowolnym miejscu i czasie (bez możliwości zadawania pytań): 180 pln/os. (zamiast 210 pln w czasie rzeczywistym).

Szkolenia ONLINE w formie nagrania ze szkolenia 
(dostęp do filmu na 7 dni w dowolnym miejscu i czasie):

Obowiązki pracodawcy wynikające z Karty Nauczyciela i ustawy o pracownikach samorządowych w świetle regulacji Kodeksu pracy - analiza porównawcza aktualnego stanu prawnego
Prowadzący: mgr Marek Młodecki – radca prawny z kancelarii Verba Legis z Łodzi, specjalista ds. prawa oświatowego

Koszt szkolenia online w formie nagranego szkolenia z dostępem do filmu na 7 dni w dowolnym miejscu i czasie (bez możliwości zadawania pytań): 240 pln/os. (zamiast 290 pln w czasie rzeczywistym)

Instrukcja kancelaryjna, wykaz akt i instrukcja archiwalna w placówce oświatowej
Prowadząca: mgr Elżbieta Billing – radca prawny, kierownik Oddziału Nadzoru Kancelaryjno-Archiwalnego w Archiwum Państwowym we Wrocławiu
Koszt szkolenia online w formie nagranego szkolenia z dostępem do filmu na 7 dni (bez możliwości zadawania pytań): 240 pln/os. (zamiast 290 pln w czasie rzeczywistym lub 380 pln stacjonarnie)

Zamówienia publiczne do kwoty 130 000 złotych i zamówienia na usługi społeczne w nowym Prawie zamówień publicznych
Prowadząca: mgr Katarzyna Młodecka – radca prawny z kancelarii Verba Legis z Łodzi, specjalista ds. prawa oświatowego.
Koszt szkolenia online w formie nagranego szkolenia z dostępem do filmu na 7 dni (bez możliwości zadawania pytań): 240 pln/os. (zamiast 290 pln w czasie rzeczywistym lub 380 pln stacjonarnie) 

Uprawnienia rodzicielskie w kontekście ochrony interesów placówki oświatowej
Prowadzący: mgr Marek Młodecki – radca prawny z kancelarii Verba Legis z Łodzi, specjalista ds. prawa oświatowego

Koszt szkolenia online w formie nagranego szkolenia z dostępem do filmu na 7 dni w dowolnym miejscu i czasie (bez możliwości zadawania pytań): 240 pln/os. (zamiast 290 pln w czasie rzeczywistym lub 380 pln stacjonarnie).

EXCEL - praktyczny kurs obsługi arkusza kalkulacyjnego
Prowadząca: mgr Izabela Mädge – specjalista MS Office

Koszt szkolenia online w formie nagranego szkolenia z dostępem do filmu na 7 dni w dowolnym miejscu i czasie (bez możliwości zadawania pytań): 180 pln/os. (zamiast 210 pln w czasie rzeczywistym lub 280 pln stacjonarnie).

WORD w praktyce
Prowadząca: mgr Izabela Mädge – specjalista MS Office
Koszt szkolenia online w formie nagranego szkolenia z dostępem do filmu na 7 dni w dowolnym miejscu i czasie (bez możliwości zadawania pytań): 180 pln/os. (zamiast 210 pln w czasie rzeczywistym lub 280 pkn stacjonarnie).

Prawidłowe żywienie dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych
Prowadząca: mgr Małgorzata Talaga-Duma – psychodietetyk
Koszt szkolenia online w formie nagranego szkolenia z dostępem do filmu na 7 dni w dowolnym miejscu i czasie (bez możliwości zadawania pytań): 240 pln/os. (zamiast 290 pln w czasie rzeczywistym).

Szkolenia ONLINE z możliwością indywidualnego zamówienia dla Kadry Państwa placówki:

Nowelizacja Karty Nauczyciela (online)
Prowadzący: mgr Marek Młodecki – radca prawny z kancelarii Verba Legis, specjalista ds. prawa oświatowego

Koszt szkolenia: 
– dla Rady pedagogicznej 1500 pln dla grupy do 20 os. + 30 pln każda kolejna osoba
– szkolenie otwarte 380 pln/os. (stacjonarnie) lub 290 pln/os. (online ww czasie rzeczywistym) 

Odpowiedzialność dyscyplinarna, porządkowa, cywilna i karna nauczycieli lub dyrektora  (online)
Prowadzący: Marek Młodecki – radca prawny z kancelarii Verba Legis z Łodzi, specjalista ds. prawa oświatowego

Koszt szkolenia:
– dla Rady pedagogicznej 1500 pln dla grupy do 20 os. + 30 pln każda kolejna osoba
– szkolenie otwarte 380 pln/os. (stacjonarnie) lub 290 pln/os. (online w czasie rzeczywistym)

Prawidłowe żywienie dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych
Prowadząca: mgr Małgorzata Talaga-Duma – psychodietetyk
Koszt szkolenia:
– dla Rady pedagogicznej 1500 pln dla grupy do 20 os. + 30 pln każda kolejna osoba
– szkolenie otwarte 290 pln/os. (online w czasie rzeczywistym) lub film na 7 dni 240 pln/os.

