Sposoby radzenia sobie ze stresem w pracy nauczyciela i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu (stacjonarnie lub online)

Data szkolenia: 31.08.2020
-szkolenie stacjonarne: Wrocław, Inkubator Przedsiębiorczości DAWG, al. Kasztanowa 3a -szkolenie online: dostęp do nagrania online w zamkniętej grupie na FB w dowolnym terminie

Forma szkolenia: warsztatowa (szkolenie stacjonarne) lub online (zajęcia z trenerem w ustalonym czasie rzeczywistym w klasie wirtualnej - videotransmisja w grupie zamkniętej za pośrednictwem FB)

UWAGA: 
aby uczestniczyś w szkoleniu online należy posiadać laptop/komputer/tablet połączony z Internetem oraz konto na FB

Ilość godzin dydaktycznych: 3 (rada pedagogiczna)
                                              4 (szkolenie otwarte)
                                              2 (szkolenie online)

Prowadzący: dr Sławomir Świtała (psycholog)

Cel zajęć: podniesienie kompetencji w zakresie radzenia sobie ze stresem i napięciem emocjonalnym; profilaktyka zaburzeń zachowania w sytuacjach stresowych; zapobieganie wypaleniu zawodowemu.

Zakres zajęć:

1. Zwiększenie wiedzy na temat funkcjonowania człowieka w sytuacjach stresujących.

2. Doskonalenie umiejętności rozpoznawania objawów stresu.

3. Uświadomienie sobie możliwości i zasobów osobistych sprzyjających radzeniu sobie ze stresem.

4. Poznanie technik i sposobów obniżających napięcie emocjonalne i stres. 

5. Etapy i symptomy wypalenia zawodowego oraz sposoby zapobiegania wypaleniu.

Dla kogo:
– nauczycieli wszystkich szczebli edukacji;
– pedagogów, psychologów, logopedów;
 – dyrektorów i innych pracówników oświaty.

Cena szkolenia:
– zamkniętego dla rady pedagogicznej 800 pln (do 12 osób + 50 pln każda kolejna osoba);
– stacjonarnego (we Wrocławiu) dla osób indywidulanych 150 pln/os.;
– online (dostęp do nagranego szkolenia w grupie na FB) dla osób ndywidualnych 59 pln/os. z zaświadczeniem mailem. lub 69 pln/os. z zaświadczeniem pocztą.

Miejsce szkolenia: 
a) zamknięte dla rad pedagogicznych i prelekcja dla rodziców: w zamawiającej placówce;
b) otwarte dla osób indywidulanych: Wrocław, Inkubator Przedsiębiorzości DAWG, al. Kasztanowa 3a;
c) online: dostęp do nagranego szkolenia w zamknietej grupie na FB.

W przypadku wyjazdowych rad pedagogicznych (poza granicami Wrocławia) doliczamy koszty paliwa zgodnie z obowiązujacymi ustawowymi stawkami (0,8358 pln za 1 km) oraz 50 pln netto za każda godzinę dojazdu.

Kontakt:
tel.: 515 588 177
Zgłoszenia mailem: biuro@euro-szkolenia.com.pl
fax:  71-7072604

Formularz zgłoszenia - indywidualny:
online | w formacie PDF | w formacie DOC

Formularz zgłoszenia - dla Placówki Oświatowej:
online | w formacie PDF | w formacie DOC
pełny HTML | wersja mobilna
Bądź na bieżąco, polub nas na Facebook.com