Trening interpersonalny dla nauczycieli i nie tylko (stacjonarne)

Data szkolenia: Gdy zbierze się grupa min. 10 osób
Wrocław, Inkubator Przedsiębiorczości, al. Kasztanowa 3a (Krzyki)

Forma szkolenia:
- stacjonarne 
(Wrocław i okolice)

Ilość godzin dydkatycznych: 7 (szkolenie otwarte)

Prowadzący: mgr Wielisława Wasyłew-Zwierz (psycholog)

Cel szkolenia: rozwijanie kompetencji interpersonalnych  u uczestników, w tym m.in. budowanie relacji, otwartość w relacjach, metody rozwiązywania konfliktów.

Zakres szkolenia:

1. Omówienie 4 obszarów kompetencji interpersonalnych.

2. Ćwiczenia z grupą rozwijające kompetencje z każdego obszaru - w tym właściwe porozumiewanie się, aktywne słuchanie, uważne słuchanie, uważność w relacji, otwartość, rozwiazywanie konfliktów.

3. Jak rozpoznawać własne zasoby i dbać o nie - jako podstawa do zachowania zdrowia psychicznego.

Dla kogo:

 wszystkich nauczycieli placówek oświatowych oraz pedagogów i psychologów;

 studentów kierunków pedagogicznych;

 osób zainteresowanych rozwojem własnej osobowości. 

Cena szkolenia:

–  dla osób indywidulanych (weekendowe szkolenie otwarte) 210 pln;

– pakiet 5 konsultacji indywudualnych (przez skype lub w biurze we Wrocławiu) 500 pln.


Miejsce szkolenia: 
Wrocław, Inkubator Przedsiębiorczości DAWG, al. Kasztanowa 3a.


UWAGA:
ze względu na dłuższy czas szkolenia nie jest ono organizowane w formie szkoleń dla rady pedagogicznej - zainteresowanych nauczycieli zapraszamy na szkolenia dla grup otwartych w podanych w grafiku terminach.

Kontakt: 
te
l.: 515 588 177
e-mail: biuro@euro-szkolenia.com.pl
fax: 71-7072604

Formularz zgłoszenia - indywidualny:
online | w formacie PDF | w formacie DOC

Formularz zgłoszenia - dla Placówki Oświatowej:
online | w formacie PDF | w formacie DOC
pełny HTML | wersja mobilna
Bądź na bieżąco, polub nas na Facebook.com