 

EXCEL - praktyczny kurs obsługi arkusza kalkulacyjnego
Prowadząca: mgr Izabela Mädge – specjalista MS Office

Koszt szkolenia:
– dla Rady pedagogicznej 1500 pln dla grupy do 20 os. + 30 pln każda kolejna osoba
– szkolenie otwarte 280 pln/os. (stacjonarnie) lub 210 pln/os. (online w czasie rzeczywistym) lub film na 7 dni 180 pln/os.

 

WORD w praktyce
Prowadząca: mgr Izabela Mädge – specjalista MS Office
Koszt szkolenia:
– dla Rady pedagogicznej 1500 pln dla grupy do 20 os. + 30 pln każda kolejna osoba
– szkolenie otwarte 280 pln/os. (stacjonarnie) lub 210 pln/os. (online w czasie rzeczywistym) lub film na 7 dni 180 pln/os.

Inne tematy szkoleń realizowane przez nas online lub stacjonarnie (na ten moment nie ma zaplanowanego terminu szkolenia):

BHP w pracówkach oświatowych – bezpieczeństwo i kontrola
Prowadzący: mgr Mirosław Szczepaniak – specjalista  ds. bhp oraz prawa pracy.
Część 1 szkolenia zakresem obejmuje:
- badania lekarskie, ocenę ryzyka zawodowego, szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wypadki przy pracy wraz z najnowszymi zmianami w tym zakresie.
Część 2 szkolenia zakresem obejmuje:
- obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w obiektach budowlanych, pomieszczeniach pracy i na terenie placówek oświatowych wraz z najnowszymi zmianami w tym zakresie
Koszt szkolenia stacjonarnego (1 część szkolenia): 380 pln/os

Coaching jako zarządzanie zespołem przez dyrektora placówki oświatowej w sytuacji kryzysowej (online)
Prowadząca: Kaja Kajdan - coach, psycholog, socjolog, certyfikowany trener TUS I i II stopnia
Koszt szkolenia online: 180 pln/os. (zamiast 340 pln stacjonarnie)

Statut placówki oświatowej (online)
Prowadzący: mgr Marek Młodecki – radca prawny z kancelarii Verba Legis z Łodzi, specjalista ds. prawa oświatowego
Koszt szkolenia online:
– dla Rady pedagogicznej 1500 pln dla grupy do 20 os. + 30 pln każda kolejna osoba
– szkolenie otwarte online 380 pln/os.

Pracownicze Plany Kapitałowe – wdrożenie i naliczanie wplat (online)
Prowadząca: mgr Katarzyna Sobieszczańska – ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych i umów cywilnoprawnych

Koszt szkolenia online:
– dla Rady pedagogicznej 1500 pln dla grupy do 20 os. + 30 pln każda kolejna osoba

Prezentacje Power Point w praktyce
Prowadząca: Izabela Mädge – specjalista MS Office
Koszt szkolenia online:

– dla Rady pedagogicznej 1500 pln dla grupy do 20 os. + 30 pln każda kolejna osoba

Prawa dziecka w placówce oświatowej oraz zasady oceniania uczniów (online)
Prowadzący: mgr Marek Młodecki – radca prawny z kancelarii Verba Legis, specjalista ds. prawa oświatowego
Koszt szkolenia online:
– dla Rady pedagogicznej 1500 pln dla grupy do 20 os. + 30 pln każda kolejna osoba

Wybrane zagadnienia dotyczące prawa pracy w placówkach oświatowych z aktualnymi zmianami (stacjonarnie we Wrocławiu):
– podstawowe obowiązki pracodawcy względem pracownika;
– prowadzenie akt osobowych;
– wystawianie i wydawanie pracownikom świadectw pracy. 
Prowadzący: mgr Mirosław Szczepaniak – specjalista ds. prawa pracy w placówkach oświatowych
Koszt: 380 pln/os. stacjonarnie

Zarządzanie sobą w czasie z cyklu szkoleń Akademii Dyrektora Placówki Oświatowej (stacjonarnie we Wrocławiu)
Prowadzący: mgr Jakub Piątek – trener biznesu i administracji publicznej

Koszt: 380 pln/os.

