Dyrektorzy

Organizujemy stacjonarnie we WROCŁAWIU, a także czasami w Łodzi, Poznaniu i Warszawie, wiele fachowych szkoleń dedykowanych głównie Dyrekcji placówek oświatowych oraz szkolno-wychowawczych i opiekuńczych, a także osobom przez Państwa delegowanym (np. kadrowym, księgowym, kier. gospodarczym i administracyjnym, sekretarzom, ZSIP itd.). Obecnie szkolenia prowadzimy również w formie ONLINE (za pośrednictwem platformy Zoom). Szkolenia odbywają się w czasie rzeczywistym, a większość z nich dostępna jest również w formie filmu z nagranym szkoleniem (dostęp do nagrania w dowolnym miejscu i czasie przez 7 dni).
Poniżej wykaz najbliższych szkoleń zaplanowanych na I i II semestr roku szkolnego 2021/22, a jeśli chcą Państwo zamówić jedno z nich dla placówki w formie rady szkoleniowej na wyłączność swojej Kadry - zapraszamy do kontaktu z nami (tel. 515 588 177).

Szkolenia ONLINE w czasie rzeczywistym na Zoom lub dostęp do nagrania ze szkolenia:

11.01.2022 (wt.)godz. 17.00-20.45 (5 godz. dydaktycznych)  szkolenie ONLINE na Zoom
EXCEL - praktyczny kurs obsługi arkusza kalkulacyjnego
Prowadząca: mgr Izabela Mädge – specjalista MS Office
Koszt szkolenia online w czasie rzeczywistym (z możliwością zadawania pytań na żywo): 180 pln/os(zamiast 240 pln stacjonarnie)
Koszt szkolenia online w formie nagranego szkolenia z dostępem do filmu na 7 dni (bez możliwości zadawania pytań): 150 pln/os. (zamiast 180 pln w czasie rzeczywistym)

19.01.2022 (śr.)godz. 10.00-14.00 (5 godz. dydaktycznych)  szkolenie ONLINE na Zoom
Obowiązki pracodawcy wynikające z Karty Nauczyciela i ustawy o pracownikach samorządowych w świetle regulacji Kodeksu pracy - analiza porównawcza aktualnego stanu prawnego
Prowadzący: mgr Marek Młodecki – radca prawny z kancelarii Verba Legis z Łodzi, specjalista ds. prawa oświatowego
Koszt szkolenia online w czasie rzeczywistym (z możliwością zadawania pytań na żywo): 290 pln/os(zamiast 340 pln stacjonarnie)
Koszt szkolenia online w formie nagranego szkolenia z dostępem do filmu na 7 dni (bez możliwości zadawania pytań): 240 pln/os(zamiast 290 pln w czasie rzeczywistym)

01.03.2022 (wt.)godz. 9.00-12.00 (4 godz. dydaktyczne) – szkolenie ONLINE na Zoom
Narzędzia cyfrowe niezbędne w pracy dyrektora placówki oświatowej - wiedza i praktyka w pigułce
Prowadząca: Agnieszka Zienkiewicz – właścicielka firmy szkoleniowej
Koszt szkolenia online w czasie rzeczywistym (z możliwością zadawania pytań na żywo): 290 pln/os(zamiast 340 pln stacjonarnie)

03.03.2022 (czw.)godz. 17.00-20.45 (5 godz. dydaktycznych)  szkolenie ONLINE na Zoom
Prezentacje Power Point w praktyce
Prowadząca: Izabela Mädge – specjalista MS Office
Koszt szkolenia online w czasie rzeczywistym (z moliwością zadawania pytań na żywo): 180 pln/os(zamiast 240 pln stacjonarnie)
Koszt szkolenia online w formie nagranego szkolenia z dostępem do filmu na 7 dni (bez możliwości zadawania pytań): 150 pln/os. (zamiast 180 pln w czasie rzeczywistym)

