Funkcjonowanie psychospołeczne dzieci sześcioletnich w kontekście ich predyspozycji poznawczych

Data szkolenia: Gdy zbierze sie grupa min.10 osób
Wrocław, Inkubator Przedsiębiorczości, al. Kasztanowa 3a (Krzyki)

Forma szkolenia: wykład i ćwiczenia praktyczne

Ilość godzin dydaktycznych: 3 (rada pedagogiczna) lub 4 (sobotnie szkolenia otwarte)

Rodzaj zaliczenia: obecność na zajęciach i aktywny udział w ćwiczeniach

Prowadząca: mgr Barbara Łakomy (psycholog) /mgr Magdalena Frontczak (pedagog, psycholog)

Cel zajęć: podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie rozpoznawania potrzeb edukacyjnych i psychospołecznych oraz diagnozy dojrzałości szkolnej dzieci sześcioletnich.

 

Zakres zajęć:

  1. Charakterystyka procesów poznawczych składających się na inteligencję.

  2. Zdolności mające wpływ na przebieg procesu uczenia się dzieci.

  3. Rozwój społeczny i emocjonalny dziecka. 

  4. Zasady pracy z dzieckiem (prawidłowa komunikacja, normy, postawa nauczyciela).

  5. Omówienie przykładów zaburzeń rozwojowych wieku dziecięcego.

  6. Ćwiczenia praktyczne.

 

Dla kogo:

– nauczyciele nauczania zintegrowanego i wychowania przedszkolnego;

– studenci planujący pracę w placówkach oświatowych;

– wszyscy zainteresowani wspieraniem rozwoju osobowości dziecka. 

 

Cena szkolenia:

– dla rady pedagogicznej 600 pln (do 12 osób);

– dla osób indywidulanych 150 pln.

 

 Miejsce szkolenia: 

a) szkolenia otwarte dla osób indywidulanych: Wrocław, Inkubator Przedsiębiorzości DAWG, al. Kasztanowa 3a;
b) szkolenia zamknięte dla rad pedagogicznych: w zamawiającej placówce.

W przypadku wyjazdowych rad pedagogicznych (poza granicami Wrocławia) doliczamy koszty paliwa zgodnie z obowiązujacymi ustawowymi stawkami (0,8358 pln za 1 km) oraz 50 pln za każda godzinę dojazdu.

Kontakt:
tel.: 515 588 177
e-mail:biuro@euro-szkolenia.com

fax:  71-7072604

Formularz zgłoszenia - indywidualny:
online | w formacie PDF | w formacie DOC

Formularz zgłoszenia - dla Placówki Oświatowej:
online | w formacie PDF | w formacie DOC
pełny HTML | wersja mobilna
Bądź na bieżąco, polub nas na Facebook.com