Skuteczna komunikacja na linii nauczyciel-uczeń-rodzic

Data szkolenia: 03.04.2020
godz. 11.00-12.30 online w zamkniętej grupie na FB

Forma szkolenia: warsztatowa (szkolenie stacjonarne) lub online (zajęcia z trenerem w ustalonym czasie rzeczywistym w klasie wirtualnej - videotransmisja w grupie zamkniętej za pośrednictwem FB

UWAGA: 
aby uczestniczyś w szkoleniu online należy posiadać laptop/komputer/tablet połączony z Internetem oraz konto na FB

Ilość godzin dydaktycznych: 3 (rada pedagogiczna)
                                                  4 (szkolenie otwarte) 
                                                  2 (szkolenie online)

Prowadzący: dr Sławomir Świtała (psycholog)

Cel szkoleniapoprawa sposobu komunikowania się oraz nabycie umiejętności świadomego rozwiązywania sytuacji konfliktowych na linii nauczyciel–rodzic, ale także nauczyciel–uczeń, nauczyciel–dyrektor.

Zakres szkolenia:

  1. Przekaz komunikatu i jego zakłócenia, bariery komunikacyjne.
  2. Zasady skutecznego porozumiewania się.
  3. Aktywne słuchanie, komunikat: "ja".
  4. Język ciała.
  5. Nauka ochrony własnego terytorium psychicznego.
  6. Konflikt interpersonalny i sposoby jego rozwiązywania.
  7. Zasady współpracy z rodzicami.

Dla kogo:

– nauczycieli wszystkich etapów edukacji;
– pedagogów i psychologów;
– opiekunek dziecięcych;
– studentów kierunków pedagogicznych;
– wszystkich zainteresowanych wspieraniem rozwoju własnej osobowości. 

 

Cena szkolenia:
– zamkniętego dla rady pedagogicznej 800 pln (do 12 osób + 50 pln każda kolejna osoba);
– otwartego, tacjonarnego (we Wrocławiu) dla osób indywidulanych 150 pln/os. lub rabatowa 120 pln/os.przy zapisie 3 osób z jednej placówki na powyższe szkolenie;
– online (na FB dla osób) indywidualnych 59 pln/os.

Miejsce szkolenia: 
a) zamkniętego dla rad pedagogicznych: w zamawiającej placówce;
b) 
otwartego dla osób indywidulanych: Wrocław, Inkubator Przedsiębiorzości DAWG, al. Kasztanowa 3a;
c) online: webinar w zamkniętej grupie na FB.

W przypadku wyjazdowych rad pedagogicznych (poza granicami Wrocławia) doliczamy koszty paliwa zgodnie z obowiązujacymi ustawowymi stawkami (0,8358 pln za 1 km) oraz 50 pln netto za każda godzinę dojazdu.

Kontakt: 
tel.: 515 588 177
e-mail: biuro@euro-szkolenia.com.pl
fax:  71-7072604

Formularz zgłoszenia - indywidualny:
online | w formacie PDF | w formacie DOC

Formularz zgłoszenia - dla Placówki Oświatowej:
online | w formacie PDF | w formacie DOC
pełny HTML | wersja mobilna
Bądź na bieżąco, polub nas na Facebook.com