09.03.2022 (śr.)godz. 10.00-14.00 (5 godz. dydaktycznych)  szkolenie ONLINE na Zoom
Uprawnienia rodzicielskie w kontekście ochrony interesów placówki oświatowej
Prowadzący: mgr Marek Młodecki – radca prawny z kancelarii Verba Legis z Łodzi, specjalista ds. prawa oświatowego
Koszt szkolenia online w czasie rzeczywistym (z możliwością zadawania pytań na żywo): 290 pln/os(zamiast 340 pln stacjonarnie)
Koszt szkolenia online w formie nagranego szkolenia z dostępem do filmu na 7 dni (bez możliwości zadawania pytań): 240 pln/os. (zamiast 290 pln w czasie rzeczywistym)

23.03.2022 (śr.)godz. 9.00-12.45 (5 godz. dydaktycznych) – szkolenie ONLINE na Zoom
EXCEL - praktyczny kurs obsługi arkusza kalkulacyjnego
Prowadząca: mgr Izabela Mädge – specjalista MS Office
Koszt szkolenia online w czasie rzeczywistym (z możliwością zadawania pytań na żywo): 180 pln/os(zamiast 240 pln stacjonarnie)
Koszt szkolenia online w formie nagranego szkolenia z dostępem do filmu na 7 dni (bez możliwości zadawania pytań): 150 pln/os. (zamiast 180 pln w czasie rzeczywistym)

Szkolenia ONLINE w formie nagrania ze szkolenia (dostęp do filmu na 7 dni w dowolnym miejscu i czasie):

Instrukcja kancelaryjna, wykaz akt i instrukcja archiwalna w placówce oświatowej
Prowadząca: mgr Elżbieta Billing  radca prawny, kierownik Oddziału Nadzoru Kancelaryjno-Archiwalnego w Archiwum Państwowym we Wrocławiu
Koszt szkolenia online w formie nagranego szkolenia z dostępem do filmu na 7 dni (bez mozliwości zadawania pytań): 240 pln/os. (zamiast 290 pln w czasie rzeczywistym lub 340 pln stacjonarnie)

Zamówienia publiczne do kwoty 130 000 złotych i zamówienia na usługi społeczne w nowym Prawie zamówień publicznych
Prowadząca: mgr Katarzyna Młodecka – radca prawny z kancelarii Verba Legis z Łodzi, specjalista ds. prawa oświatowego.
Koszt szkolenia online w formie nagranego szkolenia z dostępem do filmu na 7 dni (bez mozliwości zadawania pytań): 240 pln/os. (zamiast 290 pln w czasie rzeczywistym lub 340 pln stacjonarnie) 

Prawidłowe żywienie dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych
Prowadząca: mgr Małgorzata Talaga-Duma – psychodietetyk
Koszt szkolenia online w formie nagranego szkolenia z dostępem do filmu na 7 dni (bez mozliwości zadawania pytań): 240 pln/os. (zamiast 290 pln w czasie rzeczywistym lub 340 pln stacjonarnie)

Inne szkolenia ONLINE z możliwością indywidualnego zamówienia dla Kadry Państwa placówki:

Nowelizacja Karty Nauczyciela (online)
Prowadzący: mgr Marek Młodecki – radca prawny z kancelarii Verba Legis, specjalista ds. prawa oświatowego
Koszt szkolenia: 
 dla Rady pedagogicznej 1500 pln dla grupy do 20 os. + 30 pln każda kolejna osoba
– szkolenie otwarte 340 pln/os. (stacjonarnie) lub 290 pln/os. (online) 

Prawa dziecka w placówce oświatowej oraz zasady oceniania uczniów (online)
Prowadzący: mgr Marek Młodecki – radca prawny z kancelarii Verba Legis, specjalista ds. prawa oświatowego
koszt szkolenia:
– dla Rady pedagogicznej 1500 pln dla grupy do 20 os. + 30 pln każda kolejna osoba

Odpowiedzialność dyscyplinarna, porządkowa, cywilna i karna nauczycieli lub dyrektora  (online)
Prowadzący: Marek Młodecki – radca prawny z kancelarii Verba Legis z Łodzi, specjalista ds. prawa oświatowego
Koszt szkolenia:
– dla Rady pedagogicznej 1500 pln dla grupy do 20 os. + 30 pln każda kolejna osoba
– szkolenie otwarte 340 pln/os. (stacjonarnie) lub 290 pln/os. (online)

