Dyrektorzy placówek

Organizujemy wiele fachowch szkoleń dedykowanych głównie Dyrekcji placówek oświatowych oraz szkolno-wychowawczych, a także osobom przez nich delegowanym (np. kadrowym, kier. gospodarczym i administracyjnym, ZSIP, pedagogom, psychologom itd.) z poniższych zakresów tematycznych:
– BHP w placówkach oświatowych – bezpieczeństwo i kontrola (cz. 1 i 2);
– Ja i mój pracownik;
– Najważniejsze zmiany w przepisach prawa pracy, a obowiązki pracodawców sektora oświatowego oraz różnice wynikające z regulacji Karty Nauczyciela i ustawy o pracownikach samorządowych;
– Ochrona danych osobowych w placówce oświatowej;
– Prawa i obowiazki Dyrektora Placówki Oświatowej;
– Rola mediacji w placówce oświatowej;
– Statut szkoły/przedszkola i jego aktualne aspekty prawne; 
– Szkolenia dla Społecznych Inspektorów Pracy (SIP) w placówkach oświatowych (cz. 1 i 2)
– Uprawnienia rodzicielskie w placówce oświatowej;
– Wybrane zagadnienia dotyczące prawa pracy w placówkach oświatowych – podstawowe obowiązki pracodawcy względem pracownika (akta osobowe i świadectwa pracy);
– Zagrożenia bezpieczeństwa żywności oraz nadzorowania systemu HACCP w       zakładach żywienia zbiorowego typy zamkniętego (stołówki, bary szkolne) szkolenie z zakresu GHP/GMP/HACCP dla personelu placówek oświatowych;
– Zamówienia publiczne w placówce oświatowej;
– Zarządzanie sobą w czasie, czyli praca nad efektywnością osobistą Dyrektora.

PLAN SZKOLEŃ DLA DYREKCJI I SPECJALISTÓW Z PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
na II semestr roku szkolnego 2017/18:

23.02.2018 (pt.), godz. 10.00-13.15 (Inkubator Przedsiębiorczości DAWG we Wrocławiu)
Rola mediacji w placówce oświatowej (warsztaty)
Prowadząca: Marta Jeleń – radca prawny, mediator sądowy.
Koszt 340 pln/os.

01.03.2018 (czw.), godz. 9.30-13.30 (Inkubator Przedsiębiorczości DAWG we Wrocławiu)
Uprawnienia rodzicielskie na terenie placówki oświatowej 
Prowadzący: Marek Młodecki – radca prawny z kancelarii Verba Legis z Łodzi, specjalista ds. prawa oświatowego.
Koszt 340 pln/os.

04.04.2018 (śr.), godz. 10.00-14.00 (Inkubator Przedsiębiorczości DAWG we Wrocławiu)
Wdrożenie RODO w placówkach oświatowych
Prowadząca: Małgorzata Czartoryska – radca prawny, ABI. 
Koszt 340 pln/os.

II sem 2017/18 (Inkubator Przedsiębiorczości DAWG we Wrocławiu)
BHP w placówkach oświatowych – bezpieczeństwo i kontrola 
:

  cz. 1 – badania lekarskie, ocena ryzyka zawodowego, szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wypadki przy pracy;
  cz. 2 – obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w obiektach budowlanych, pomieszczeniach pracy i na terenie placówek oświatowych;
Prowadzący: Mirosław Szczepaniak – specjalista ds. BHP i prawa pracy w placówkach oświatowych.
Koszt: 
– 360 pln/os. uczestnictwo w jednej, dowolnie wybranej części szkolenia (czyli w cz.1 lub 2);
– 600 pln/os. uczestnictwo w obu cześciach szkolenia, przy jednoczesnym zgłoszeniu  na obie jego części (czyli cz.1 i 2) .

II sem 2017/18 (Inkubator Przedsiębiorczości DAWG we Wrocławiu)
Statut szkoły
Prowadzący: 
Marek Młodecki  radca prawny z kancelarii Verba Legis z Łodzi, specjalista ds. prawa oświatowego.
Koszt 340 pln/os.

II sem 2017/18 (Inkubator Przedsiębiorczości DAWG we Wrocławiu)
Statut przedszkola
Prowadzący: Marek Młodecki – radca prawny z kancelarii Verba Legis z Łodzi, specjalista ds. prawa oświatowego.
Koszt 340 pln/os.

