Dyrektorzy

Organizujemy we WROCŁAWIU, a także czasami w Łodzi, Poznaniu i Warszawie, wiele fachowch szkoleń dedykowanych głównie Dyrekcji placówek oświatowych oraz szkolno-wychowawczych i opiekuńczych, a także osobom przez nich delegowanym (np. kadrowym, kier. gospodarczym i administracyjnym, ZSIP, pedagogom, psychologom itd.).
Poniżej najbliższe szkolenia zaplanowane na I semestr roku szkolnego 2019/20:

18.11.2019 (pon.), godz.10.00-14.00 (Inkubator Przedsiębiorczości DAWG we Wrocławiu)
Uprawnienia rodzicielskie na terenie placówki oświatowej 
Prowadzący: Marek Młodecki – radca prawny z kancelarii Verba Legis, specjalista ds. prawa oświatowego
Koszt: 340 pln/os. lub 290 pln/os. przy zgłoszeniu minimum 2 osób z jednej placówki

21.11.2019 (czw.) (Inkubator Przedsiębiorczości DAWG we Wrocławiu
Wybrane zagadnienia dotyczące prawa pracy w placówkach oświatowych (ze zmianami po 1.01.2019 r.)
– podstawowe obowiązki pracodawcy względem pracownika;
– prowadzenie akt osobowych;
– wystawianie i wydawanie pracownikom świadectw pracy. 
Prowadzący: Mirosław Szczepaniak – specjalista ds. prawa pracy w placówkach oświatowych
Koszt: 340 pln/os. lub 290 pln/os. przy zgłoszeniu minimum 2 osób z jednej placówki

05.12.2019 oraz 18.12.2019 (Inkubator Przedsiębiorczości DAWG we Wrocławiu) 
BHP w placówkach oświatowych – bezpieczeństwo i kontrola :
  cz. 1 (05.12.2019) – badania lekarskie, ocena ryzyka zawodowego, szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wypadki przy pracy;
  cz. 2 (18.12.2019) – obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w obiektach budowlanych, pomieszczeniach pracy i na terenie placówek oświatowych (II sem. 2019/20).
Prowadzący: Mirosław Szczepaniak – specjalista ds. BHP i prawa pracy w placówkach oświatowych.
Koszt: 340 pln/os. lub 290 pln/os. przy zgłoszeniu minimum 2 osób z jednej placówki lub uczestnictwie jednej osoby w obu częściach szkolenia

09.12.2019 (pon.), godz.10.00-14.00 (SWPS w Warszawie
Uprawnienia rodzicielskie na terenie placówki oświatowej 
Prowadzący: Marek Młodecki – radca prawny z kancelarii Verba Legis z Łodzi, specjalista ds. prawa oświatowego
Koszt: 390 pln/os. lub 340 pln/os. przy zgłoszeniu minimum 2 osób z jednej placówki

11.12.2019 (śr.), godz.10.00-13.15 (Inkubator Przedsiębiorczości DAWG we Wrocławiu
Rola mediacji w placówce oświatowej
Prowadząca: Marta Jeleń – radca prawny, mediator sądowy
Koszt: 340 pln/os. lub 290 pln/os. przy zgłoszeniu minimum 2 osób z jednej placówki

01.2020 (Inkubator Przedsiębiorczości DAWG we Wrocławiu)
Prawa dziecka w placówce oświatowej oraz zasady oceniania uczniów

Prowadzący: Marek Młodecki – radca prawny z kancelarii Verba Legis z Łodzi, specjalista ds. prawa oświatowego
Koszt: 340 pln/os. lub 290 pln/os. przy zgłoszeniu minimum 2 osób z jednej placówki

II sem. 2019/20 (Inkubator Przedsiębiorczości DAWG we Wrocławiu)
Odpowiedzialność dyscyplinarna, porządkowa, cywilna i karna dyrektorów placówek oświatowych i nauczycieli 
Prowadzący: Marek Młodecki – radca prawny z kancelarii Verba Legis z Łodzi, specjalista ds. prawa oświatowego
Koszt: 340 pln/os. lub 290 pln/os. przy zgłoszeniu minimum 2 osób z jednej placówki

