Nasi prowadzący

mgr Anna Bielewicz-Rzepka  neurologopeda, logopeda kliniczny terapii wczesnodziecięcej, oligofrenopedagog, terapeuta Indywidulanej Stymulacji Słuchu dr K. Johansena IAS. Zajmuje się diagnozą i terapią neurologopedyczną mowy i myślenia dzieci i młodzieży z zaburzeniami komunikacji językowej oraz stymulacją i wspieraniem rozwoju dzieci z grupy ryzyka w ramach wczesnej interwencji logopedycznej.

mgr Anita Chmiel – artysta plastyk, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Zajmuje się pracą twórczą i pedagogiczną. Posiada doświadczenie pedagogiczne w pracy z dziećmi i dorosłymi, które nabyła jako nauczyciel plastyki, rysunku i projektowania oraz instruktor ceramiki. Od wielu lat jest wykładowcą w placówce doskonalenia nauczycieli, gdzie prowadzi warsztaty plastyczne dla nauczycieli i terapeutów. Zajmuje się także własną twórczością głównie w zakresie malarstwa i ceramiki.

mgr Małgorzata Czartoryska  prawnik, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Wykładowca i szkoleniowiec oraz autorka licznych publikacji prawniczych. W związku z pełnieniem obowiązków rzecznika prasowego i Administratora Bezpieczeństwa Informacji posiada szeroką wiedzę w zakresie ochrony danych osobowych i dostępu do informacji publicznej. Prowadzi audyt ochrony danych osobowych w takich jednostkach jak placówki oświatowe, szpitale, urzędy administracji publicznej, samorządowe jednostki organizacyjne. 

dr Dariusz Dąbrowski  absolwent Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu na kierunku Wychowanie Fizyczne o specjalności instruktorskotrenerskiej; fizjolog sportu, trener II klasy w kulturystyce, dietetyk (www.maxprogress.pl).
 
mgr Magdalena Duczmańska – absolwentka AWF Wrocław, instruktor rekreacj (Fitness – Nowoczesne Formy Gimnastyki). Na co dzień pracuje we wrocławskich klubach fitness prowadząc zajęcia zarówno choreograficzne, wzmacniające i mentalne. Uczestniczka wielu szkoleń i warsztatów m.in.: step, fitball, zdrowy kręgosłup i pilates.

mgr Magdalena Frontczak pedagog specjalny. Doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Wieloletni kontakt z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Praca z rodziną (asystent rodziny, pracownik socjalny, mediator). Ukończone studia podyplomowe na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego – „Wspomaganie Rozwoju Dzieci i Młodzieży z Trudnościami”, Studium Interwencji Kryzysowej – Dolnośląskiego Centrum Psychoterapii, kursy kwalifikacyjne i doskonalące z zakresu pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

mgr Marta Jeleń – radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie/O oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, właścicielka Kancelarii Radcy Prawnego Marty Jeleń we Wrocławiu. Od 2013 r. mediator stały w sprawach cywilnych, pracowniczych i gospodarczych przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, mediator certyfikowany Centrum Mediacji Gospodarczej Krajowej Rady Radców Prawnych, mediator Międzynarodowego Centrum Mediacji w Warszawie. Ekspert portali o tematyce prawniczej.

mgr Magdalena Jonkisz-Gawrońska – absolwentka Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Posiada wieloletnie doświadczenie sceniczne i pedagogiczne. Śpiewała  muzykę klasyczną i rozrywkową,  solo, w zespołach (np. Spirituals Singers Band) oraz chórach. Pracowała jako nauczyciel muzyki w szkole podstawowej i liceum ogólnokształcącym. Od 1996 roku jako nauczyciel akademicki prowadzi m.in. przedmiot „Emisja i higiena głosu”.

mgr Krystyna Klimowicz absolwentka AWF na kierunku Wychowanie Fizyczne. Wieloletni nauczyciel wychowania fizycznego, instruktor fitness, ABT, TBC, ABS, Shape, Zdrowy kręgosłup oraz Yin yogi. Terapeuta zajęć tanecznych w Szpitalu Klinicznym. Kursy kwalifikacyjne i szkolenia z zakresu terapii Pilates, FitBall, Joga dla kręgosłupa, Yin yoga.  

mgr Paweł Krala  nauczyciel przedszkolny i wczesnoszkolny; filolog angielski – metodyk nauczania tego języka i literaturoznawca (Uniwersytet Opolski), a także animator dramy i reżyser teatru dzieci i młodzieży (Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Krakowie). Wykładowca dramy na kierunku "Edukacja Montessori w przedszkolu i szkole" na WSB we Wrocławiu. Autor wielu przedstawień, bajek i audycji dla dzieci.

mgr Artur Listopadzki – ratownik medyczny pracujący od 2012 r. w WSS we Wrocławiu na oddziale ratunkowym. Absolwent Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Od 2014 r. prowadzi szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

mgr Barbara Łakomy  psycholog w szkole ponadgimnazjalneji i poradni psychologiczno-pedagogicznej, ekspert MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi (treningi, warsztaty, praca indywidualna). Ukończone studia podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim „Szkoła Kontaktów Interpersonalnych” oraz zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży, profilaktyki uzależnień, pracy z rodziną, organizowania pomocypsychologiczno-pedagogicznej w szkołach i placówkach oświatowych.