II sem, 2017/18 (Inkubator Przedsiębiorczości DAWG we Wrocławiu)
Szkolenie dla Społecznych Inspektorów Pracy (SIP) w placówkach oświatowych
 
  cz. 1 – zakres obowiązków ZSIP, najczęstsze niedociągnięcia i uchybienia w zakresie objętym działalnością ZSIP w placówkach oświatowych oraz współdziałanie PIP z ZSIP;
  cz. 2 – wypadki przy pracy pracowników, wypadki uczniów, prowadzenie dokumentacji powypadkowej  rejestr wypadków.
Prowadzący: Mirosław Szczepaniak –  specjalista ds. BHP w placówkach oświatowych.
Koszt: 
– 340 pln/os. uczestnictwo w jednej, dowolnie wybranej części szkolenia (czyli w cz.1 lub 2);
– 600 pln/os. uczestnictwo w obu cześciach szkolenia, przy jednoczesnym zgłoszeniu  na obie jego części (czyli cz.1 i 2) .
.

II semestr 2017/18  (Inkubator Przedsiębiorczości DAWG we Wrocławiu)
Ja i mój pracownik – z cyklu szkoleń Akademii Dyrektora Placówki Oświatowej

Prowadzący: Jakub Piątek – trener biznesu i administracji publicznej.
Koszt 340 pln/os.

I sem. 2018/19 (Inkubator Przedsiębiorczości DAWG we Wrocławiu)
Zamówienia publiczne:
a) cz.1 do kwoty 30 000 Euro, godz. 10.00 – 11.45
b) cz.2 powyżej kwoty 30 000 Euro, godz. 12.00 – 14.00
Prowadząca: Katarzyna Młodecka  radca prawny z kancelarii Verba Legis z Łodzi, specjalista ds. prawa oświatowego.
Koszt 340 pln/os.

I sem. 2018/19 (Inkubator Przedsiębiorczości DAWG we Wrocławiu)
Najważniejsze zmiany w przepisach prawa pracy, a obowiązki pracodawców sektora oświatowego oraz różnice wynikające z regulacji Karty Nauczyciela i ustawy o pracownikach samorządowych.
Prowadząca: Katarzyna Młodecka – radca prawny z kancelarii Verba Legis z Łodzi, specjalista ds. prawa oświatowego.
Koszt 340 pln/os.

II sem. 2017/18 (Inkubator Przedsiębiorczości DAWG we Wrocławiu)
Prawa i obowiazki Dyrektora Placówki Oświatowej 

Prowadzący: Marek Młodecki – radca prawny z kancelarii Verba Legis z Łodzi, specjalista ds. prawa oświatowego.
Koszt 340 pln/os.

II sem. 2017/18 (Inkubator Przedsiębiorczości DAWG we Wrocławiu)
Wybrane zagadnienia dotyczące prawa pracy w placówkach oświatowych
- podstawowe obowiązki pracodawcy względem pracownika;
- prowadzenie akt osobowych;
- wystawianie i wydawanie pracownikom świadectw pracy. 
Prowadzący: Mirosław Szczepaniak – specjalista ds. prawa pracy w placówkach oświatowych.
Koszt 340 pln/os.

II sem. 2017/18  (Inkubator Przedsiębiorczości DAWG we Wrocławiu)
Miany związane z nowelizacją Karty Nauczyciela od 1 stycznia 2018
Prowadzący: Marek Młodecki  radca prawny z kancelarii Verba Legis z Łodzi, specjalista ds. prawa oświatowego.
Koszt 340 pln/os.

I sem 2018/19 (Inkubator Przedsiębiorczości DAWG we Wrocławiu)
Rozwiązywanie stosunków pracy z nauczycielami oraz zasady udzielania urlopów dla poratowania zdrowia.
Prowadzący: Marek Młodecki  radca prawny z kancelarii Verba Legis z Łodzi, specjalista ds. prawa oświatowego.
Koszt 340 pln/os.

Udział w naszych szkoleniach umożliwi Państwu uczestnictwo w moderacjach problemowych w gronie Dyrektorów i specjalistów innych placówek oświatowych oraz skorzystanie z konsultacji indywidualnych (ostatnia godzina każdego spotkania).
Szkolenia prowadzą fachowcy specjalizujący się w zakresie przepisów obowiązujących w placówkach oświatowych w danym zakresie.

Terminy konferencji i szkoleń dla kadry kierowniczej oraz specjalistów z placówek oświatowych planowane są na bieżąco, w zależności od zainteresowania daną tematyką i dostępności prowadzacych (zazwyczaj dane szkolenie  jeden raz w semestrze lub roku szkolnym).

Zgłoszenia i zapytania prosimy przesyłać mailem na biuro@euro-szkolenia.com.pl, faksem po nr 71/7072604 lub telefonicznie 515 588 177.

pełny HTML | wersja mobilna
Bądź na bieżąco, polub nas na Facebook.com