Skuteczna komunikacja z rodzicami, czyli jak rozmawiać, aby uzyskać porozumienie

Data szkolenia: 20.03.2020
Wrocław, Inkubator Przedsiebiorczości DAWG, al. Kasztanowa 3a, godz. 17.00-20.00

Forma szkolenia: mini-wykład i ćwiczenia praktyczne

Ilość godzin dydaktycznych: 3 (rada pedagogiczna) lub 4 (weekendowe szkolenia otwarte)

Prowadzący: dr Sławomir Świtała (psycholog)

Cel szkoleniapoprawa sposobu komunikowania się oraz nabycie umiejętności świadomego rozwiązywania sytuacji konfliktowych na linii nauczyciel–rodzic, ale także nauczyciel–uczeń, nauczyciel–dyrektor.

Zakres szkolenia:

  1. Przekaz komunikatu i jego zakłócenia, bariery komunikacyjne.
  2. Zasady skutecznego porozumiewania się.
  3. Aktywne słuchanie, komunikat: "ja".
  4. Język ciała.
  5. Nauka ochrony własnego terytorium psychicznego.
  6. Konflikt interpersonalny i sposoby jego rozwiązywania.
  7. Zasady współpracy z rodzicami.

Dla kogo:

– nauczycieli wszystkich etapów edukacji;
– pedagogów i psychologów;
– opiekunek dziecięcych;
– studentów kierunków pedagogicznych;
– wszystkich zainteresowanych wspieraniem rozwoju własnej osobowości. 

Cena szkolenia:

– dla rady pedagogicznej 800 pln (do 12 osób + 30 pln każda kolejna osoba);

– dla osób indywidulanych 150 pln (szkolenia weekendowe);

–  rabatowa 120 pln/os.przy zapisie 3 osób z jednej placówki na powyższe szkolenie;
- 100 pln/os. dla studentów studiów stacjonarnych po okazaniu aktualnej legitymacji studenckiej.

Miejsce szkolenia: 
a) szkolenia otwarte dla osób indywidulanych: 
Wrocław, Inkubator Przedsiębiorzości DAWG, al. Kasztanowa 3a;
b) szkolenia zamknięte dla rad pedagogicznych: w zamawiającej placówce na terenie całej Polski.

W przypadku wyjazdowych rad pedagogicznych (poza granicami Wrocławia) doliczamy koszty paliwa zgodnie z obowiązujacymi ustawowymi stawkami (0,8358 pln za 1 km) oraz 50 pln netto za każda godzinę dojazdu.

Kontakt: 
tel.: 515 588 177
e-mail: biuro@euro-szkolenia.com.pl
fax:  71-7072604

Formularz zgłoszenia - indywidualny:
online | w formacie PDF | w formacie DOC

Formularz zgłoszenia - dla Placówki Oświatowej:
online | w formacie PDF | w formacie DOC
pełny HTML | wersja mobilna
Bądź na bieżąco, polub nas na Facebook.com