Statut placówki oświatowej (online)
Prowadzący: mgr Marek Młodecki – radca prawny z kancelarii Verba Legis z Łodzi, specjalista ds. prawa oświatowego
Koszt szkolenia:
– dla Rady pedagogicznej 1500 pln dla grupy do 20 os. + 30 pln każda kolejna osoba
– szkolenie otwarte 340 pln/os. (stacjonarnie) lub 290 pln/os. (online)

Pracownicze Plany Kapitałowe – wdrożenie i naliczanie wplat (online)
Prowadząca: mgr Katarzyna Sobieszczańska – ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych i umów cywilnoprawnych
Koszt szkolenia:
– dla Rady pedagogicznej 1500 pln dla grupy do 20 os. + 30 pln każda kolejna osoba
– szkolenie otwarte 340 pln/os. (stacjonarnie) lub 290 pln/os. (online)

Inne tematy szkoleń realizowane przez nas online lub stacjonarnie (na ten moment nie ma zaplanowanego terminu szkolenia):

Szkolenie dla Zakładowych Społecznych Inspektorów Pracy (ZSIP) z placówek oświatowych (stacjonarnie we Wrocławiu):

–  cz. 1: zakres obowiązków ZSIP, najczęstsze niedociągnięcia i uchybienia w zakresie objętym działalnością ZSIP w placówkach oświatowych oraz współdziałanie PIP z ZSIP;
– cz. 2: wypadki przy pracy pracowników, wypadki uczniów, prowadzenie dokumentacji powypadkowej – rejestr wypadków.
Prowadzący: mgr Mirosław Szczepaniak – specjalista ds. BHP w placówkach oświatowych
Koszt: 340 pln/os. lub 290 pln/os. przy zgłoszeniu minimum 2 osób z jednej placówki

Coaching jako zarządzanie zespołem przez dyrektora placówki oświatowej w sytuacji kryzysowej (online)
Prowadząca: Kaja Kajdan - coach, psycholog, socjolog, certyfikowany trener TUS I i II stopnia
Koszt szkolenia online: 180 pln/os. (zamiast 340 pln stacjonarnie)

BHP w placówkach oświatowych – bezpieczeństwo i kontrola (stacjonarnie we Wrocławiu)
  cz. 1 (I sem. 2020/21) – badania lekarskie, ocena ryzyka zawodowego, szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wypadki przy pracy;
  cz. 2 (03.04.2020) – obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w obiektach budowlanych, pomieszczeniach pracy i na terenie placówek oświatowych.
Prowadzący: Mirosław Szczepaniak – specjalista ds. BHP i prawa pracy w placówkach oświatowych.
Koszt: 340 pln/os. lub 290 pln/os. przy zgłoszeniu minimum 2 osób z jednej placówki lub uczestnictwie jednej osoby w obu częściach szkolenia

Wybrane zagadnienia dotyczące prawa pracy w placówkach oświatowych z aktualnymi zmianami (stacjonarnie we Wrocławiu):
– podstawowe obowiązki pracodawcy względem pracownika;
– prowadzenie akt osobowych;
– wystawianie i wydawanie pracownikom świadectw pracy. 
Prowadzący: mgr Mirosław Szczepaniak – specjalista ds. prawa pracy w placówkach oświatowych
Koszt: 340 pln/os. lub 290 pln/os. przy zgłoszeniu minimum 2 osób z jednej placówki

Zarządzanie sobą w czasie z cyklu szkoleń Akademii Dyrektora Placówki Oświatowej (stacjonarnie we Wrocławiu)
Prowadzący: mgr Jakub Piątek – trener biznesu i administracji publicznej
Koszt: 340 pln/os. lub 290 pln/os. przy zgłoszeniu minimum 2 osób z jednej placówki

Ja i mój pracownik z cyklu szkoleń Akademii Dyrektora Placówki Oświatowej (stacjonarnie we Wrocławiu):
Prowadzący: mgr Jakub Piątek – trener biznesu i administracji publicznej
Koszt: 340 pln/os. lub 290 pln/os. przy zgłoszeniu minimum 2 osób z jednej placówki 

