Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) - wdrożenie i naliczanie wpłat (szkolenie online)

Data szkolenia: 01.03.2021
godz. 9.00-13.00 szkolenie online na platformie Zoom

Forma szkolenia: szkolenie stacjonarne lub online (zajęcia z trenerem w ustalonym czasie rzeczywistym w naszym pokoju wirtualnym na Zoom)

UWAGA: 
w celu wzięcia udziału w szkoleniu nie trzeba posiadac konta na Zoom

Ilość godzin dydaktycznych: 5 (szkolenie otwarte dla specjalistów i kadry kierowniczej)

Prowadząca: mgr Katarzyna Sobieszczańska - ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych i umów cywilnoprawnych;

Cel szkolenia: poznanie zasad funkcjonowania Pracowniczych Planów Kapitałowych,przygotowanie osób odpowiedzialnych za wdrożenie i obsługę PPK do nowych zadań oraz uświadomienie korzyści i zagrożeń związanych z wprowadzeniem PPK.

Uwaga: w ofercie mamy szkolenie o zawężonej tematyce z tego zakresu tylko dla osób przystępujących do PPPK - nauczycieli i pracowników obsługi z placówek.

Zakres szkolenia:
1. Pracownicze Plany Kapitałowe – nowa forma „oskładkowania” wynagrodzenia
2. Zasady uczestnictwa w PPK przez osoby zatrudnione
3. Wysokość wpłat odprowadzanych do PPK i sposób ich finansowania
4. Jak wdrożyć Pracownicze Plany Kapitałowe w placówce ?
5. Obsługa administracyjna PPK
6. Bieżąca współpraca między pracodawcą a instytucją finansową w zakresie prowadzenia PPK – obowiązki pracodawcy wobec instytucji finansowej
7. Prawa i obowiązki uczestnika Pracowniczego Planu Kapitałowego 
8. Dysponowanie środkami zgromadzonymi w PPK
9. Środki zgromadzone w PPK a rozwód
10. Zasady dziedziczenia środków zgromadzonych w PPK w przypadku śmierci pracownika
11. Instytucje uprawnione do przeprowadzania kontroli w zakresie prowadzenia PPK
12. Sankcje grożące pracodawcom w przypadku niewywiązywania się z obowiązków w zakresie PPK
13. Pytania – czas dla uczestników szkolenia

Dla kogo:
– pracowników działów kadr z placówek oświatowych;
– kadry kierowniczej z placówek oświatowych;
– wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia.

Cena szkolenia:
– stacjonarnego dla osób indywidulanych 340 pln/os. (lub 290 pln/os. przy zapisie min. 3 osób z jednej placówki);
– zamknietego dla rady pedagogicznej 1500 pln (do 20 osób + 50 pln każda kolejna osoba);
– online dla osób indywidualnych 290 pln/os. z zaświadczeniem mailem.

Miejsce szkolenia: 

a)  stacjonarnego szkolenia otwartego dla osób indywidulanych: Wrocław, Inkubator Przedsiębiorzości DAWG, al. Kasztanowa 3a;

b) zamkniętego dla rady pedagogicznej: w zamawiającej placówce (tylko Wrocław);

c) otwartego online dla osób indywidualnych: w wirtualnym pokoju na Zoom.

Kontakt: 
tel.: 515 588 177
e-mail: biuro@euro-szkolenia.com
fax:  71-7072604

Formularz zgłoszenia - indywidualny:
online | w formacie PDF | w formacie DOC

Formularz zgłoszenia - dla Placówki Oświatowej:
online | w formacie PDF | w formacie DOC
pełny HTML | wersja mobilna
Bądź na bieżąco, polub nas na Facebook.com