II sem. 2019/20 (Inkubator Przedsiębiorczości DAWG we Wrocławiu)
Nowelizacja Karty Nauczyciela
Prowadzący: Marek Młodecki – radca prawny z kancelarii Verba Legis, specjalista ds. prawa oświatowego
Koszt: 340 pln/os. lub 290 pln/os. przy zgłoszeniu minimum 2 osób z jednej placówki

II sem. 2019/20 (Inkubator Przedsiębiorczości DAWG we Wrocławiu
Zamówienia publiczne:
– cz.1 do kwoty 30 000 Euro, godz. 10.00 – 11.45
– cz. 2 powyżej kwoty 30 000 Euro, godz. 12.00 – 14.00
Prowadząca: Katarzyna Młodecka – radca prawny z kancelarii Verba Legis z Łodzi, specjalista ds. prawa oświatowego.
Koszt: 340 pln/os. lub 290 pln/os. przy zgłoszeniu minimum 2 osób z jednej placówki

II sem. 2019/20 (Inkubator Przedsiębiorczości DAWG we Wrocławiu
Zarządzanie sobą w czasie (z cyklu szkoleń Akademii Dyrektora Placówki Oświatowej)
Prowadzący: Jakub Piątek – trener biznesu i administracji publicznej
Koszt: 340 pln/os. lub 290 pln/os. przy zgłoszeniu minimum 2 osób z jednej placówki

II sem. 2019/20 (Inkubator Przedsiębiorczości DAWG we Wrocławiu
Ja i mój pracownik (z cyklu szkoleń Akademii Dyrektora Placówki Oświatowej)
Prowadzący: Jakub Piątek – trener biznesu i administracji publicznej
Koszt: 340 pln/os. lub 290 pln/os. przy zgłoszeniu minimum 2 osób z jednej placówki

II sem. 2019/20 (Inkubator Przedsiębiorczości DAWG we Wrocławiu
Szkolenie dla Zakładowych Społecznych Inspektorów Pracy (ZSIP) z placówek oświatowych:
–  cz. 1: zakres obowiązków ZSIP, najczęstsze niedociągnięcia i uchybienia w zakresie objętym działalnością ZSIP w placówkach oświatowych oraz współdziałanie PIP z ZSIP.
– cz. 2: wypadki przy pracy pracowników, wypadki uczniów, prowadzenie dokumentacji powypadkowej – rejestr wypadków.
Prowadzący: Mirosław Szczepaniak – specjalista ds. BHP w placówkach oświatowych
Koszt: 340 pln/os. lub 290 pln/os. przy zgłoszeniu minimum 2 osób z jednej placówki

I sem. 2019/20 (Inkubator Przedsiębiorczości DAWG we Wrocławiu) 
Ustalanie i dochodzenie opłat należnych palcówkom przedszkolnym - dochodzenie na drodze administracyjnej
Prowadząca: Małgorzata Czartoryska – radca prawny
Koszt: 340 pln/os. lub 290 pln/os. przy zgłoszeniu minimum 2 osób z jednej placówki

II sem. 2019/20 (Inkubator Przedsiębiorczości DAWG we Wrocławiu
Prawa dziecka w placówce oświatowej
Prowadzący: Marek Młodecki 
– radca prawny z kancelarii Verba Legis, specjalista ds. prawa oświatowego
Koszt: 340 pln/os. lub 290 pln/os. przy zgłoszeniu minimum 2 osób z jednej placówki

II sem. 2019/20 (Inkubator Przedsiębiorczości DAWG we Wrocławiu
RODO w placówkach oświatowych
Prowadząca: Małgorzata Czartoryska – radca prawny, ABI
Koszt: 340 pln/os. lub 290 pln/os. przy zgłoszeniu minimum 2 osób z jednej placówki