 

dr Anna Malska-Śmiałowska – absolwentka AWF we Wrocławiu. Pracownik Katedry Pedagogiki Kultury Fizycznej na AWF we Wrocławiu. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy ze studentami, dziećmi i młodzieżą oraz seniorami – studentami UTW. Prowadzi zajęcia z zakresu zabaw i gier ruchowych, zabaw i gier terenowych, tańców integracyjnych, metodyki wychowania fizycznego AWF i DSW we Wrocławiu.

mgr Marek Młodecki  radca prawny, właściciel łódzkiej kancelarii VERBA LEGIS, który specjalizuje się m. in. w prawie oświatowym. Doświadczenie prawnicze zdobywał w łódzkich kancelariach prawniczych oraz niepublicznych jednostkach oświatowych. Publikuje dla Redakcji Publikacji Elektronicznych Wolters Kluwer S.A. oraz współpracuje z Wydawnictwem C.H.Beck Sp. z o.o. w zakresie publikacji z prawa oświatowego.

mgr Janusz Prawicki – specjalista ds. żywności i pasz; od roku 2004 samodzielny konsultant, wdrożeniowiec i audytor systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności HACCP / BRC / IFS / ISO 22000. Zajmuje się również konsultowaniem oraz wdrażaniem systemu zarządzania bezpieczeństwem pasz (SZBP) zgodnym z wymaganiami standardów GMP+ FSA scheme. Przeprowadził również ponad 300 wdrożeń i szkoleń dot. SZBŻ oraz SZBP, w tym w wielu placówkach oświatowych, żłobkach, domach dziecka.

mgr Dominika Rejman absolwentka AWF we Wrocławiu na kierunku Wychowanie Fizyczne Specjalne oraz studiów podyplomowych na kierunku Oligofrenopedagogika, Gimnastykia korekcyjna oraz Zintegrowana edukacja  wczesnoszkolna  i wychowanie przedszkolne na DWSZ „Edukacja”. Dyplomowany instruktor rekreacji ruchowej o specjalności aerobik. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć z gimnastyki korekcyjnej i ogólnorozwojowej we wrocławskich szkołach podstawowych i przedszkolach.

mgr Dorota  Napora i mgr Monika Świerad od pięciu lat prowadzą firmę Rightway, której działalność skupia się na promowaniu zdrowego stylu życia, organizowaniu eventów sportowych, prowadzeniu treningów fitness oraz nordic walking. Trenerki Bungy Pump, instruktorki nordic walking, fitness oraz sędziowie Polskiej Federacji Nordic Walking. Prowadzą zajęcia nordic walking we wszystkich większych parkach Wrocławia oraz szkolą instruktorów nordic walking.

mgr Aneta Szostak-Sulewska  absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie na kierunku pedagogika specjalna, specjalizacja oligofrenopedagogika, studia podyplomowe na kierunku nauczanie matematyki z elementami informatyki oraz z zakresu zarządzania na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Absolwentka studiów doktoranckich w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu. Członek Polskiego Towarzystwa Kynoterapeutycznego, certyfikowany specjalista-kynoterapeuta, trener profilaktyki pogryzień. Certyfikowany praktyk Metody Tomatisa. 

dr Sławomir Świtała – nauczyciel akademicki AWF we Wrocławiu w Zakładzie Psychologii oraz wykładowca na SWPS we Wrocławiu, na kierunku Stosowana Psychologia Sportu. Ukończone studia AWF na kierunku Wychowanie Fizyczne Specjalne oraz Psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim, a także liczne kursy, m.in. kurs oligofrenopedagogiki. Psycholog praktyk prowadzący zajęcia z psychologii sportu, ogólnej, rozwojowej oraz aktywności fizycznej. Prowadzi terapie indywidulane oraz liczne szkolenia.

mgr Agnieszka Zienkiewicz  z wykształcenia nauczycielka języka niemieckiego; 17 lat doświadczenia w zarządzaniu małym przedsiębiorstwem z kapitałem zagranicznym, marketingu, a także w zarządzaniu zasobami ludzkimi – w rekrutacji pracowników oraz ich szkoleniu.

mgr Olga Wojciechowska – nauczycielka, absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, trener technik szybkiego uczenia się i biegłego czytania. Założyciel szkoły językowej High Five School i autor programów do nauki języka opartych na metodzie multisensorycznej.

mgr Wielisława Wasyłew-Zwierz – absolwentka UW z na wydziale Sztuki i Psychologii (psychologia kliniczno-wychowawcza dzieci i młodzieży, patologia rozwoju); liczne szkolenia z zakresu rehabilitacji i wspierania rozwoju dzieci metodą MNRI (neurosensomotoryczna integracja odruchów), kinezjologiii, artterapii, NLP oraz Mindfullness Based Stress Reduction. Od ponad 10 lat związana z Fundacją "Promyk Słońca", gdzie prowadzi różne zajęcia. Wykładowca na Uniwersytecie SWPS (terapia pedagogiczna i wczesnego wspomagania rozwoju). Prowadzi również treningi redukcji stresu (MBSR - certyfikowany trener metody).

mgr Urszula Zyśko – pedagog, certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej z wieloletnim stażem klinicznym w pracy z dziećmi z szerokim spektrum zaburzeń (np. z autyzmem, ADHD, zespołem Aspergera, zespółem FAS itp.). Pracowała jako terapeuta w Dziennym Ośrodku Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży. Od 2012 r. prowadzi Pracownię Integracji Sensorycznej Sentidos we Wrocławiu.

 

 

 

pełny HTML | wersja mobilna
Bądź na bieżąco, polub nas na Facebook.com