Ja i mój pracownik z cyklu szkoleń Akademii Dyrektora Placówki Oświatowej (stacjonarnie we Wrocławiu):
Prowadzący: mgr Jakub Piątek – trener biznesu i administracji publicznej

Koszt: 380 pln/os.stacjonarnie

RODO w placówkach oświatowych (stacjonarnie we Wrocławiu)
Prowadząca: mgr Małgorzata Czartoryska – radca prawny, ABI
Koszt szkolenia stacjonarnego: 380 pln/os. stacjonarnie

Rozwiązywanie stosunków pracy z nauczycielami oraz zasady udzielania urlopów dla poratowania zdrowia (online)
Prowadząca: mgr Katarzyna Młodecka – radca prawny z kancelarii Verba Legis, specjalista ds. prawa oświatowego
Koszt szkolenia stacjonarnego: 380 pln/os. 

Prawa i obowiązki Dyrektora Placówki Oświatowej (online)
Prowadzący: mgr Marek Młodecki – radca prawny z kancelarii Verba Legis z Łodzi, specjalista ds. prawa oświatowego
Koszt szkolenia stacjonarnego:380 pln/os.

Mediacje jako skuteczny sposób na rozwiązywanie konfliktów w placówce oświatowej (stacjonarnie we Wrocławiu)
Prowadząca: mgr Marta Jeleń – radca prawny, mediator sądowy
Koszt szkolenia stacjonarnego: 380 pln/os. 

Udział w naszych szkoleniach umożliwi Państwu uczestnictwo w moderacjach problemowych w gronie Dyrektorów i specjalistów innych placówek oświatowych oraz skorzystanie z konsultacji indywidualnych (ostatnia godzina każdego spotkania).
Szkolenia prowadzą fachowcy specjalizujący się w zakresie przepisów obowiązujących w placówkach oświatowych w danym zakresie.

Terminy konferencji i szkoleń dla kadry kierowniczej oraz specjalistów z placówek oświatowych planowane są na bieżąco, w zależności od zainteresowania daną tematyką i dostępności prowadzących (zazwyczaj dane szkolenie  jeden raz w semestrze lub roku szkolnym).

Zgłoszenia prosimy przesyłać mailem:
- mailem biuro@euro-szkolenia.com.pl lub biuro@fundacjaprymus.pl ;
- faksem pod nr 71/7072604.     

Wykaz wszystkich zakresów tematycznych dla dyrektorów i kadry administracyjnej placówek, które mamy możliwośc zorganizować (stan na 15.07.22 r):
– BHP w placówkach oświatowych – bezpieczeństwo i kontrola (cz. 1 i 2);
– Ja i mój pracownik;
– Najważniejsze zmiany w przepisach prawa pracy, a obowiązki pracodawców sektora oświatowego oraz różnice wynikające z regulacji Karty Nauczyciela i ustawy o pracownikach samorządowych;
– Ochrona danych osobowych w placówce oświatowej;
– Prawa i obowiązki Dyrektora Placówki Oświatowej;
– Rola mediacji w placówce oświatowej;
– Statut szkoły/przedszkola i jego aktualne aspekty prawne; 
– Szkolenia dla Społecznych Inspektorów Pracy (SIP) w placówkach oświatowych;
– Uprawnienia rodzicielskie w placówce oświatowej;
– Wybrane zagadnienia dotyczące prawa pracy w placówkach oświatowych – podstawowe obowiązki pracodawcy względem pracownika (akta osobowe i świadectwa pracy);
– Zagrożenia bezpieczeństwa żywności oraz nadzorowania systemu HACCP w zakładach żywienia zbiorowego typy zamkniętego (stołówki, bary szkolne) szkolenie z zakresu GHP/GMP/HACCP dla personelu placówek oświatowych;
– Zamówienia publiczne do kwoty 130.000 złotych i zamówienia na usługi społeczne w nowym Prawie zamówień publicznych;
– Zarządzanie sobą w czasie, czyli praca nad efektywnością osobistą Dyrektora.

Jeśli któreś z naszych szkoleń szczególnie Państwa interesuje  prosimy o informację mailem biuro@euro-szkolenia.com.pl lub tel. 515 588 177. 

pełny HTML | wersja mobilna
Bądź na bieżąco, polub nas na Facebook.com