II sem. 2019/20 (Inkubator Przedsiębiorczości DAWG we Wrocławiu
Rozwiązywanie stosunków pracy z nauczycielami oraz zasady udzielania urlopów dla poratowania zdrowia.
Prowadząca: Katarzyna Młodecka – radca prawny z kancelarii Verba Legis, specjalista ds. prawa oświatowego
Koszt: 340 pln/os. lub 290 pln/os. przy zgłoszeniu minimum 2 osób z jednej placówki

II sem. 2019/20 (Inkubator Przedsiębiorczości DAWG we Wrocławiu)
Prawa i obowiazki Dyrektora Placówki Oświatowej 

Prowadzący: Marek Młodecki – radca prawny z kancelarii Verba Legis z Łodzi, specjalista ds. prawa oświatowego
Koszt: 340 pln/os. lub 290 pln/os. przy zgłoszeniu minimum 2 osób z jednej placówki

09.2020 (Inkubator Przedsiębiorczości DAWG we Wrocławiu)
Statut placówki oświatowej
Prowadzący: Marek Młodecki – radca prawny z kancelarii Verba Legis z Łodzi, specjalista ds. prawa oświatowego
Koszt: 340 pln/os. lub 290 pln/os. przy zgłoszeniu minimum 2 osób z jednej placówki

Udział w naszych szkoleniach umożliwi Państwu uczestnictwo w moderacjach problemowych w gronie Dyrektorów i specjalistów innych placówek oświatowych oraz skorzystanie z konsultacji indywidualnych (ostatnia godzina każdego spotkania).
Szkolenia prowadzą fachowcy specjalizujący się w zakresie przepisów obowiązujących w placówkach oświatowych w danym zakresie.

Terminy konferencji i szkoleń dla kadry kierowniczej oraz specjalistów z placówek oświatowych planowane są na bieżąco, w zależności od zainteresowania daną tematyką i dostępności prowadzacych (zazwyczaj dane szkolenie – jeden raz w semestrze lub roku szkolnym).

Zgłoszenia prosimy przesyłać mailem:
- mailem biuro@euro-szkolenia.com.pl;
- faksem pod nr 71/7072604.     

Wykaz wszystkich zakresów tematycznych:

– BHP w placówkach oświatowych – bezpieczeństwo i kontrola (cz. 1 i 2);
– Ja i mój pracownik;
– Najważniejsze zmiany w przepisach prawa pracy, a obowiązki pracodawców sektora oświatowego oraz różnice wynikające z regulacji Karty Nauczyciela i ustawy o pracownikach samorządowych;
– Ochrona danych osobowych w placówce oświatowej;
– Prawa i obowiazki Dyrektora Placówki Oświatowej;
– Rola mediacji w placówce oświatowej;
– Statut szkoły/przedszkola i jego aktualne aspekty prawne; 
– Szkolenia dla Społecznych Inspektorów Pracy (SIP) w placówkach oświatowych;
– Uprawnienia rodzicielskie w placówce oświatowej;
– Wybrane zagadnienia dotyczące prawa pracy w placówkach oświatowych – podstawowe obowiązki pracodawcy względem pracownika (akta osobowe i świadectwa pracy);
– Zagrożenia bezpieczeństwa żywności oraz nadzorowania systemu HACCP w    zakładach żywienia zbiorowego typy zamkniętego (stołówki, bary szkolne) szkolenie z zakresu GHP/GMP/HACCP dla personelu placówek oświatowych;
– Zamówienia publiczne w placówce oświatowej;
– Zarządzanie sobą w czasie, czyli praca nad efektywnością osobistą Dyrektora.

Jeśli któreś z naszych szkoleń szczególnie Państwa interesuje - prosimy o informację.

pełny HTML | wersja mobilna
Bądź na bieżąco, polub nas na Facebook.com