RODO w placówkach oświatowych (stacjonarnie we Wrocławiu)
Prowadząca: mgr Małgorzata Czartoryska – radca prawny, ABI
Koszt: 340 pln/os. lub 290 pln/os. przy zgłoszeniu minimum 2 osób z jednej placówki

Rozwiązywanie stosunków pracy z nauczycielami oraz zasady udzielania urlopów dla poratowania zdrowia (online)
Prowadząca: mgr Katarzyna Młodecka – radca prawny z kancelarii Verba Legis, specjalista ds. prawa oświatowego
Koszt: 340 pln/os. lub 290 pln/os. przy zgłoszeniu minimum 2 osób z jednej placówki

Prawa i obowiązki Dyrektora Placówki Oświatowej (online)
Prowadzący: mgr Marek Młodecki – radca prawny z kancelarii Verba Legis z Łodzi, specjalista ds. prawa oświatowego
Koszt: 340 pln/os. lub 290 pln/os. przy zgłoszeniu minimum 2 osób z jednej placówki

Mediacje jako skuteczny sposób na rozwiązywanie konfliktów w placówce oświatowej (stacjonarnie we Wrocławiu)
Prowadząca: mgr Marta Jeleń – radca prawny, mediator sądowy
Koszt: 340 pln/os. lub 290 pln/os. przy zgłoszeniu minimum 2 osób z jednej placówki

Udział w naszych szkoleniach umożliwi Państwu uczestnictwo w moderacjach problemowych w gronie Dyrektorów i specjalistów innych placówek oświatowych oraz skorzystanie z konsultacji indywidualnych (ostatnia godzina każdego spotkania).
Szkolenia prowadzą fachowcy specjalizujący się w zakresie przepisów obowiązujących w placówkach oświatowych w danym zakresie.

Terminy konferencji i szkoleń dla kadry kierowniczej oraz specjalistów z placówek oświatowych planowane są na bieżąco, w zależności od zainteresowania daną tematyką i dostępności prowadzących (zazwyczaj dane szkolenie  jeden raz w semestrze lub roku szkolnym).

Zgłoszenia prosimy przesyłać mailem:
- mailem biuro@euro-szkolenia.com.pl lub biuro@fundacjaprymus.pl ;
- faksem pod nr 71/7072604.     

Wykaz wszystkich zakresów tematycznych:

– BHP w placówkach oświatowych – bezpieczeństwo i kontrola (cz. 1 i 2);
– Ja i mój pracownik;
– Najważniejsze zmiany w przepisach prawa pracy, a obowiązki pracodawców sektora oświatowego oraz różnice wynikające z regulacji Karty Nauczyciela i ustawy o pracownikach samorządowych;
– Ochrona danych osobowych w placówce oświatowej;
– Prawa i obowiązki Dyrektora Placówki Oświatowej;
– Rola mediacji w placówce oświatowej;
– Statut szkoły/przedszkola i jego aktualne aspekty prawne; 
– Szkolenia dla Społecznych Inspektorów Pracy (SIP) w placówkach oświatowych;
– Uprawnienia rodzicielskie w placówce oświatowej;
– Wybrane zagadnienia dotyczące prawa pracy w placówkach oświatowych – podstawowe obowiązki pracodawcy względem pracownika (akta osobowe i świadectwa pracy);
– Zagrożenia bezpieczeństwa żywności oraz nadzorowania systemu HACCP w zakładach żywienia zbiorowego typy zamkniętego (stołówki, bary szkolne) szkolenie z zakresu GHP/GMP/HACCP dla personelu placówek oświatowych;
– Zamówienia publiczne do kwoty 130.000 złotych i zamówienia na usługi społeczne w nowym Prawie zamówień publicznych;
– Zarządzanie sobą w czasie, czyli praca nad efektywnością osobistą Dyrektora.

Jeśli któreś z naszych szkoleń szczególnie Państwa interesuje - prosimy o informację.

pełny HTML | wersja mobilna
Bądź na bieżąco, polub nas na Facebook.com